Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (123 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Strijd om de schepping (46 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2015, 20:02 door Dirk

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…door de wetenschap weten wij wel beter.’ Lees meer »

Shalom Israel (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015, 8:40 door Dirk

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde jaarlijkse Israelzondag. Aanstaande zondag dus, 4 oktober. Ik hoop dat ook uw dominee, uw voorganger, preekt over Israel en bidt voor het Joodse volk. En als hij het niet doet, spreek hem er gerust op aan. En als hij het wel doet, vraag hem om het eens wat vaker te doen. Lees meer »

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets… (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 september 2015, 11:21 door Dirk

‘De HEERE is mijn Herder…’ Deze woorden uit Psalm 23 hebben de eeuwen door al zeer vele gelovigen bemoedigd, in alle mogelijke situaties. Een herder zorgt; een herder leidt; een herder wijst de weg; een herder verzorgt dat éne lammetje dat gewond is; een herder zoekt uren naar dat ene lammetje dat verdwaald is. Vaak vinden we het veel moeilijker om de woorden die volgen uit te spreken: ‘…mij ontbreekt niets…’ Lees meer »

Tien ontzagwekkende dagen (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 september 2015, 22:07 door Dirk

De tien dagen tussen het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) en de Grote Verzoendag (Yom Kippoer, aanstaande woensdag) worden wel de ‘Tien ontzagwekkende dagen’ genoemd. In deze periode bevinden we ons nu. Het zijn dagen van inkeer, verootmoediging en schuldbelijdenis. Niet alleen voor Israel, maar ook voor ons is dit noodzakelijk. Verootmoediging voor de Heere, in het diepe verlangen dat Hij ons genadig zal zijn, verzoening en herstel zal schenken, voor ons persoonlijk, onze gemeente, ons land en ons volk. Lees meer »

Op de knieën voor de vluchtelingen (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 september 2015, 11:23 door Dirk

In crisissituaties in de geschiedenis heeft God de gebeden van gelovigen gebruikt om de loop van de geschiedenis ingrijpend te veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is de Engelse evangelist/zendeling Rees Howells en zijn zendings-/gebedsschool in Wales. Allen die bij die school betrokken waren, streden in de Tweede Wereldoorlog aan het geestelijke front, met hun gebeden. En God gebruikte mede hun gebeden om de Duitse troepen uit Engeland te houden en het Nazibewind te vernietigen. Ik geloof dat God ook ons in de huidige crisistijd oproept tot gebed. Lees meer »

September 2015: rampmaand? (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 september 2015, 8:00 door Dirk

Van alle kanten krijg ik e-mails toegestuurd over wat ons deze maand staat te gebeuren. Anderen spreken mij erover aan. Velen verwachten dat tussen 13 en 25 september aanstaande de wereld zal worden getroffen door verschrikkelijke rampen. Er zal een beurscrash plaatsvinden, mogelijk de start van de Derde Wereldoorlog, de staat van beleg in Amerika, met het opsluiten in kampen van alle christenen en nog veel meer… Waarom? Omdat het Joodse sabbatsjaar eindigt en het jubeljaar van start gaat. Lees meer »

Pornoster komt tot geloof in de Heere Jezus (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 augustus 2015, 8:51 door Dirk

Porno werkt als drugs. Zeer verslavend. Het wordt wel de nieuwe drug genoemd. Ook steeds meer christenmannen en –vrouwen zijn verslaafd aan porno. Ze voelen zich schuldig, maar het lukt hen niet ermee te stoppen. Leest u het getuigenis van een voormalige pornoster, die tot geloof in de Heere Jezus kwam, en zich nu inzet tegen de pornowereld. Ter bemoediging, in het besef dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Lees meer »

Nog even, dan gaat de hemel open… (64 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 augustus 2015, 8:43 door Dirk

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus. Lees meer »

Het viswonder van Woerden (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2015, 8:07 door Dirk

Soms lees je iets, wat je op een bijzondere manier raakt. Dat had ik toen ik las over ‘Het viswonder van Woerden’. Ik had nog nooit van dat ‘viswonder’ gehoord, maar het bemoedigde mij en hopelijk bemoedigt het ook u. Lees meer »

Winst maken met geaborteerde kinderen (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015, 9:25 door Dirk

Lichaamsdelen van geaborteerde kinderen te koop voor 60, 80 of 100 dollar per stuk. Handjes, voetjes, levertjes, hartjes, huid… Zelfs complete geaborteerde kindjes worden verhandeld als koopwaar. Het schandaal rond de Amerikaanse abortusorganisatie Planned Parenthood wordt steeds schokkender. Dit blijkt uit video’s, gemaakt met verborgen camera’s. Het is al verschrikkelijk dat ongeboren kinderen worden geaborteerd, nog vreselijker is het, dat ze, nadat ze vermoord zijn, ook nog eens worden verkocht. De daders zullen eenmaal verantwoording af moeten leggen aan God. Lees meer »