Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (110 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden per reactie en maximaal twee keer per commentaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

De opstanding van de Here Jezus is absolute garantie voor onze opstanding (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014, 8:45 door Dirk

Vol vreugde mogen we het elkaar op de Paasmorgen toeroepen: ‘De Here is waarlijk opgestaan.’ Als geliefden overlijden die de Here Jezus mogen kennen, hoeven we niet te treuren zoals degenen die geen hoop hebben. Natuurlijk zijn we dan heel verdrietig, maar op hetzelfde moment dat iemand zijn ogen voor het laatst sluit op aarde, slaat hij zijn ogen op in het paradijs, bij de Here Jezus en wordt daar bekleed met witte klederen. Lees meer »

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 april 2014, 16:42 door Dirk

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Here Jezus. Woorden die ons raken, nu we aan de vooravond staan van Goede Vrijdag. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis. Lees meer »

Tekenen aan zon, maan en sterren (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 april 2014, 9:07 door Dirk

De laatste weken hebben diverse mensen mij gevraagd wat ik denk over de vier bloedrode manen die dit jaar en volgend jaar op Joodse feestdagen zichtbaar zullen zijn. Kan dit natuurverschijnsel een bijzondere betekenis hebben voor Israel en voor de wereld, zoals sommigen menen? Lees meer »

Here, doe ons herleven… (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 maart 2014, 16:54 door Dirk

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst je opeens raakt. Dan is het alsof de Here de woorden in zo’n tekst rechtstreeks tot je spreekt. Deze week gebeurde dat toen ik Psalm 80 las. Het waren de woorden in vers 19: ‘Doe ons leven (herleven), dan zullen wij Uw Naam aanroepen.’ Lees meer »

Bewogenheid met struikelende christenen (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 maart 2014, 11:06 door Dirk

Ik ervaar dat het noodzakelijk is om af en toe extra tijd te nemen om bij de Here Jezus te zijn, om nieuwe kracht en visie van Hem te ontvangen. Want ook al mogen we Hem kennen, dan kunnen we soms zo druk zijn met ons werk voor Hem, dat we te weinig bij Hem zijn, in Zijn nabijheid. We hebben het zo nodig om vol te zijn van Hem en van de Heilige Geest. Lees meer »

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (2) (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 maart 2014, 11:20 door Dirk

De waarschuwing in het commentaar van vorige week tegen valse profeten en valse leraars heeft veel reacties opgeroepen: via de website, maar ook in persoonlijke reacties via de e-mail. De reacties varieerden van instemming met de inhoud van het artikel tot zorg erover. Zorg of zo’n artikel niet zou leiden tot het afwijzen van alle gaven en werkingen van de Heilige Geest in deze tijd. Lees meer »

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (1) (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014, 9:29 door Dirk

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Here is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Here Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Here Jezus vandaan. Lees meer »

De vergeten boodschap van bekering (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 februari 2014, 10:40 door Dirk

Vergis ik me of is het werkelijk waar dat de oproep tot bekering steeds minder klinkt. Kan dat er de oorzaak van zijn dat mensen die in de Here Jezus gaan geloven vaak niet radicaal breken met hun oude, zondige leven, en min of meer voortleven zoals ze altijd al leefden? Lees meer »

Volk zal opstaan tegen volk (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 februari 2014, 14:07 door Dirk

Wellicht kent u de woorden ‘Volk zal opstaan tegen volk’ uit Mattheus 24:7, in de eindtijdrede van de Here Jezus. Het gaat hier niet om oorlogen van het ene land tegen het andere, maar om strijd van het ene volksdeel tegen het andere, in hetzelfde land. Juist dit zien we steeds vaker gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïne, Syrië, Egypte, Nigeria, Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en niet te vergeten Noord-Korea. Het zijn signalen dat de komst van de Here Jezus dichterbij komt. Lees meer »

‘Laat mij drinken van dat Levende Water’ (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 februari 2014, 13:42 door Dirk

Het is een bijzondere geschiedenis, die in Johannes 4 staat beschreven. De Samaritaanse vrouw had dorst, raakte nooit verzadigd… De Here Jezus vertelt haar over het Levende Water. Als ze dat zal drinken, zal ze nooit meer dorst krijgen… Dit water kan ook uw dorst lessen, uw dorst naar geld, roem, eer, gezondheid, seks… Lees meer »