Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (122 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

‘Voordat de 21 Egyptische christenen werden onthoofd, beleden ze hun geloof en riepen ze Jezus Christus aan’ (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 februari 2015, 20:42 door Dirk

Buitengewoon indrukwekkend is het gesprek met de Egyptische Koptische christen Beshir Estafanos Kamel. Twee van zijn broers werden door ISIS-terroristen onthoofd op het strand van Libië. ‘De Bijbel zegt ons dat we onze vijanden lief moeten hebben en dat we moeten zegenen wie ons vervloeken. Ik bid dat God hun ogen opent, dat ze zullen stoppen waarmee ze bezig zijn en dat ze gered zullen worden.’ In deze woorden proef je de Geest van de Heere Jezus. Beshir verlangt ernaar dat de terroristen Jezus zullen leren kennen. Dat is genade, als je dat kunt zeggen. Lees meer »

Apocalyptische beelden (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015, 10:47 door Dirk

De moordpartijen van ISIS worden steeds gruwelijker. Enkele dagen geleden verscheen een professionele filmopname op internet van de onthoofding van 21 Egyptische Koptische christenen in buurland Libië, ergens aan de kust. ‘Dit is een boodschap getekend met bloed voor de landen van het kruis,’ klinkt het. De gruwelijke moorden van ISIS en andere extremistische islamitische terreurgroepen beginnen apocalyptische vormen aan te nemen. Lees meer »

Verlangen naar Gods heerlijkheid (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015, 11:30 door Dirk

Het is mijn verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar gaat worden in ons land. Dat we in onze samenkomsten Zijn aanwezigheid zullen ervaren. Dat als we Zijn Woord lezen, we het zeker weten: Hij is er en Hij spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Dat we misschien wel middenin de nacht wakker worden en onze naam horen, van God zelf, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Onze verwachting is van de Heere alleen. Lees meer »

Hoe zal het gaan in de eindtijd? (43 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 februari 2015, 13:20 door Dirk

Veel christenen zijn er wel van overtuigd dat we in de eindtijd leven. Maar wat dat inhoudt, weten ze niet. Wel koppelen ze de eindtijd aan de wederkomst van de Heere Jezus, maar verder is het voor veel gelovigen tamelijk vaag. Het is hoog tijd voor meer duidelijkheid. Lees meer »

Een Godsman voor Israel… (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015, 12:05 door Dirk

Het gaat er heftig aan toe richting de verkiezingen op 17 maart aanstaande in Israel. Een topmedewerker uit het campagneteam van de Amerikaanse president Obama is sinds kort in Israel actief om de herverkiezing van premier Netanyahu te voorkomen. Het betreft Jeremy Bird. In Israel werkt hij samen met de beweging V15 (Victory 2015), die fel anti-Netanyahu is en financieel gesteund wordt door de linkse Amerikaanse organisatie ‘One Voice’. Er woedt een geestelijke strijd om de leiding van Israel. God is echter veel machtiger dan Jeremy Bird, of wie dan ook. Lees meer »

Op de knieën (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 januari 2015, 13:29 door Dirk

Gaat u mee op de knieën voor de Heere God? Het is nu noodzakelijker dan ooit om tot Hem te gaan, persoonlijk, maar misschien ook wel in samenkomsten van verootmoediging en gebed. De wereld verkeert in crisis en in diverse kerkelijke gemeenten is het ook crisistijd. Bidt u mee? Juist in deze week, de Week van Gebed, nu in veel kerken en gemeenten – ook interkerkelijk – extra gebedsbijeenkomsten plaatsvinden. ‘Van U alleen is onze verwachting, Heere.’ Lees meer »

Na Parijs… (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 januari 2015, 14:42 door Dirk

Hoe afschuwelijk de aanslagen in Frankrijk ook waren, elders in de wereld vinden nog veel gruwelijker aanslagen plaats. Maar daar hoor je vrijwel niemand over. Onze verontwaardiging, onze boosheid, onze afschuw is selectief. Waar zijn de miljoenen mensen die de straat opgaan voor de duizenden, tienduizenden gedode christenen in landen als Nigeria, Syrië, Irak en Noord-Korea?
In gedachten loop ik op straat voor al die anonieme christenen die zijn gedood door terroristen van Boko Haram, ISIS, Hamas, Al Qaida en door de Noord-Koreaanse dictator. Loopt u mee?
Lees meer »

Wees niet bevreesd… (44 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 januari 2015, 22:31 door Dirk

Wat een drama in Parijs! Afschuw vervult ons. Extremistische moslims schoten in een paar minuten tijd een bijna complete krantenredactie dood en ook enkele agenten. Omdat cartoons over Mohammed hen niet aanstonden. Wraak in de naam van Allah. De wereld is verbijsterd. Wij ook. Inmiddels vindt ook een gijzeling plaats in een Joodse supermarkt in Parijs. ‘Heere, ontfermt U Zich over een wereld in nood. Wilt U de nabestaanden nabij zijn?’
Laatste nieuws: De gijzelingen zijn door de Franse politie beëindigd. De terroristen zijn gedood, helaas zijn ook vier gijzelaars uit de supermarkt omgekomen.
Lees meer »

Wees radicaal! (45 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 januari 2015, 11:07 door Dirk

2015 staat inmiddels op de kalender. Velen hadden tien, twintig jaar geleden niet gedacht dat de gelovigen, de gemeente van de Heere Jezus, nu nog op aarde zouden zijn. Ze zouden spoedig worden opgenomen, waarna de grote verdrukking los zou barsten. Met grote verdrukking worden christenen in vele landen inmiddels wel geconfronteerd, maar ook zij zijn niet opgenomen. Ze moeten er dwars doorheen en velen van hen worden gedood, vaak op gruwelijke wijze. Lees meer »

2015… (41 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 december 2014, 12:49 door Dirk

Toen ik nadacht over mijn wensen en verlangens voor 2015, kwam telkens Romeinen 12:1 en 2 mij in gedachten. Het zijn woorden die mij raken. Woorden van God Zelf, om ons volkomen toe te wijden aan Hem. ‘Heere, mijn leven, het is voor U, ook in 2015…’ Lees meer »