Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (124 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Na de aanslagen in Parijs… (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 november 2015, 7:55 door Dirk

Met verbazing kijk ik naar wat er in Europa gebeurt. Iedereen lijkt wel bang te zijn geworden. Er is opeens enorm veel angst in onze samenleving gekomen. Er is angst voor nieuwe aanslagen, misschien wel veel grotere aanslagen. Zojuist (zaterdagmiddag 21 november) vernam ik dat alarm is geslagen in Brussel. Politie, het leger en de hulpdiensten staan paraat en er wordt rekening gehouden met aanslagen. Sommigen zijn bang voor een Derde Wereldoorlog. Iedereen kan het slachtoffer worden van een aanslag en wereldleiders nemen het woord ‘oorlog’ in de mond. Lees meer »

Onderstreepte teksten in een oud Bijbeltje (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 november 2015, 7:49 door Dirk

In een oud Bijbeltje, in de Statenvertaling, dat ik kreeg bij het verlaten van de basisschool, heb ik ooit duizenden teksten aangestreept, die mij aanspraken toen ik dat Bijbeltje in de loop van enkele jaren een paar keer helemaal doorlas, van Genesis tot Openbaring. De potloodstreepjes zijn vaag geworden, het Bijbeltje heeft z’n beste tijd gehad, maar regelmatig sla ik het open en word ik bemoedigd door de onderstreepte teksten. Lees meer »

Ezra’s hervormingsdag (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 oktober 2015, 19:37 door Dirk

31 oktober is het Hervormingsdag, Reformatiedag. Op die gedenkwaardige dag in 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg.
Die actie van Luther roept herinneringen op aan Ezra. Ook hij trekt de aandacht van het volk. Als hij verneemt hoe ver het Joodse volk van God is afgedwaald, scheurt hij ontzet zijn kleed en zijn mantel en trekt hij zelfs de haren uit zijn hoofd en baard. Dit is zijn hervormingsdag.
Lees meer »

Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israel? (51 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 oktober 2015, 23:36 door Dirk

Deze week wil ik een actuele kwestie met u bespreken, de profetie die we lezen in Ezechiël 38 en 39, over de aanval van Gog en haar bondgenoten op Israel. Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat ik van mening ben dat we onze standpunten soms te gemakkelijk overnemen van anderen, zonder er zelf goed over na te denken. En u weet het: het gaat mij om de waarheid van de Bijbel. Lees meer »

Strijd om de schepping (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2015, 20:02 door Dirk

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…door de wetenschap weten wij wel beter.’ Lees meer »

Shalom Israel (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015, 8:40 door Dirk

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde jaarlijkse Israelzondag. Aanstaande zondag dus, 4 oktober. Ik hoop dat ook uw dominee, uw voorganger, preekt over Israel en bidt voor het Joodse volk. En als hij het niet doet, spreek hem er gerust op aan. En als hij het wel doet, vraag hem om het eens wat vaker te doen. Lees meer »

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets… (23 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 september 2015, 11:21 door Dirk

‘De HEERE is mijn Herder…’ Deze woorden uit Psalm 23 hebben de eeuwen door al zeer vele gelovigen bemoedigd, in alle mogelijke situaties. Een herder zorgt; een herder leidt; een herder wijst de weg; een herder verzorgt dat éne lammetje dat gewond is; een herder zoekt uren naar dat ene lammetje dat verdwaald is. Vaak vinden we het veel moeilijker om de woorden die volgen uit te spreken: ‘…mij ontbreekt niets…’ Lees meer »

Tien ontzagwekkende dagen (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 september 2015, 22:07 door Dirk

De tien dagen tussen het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjana) en de Grote Verzoendag (Yom Kippoer, aanstaande woensdag) worden wel de ‘Tien ontzagwekkende dagen’ genoemd. In deze periode bevinden we ons nu. Het zijn dagen van inkeer, verootmoediging en schuldbelijdenis. Niet alleen voor Israel, maar ook voor ons is dit noodzakelijk. Verootmoediging voor de Heere, in het diepe verlangen dat Hij ons genadig zal zijn, verzoening en herstel zal schenken, voor ons persoonlijk, onze gemeente, ons land en ons volk. Lees meer »