Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (115 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden per reactie en maximaal twee keer per commentaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

31 oktober: De Bijbel is brandend actueel (2 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014, 8:08 door Dirk

Vandaag, vrijdag 31 oktober, herdenken we de Reformatie. Op deze dag spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. De Bijbel ging weer open.
Als we vandaag onze Bijbel openen, zullen we ontdekken hoe brandend actueel de Bijbel anno 2014 nog steeds is. Tal van Bijbelse profetieën worden momenteel voor onze ogen vervuld.
Lees meer »

De vreze des Heeren (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014, 23:45 door Dirk

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.
Lees meer »

Kijk vaker omhoog (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014, 9:25 door Dirk

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen, samenzweringen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen. Lees meer »

Heel de wereld viert straks het Loofhuttenfeest (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 oktober 2014, 12:53 door Dirk

Israel viert momenteel het Loofhuttenfeest (Soekot). Ook veel Joodse mensen elders in de wereld vieren het feest, evenals duizenden gelovigen uit de volken. Duizenden van hen zijn juist deze dagen in Israel om daar het feest mee te vieren. Als een bemoediging voor Israel, als een getuigenis. Lees meer »

De rijkdom van de Grote Verzoendag (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014, 18:12 door Dirk

Op 4 oktober viert het Joodse volk Grote Verzoendag, ofwel Yom Kippoer, op 10 Tisjri. Het is de afsluiting van tien dagen van berouw en inkeer die begonnen met de Dag van de Bazuinen, Rosj Hasjana, de Joodse nieuwjaarsdag. De Grote Verzoendag is voor het Joodse volk de belangrijkste feestdag van het jaar. Lees meer »

Laat je geen angst aanjagen door IS (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 september 2014, 21:42 door Dirk

Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van IS (Islamitische Staat), willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6). Lees meer »

Een dag voor God (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 september 2014, 14:34 door Dirk

Vijf broeders hadden een doordeweekse dag vrijgemaakt in hun agenda’s en apart gezet als ‘Een dag voor God’. Op een stille plaats. Het was een voorrecht erbij te mogen zijn. In de rust, met een open Bijbel, voor de Heere. Zulke ontmoetingen zijn goud waard en gun ik iedereen. Lees meer »

Ga de geestelijke strijd aan met ISIS (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 september 2014, 9:11 door Dirk

In een gezamenlijke noodkreet van alle protestantse gemeenschappen in Syrië en Libanon wordt gesproken over de totale vernietiging van het christendom in de regio. En deze noodsituatie geldt ook voor andere landen in de regio, zoals Irak, Iran, Afghanistan, Jemen en Pakistan, terwijl ook in de Palestijnse gebieden de christenen onder zware druk staan. Alleen Israel is een oase van rust en vrede voor christenen. Lees meer »

Smaakt en ziet dat de HEERE goed is (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 september 2014, 20:36 door Dirk

De afgelopen weken waren mijn commentaren gewijd aan de toestand in de wereld: Oekraïne, Gaza, ebola, de gruweldaden van ISIS, de verschrikkelijke vervolging van christenen en de groeiende haat tegen Joodse mensen.
Maar ook in ons eigen leven kan het een toestand zijn: zorgen, angsten, ziekte, spanningen, conflicten, eenzaamheid en vult u maar in. Soms door eigen schuld, soms ook niet. Iemand in de Bijbel die dit ook kende, was David.
Lees meer »

Vóór het leven, tegen de dood! (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 augustus 2014, 19:51 door Dirk

Een geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis tegen het Licht van God. Laten wij echter blijven wandelen in het Licht van de Here Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden. Soms denk je dat de dood gaat winnen, maar de dood zal worden verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:54). Lees meer »