Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (122 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Ga niet zitten wachten op de oordelen van God… (7 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 juli 2015, 14:38 door Dirk

Wellicht kent u de geschiedenis van Abraham in Genesis 18, wanneer Hij de Heere probeert te bewegen Sodom te sparen van de ondergang. Hieraan moest ik denken toen ik op internet las hoe diverse Amerikaanse christelijke leiders tekeer gaan tegen het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het homohuwelijk toe te staan. Lees meer »

Ingeschakeld door God (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juni 2015, 8:47 door Dirk

Wie van u kan God roepen om ingezet te worden in Zijn Koninkrijk? Ik vraag het u in alle ernst. En ook al bent u al door God ingeschakeld, staat u dan open voor nieuwe wegen die Hij misschien wel met u wil gaan? Lees meer »

Nooit bestond er een Palestijnse staat (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 juni 2015, 21:34 door Dirk

De Palestijnen willen zo snel mogelijk een zelfstandige staat. De wereld wil dat ook. De Palestijnen beroepen zich op hun historische rechten op Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza. Ten onrechte, overigens. Immers, in de geschiedenis heeft er nog nooit een Palestijnse staat bestaan. De wereld wil dit kennelijk niet weten. Maar het is wel de waarheid! Een waarheid die heel de wereld en zeker de media zou moeten weten. Lees meer »

Door IS komen moslims tot geloof (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 juni 2015, 22:17 door Dirk

Volgens zendelingen in de moslimwereld zijn er de afgelopen veertien jaar meer moslims tot geloof in de Heere Jezus gekomen dan in alle veertien eeuwen daarvoor, vanaf het ontstaan van de islam. Het is buitengewoon opmerkelijk dat er momenteel zoveel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. Wellicht speelt de opkomst van de Islamitische Staat (IS) hierin een belangrijke rol. En: het is Gods werk, alsof Hij, voor de wederkomst van de Heere Jezus, nog zoveel mogelijk moslims wil redden. Lees meer »

Waarzeggerij via Charlie Charlie? (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 juni 2015, 16:24 door Dirk

Wereldwijd is er een nieuwe rage gaande onder de jeugd: de Charlie Charlie Challenge. Het is minder onschuldig dan op het eerste gezicht lijkt.
Twee potloden worden kruislings op een papier gelegd, dat in vieren is gedeeld, met twee ja-vakken en twee nee-vakken. Dan wordt de geest Charlie opgeroepen, die met behulp van de potloden antwoord geeft op de vragen die worden gesteld.
Lees meer »

Veel meer dan 7000… (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 mei 2015, 10:42 door Dirk

Sommigen beweren dat God Nederland verlaten heeft of bezig is te verlaten. Ons land is zo zondig geworden, dat wij ieder moment Gods oordeel kunnen verwachten. Door zo te denken en zo te spreken, doen wij de Heere enorm tekort. Lees meer »

Pinksteren: Feest van de Geest (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 mei 2015, 15:29 door Dirk

Voor een juist begrip van het Pinksterfeest is het belangrijk dat we de lijnen ontdekken die lopen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is prachtig om te zien dat wat op het Pinksterfeest gebeurde, tot in details herinnert aan de wetgeving op de Sinaï. God gaf daar Zijn wet – juister gezegd: Zijn onderwijzing – op stenen tafelen, die Hijzelf had beschreven, met Pinksteren schreef Hij die in de harten van de gelovigen. Lees meer »

Tien dagen bidden en smeken… (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 mei 2015, 10:27 door Dirk

Ik begrijp iets niet. Waarom bereiden we ons in onze kerken en gemeenten weken voor op het kerstfeest en nog meer weken op het paasfeest, maar waarom helemaal niet op het pinksterfeest? Terwijl je in de Bijbel alleen maar de voorbereiding op het pinksterfeest tegenkomt. Ik pleit daarom voor een intensievere voorbereiding op Pinksteren. Lees meer »

Gebrek aan geestelijke eenheid anti-getuigenis voor het Evangelie (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 mei 2015, 20:40 door Dirk

Vorige week schreef ik over het gebed van de Heere Jezus om eenheid van allen die Hem kennen en liefhebben. Er kwamen veel reacties op dat commentaar, zowel op de site als ook via de e-mail. Het verlangen naar eenheid leeft sterk. Het gebrek aan eenheid doet pijn. Veel pijn. Wat zijn de consequenties van de afwezigheid van eenheid, werd diverse keren gevraagd. Ik heb daarover nagedacht en ga daar nu dieper op in. Lees meer »

Verkeerd begrepen… (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015, 9:34 door Dirk

Mijn woorden in de Nieuwsbrief van vorige week zijn helaas niet door iedereen goed begrepen. Dat komt door het woordje bijzaken wat ik gebruikte, terwijl ik het nog bewust tussen hoge komma’s had gezet. Daarmee gaf ik aan dat wat ik noemde – verschillen van inzicht over zaken als de eindtijd, Israel, de doop, de sabbat en de opname van de gemeente – wel degelijk belangrijk zijn. Maar nog belangrijker, zo gaf ik aan, is het kennen, dienen en liefhebben van de Heere Jezus. Lees meer »