Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (116 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden per reactie en maximaal twee keer per commentaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

De lucht in Israel is zwanger van dreiging (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 november 2014, 16:33 door Dirk

Vier biddende rabbi’s werden vermoord in een synagoge in Jeruzalem. Groot is de verslagenheid. Machteloos de woede. Intens het verdriet. Ontzettend diep de pijn. Aanhoudend het gebed. ‘Spaar Heere, Uw volk. Troost ze in deze dagen van diepe rouw, beangstigende dreiging, grote onzekerheid.’ Lees meer »

Helder licht en inktzwarte duisternis (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 november 2014, 10:10 door Dirk

De wereld is in nood. En wat doen wij, christenen, volgelingen van de Heere Jezus? We voeren onze onderlinge strijd en kijken toe naar wat er in de wereld gebeurt. Onze verdeeldheid maakt ons machteloos. En ondertussen verkeren miljoenen mensen in nood en dreigen miljarden mensen, die de Heere Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren te gaan. Raakt dit ons nog? Lees meer »

‘Segeningen en weldaaden’ (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 november 2014, 9:41 door Dirk

Afgelopen woensdag werd in veel kerken en gemeenten de dankdag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. In sommige gemeenten gebeurt het deze zondag nog of op een ander moment. Een dankdag, waarop de Heere gedankt wordt voor de ‘segeningen en weldaaden’, zoals de provincie Overijssel dat in 1658 vaststelde. Danken voor voorspoed is niet zo moeilijk, maar danken als het tegenzit, dan komt het erop aan hoe onze relatie met de Heere Jezus is. Lees meer »

31 oktober: De Bijbel is brandend actueel (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014, 8:08 door Dirk

Vandaag, vrijdag 31 oktober, herdenken we de Reformatie. Op deze dag spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. De Bijbel ging weer open.
Als we vandaag onze Bijbel openen, zullen we ontdekken hoe brandend actueel de Bijbel anno 2014 nog steeds is. Tal van Bijbelse profetieën worden momenteel voor onze ogen vervuld.
Lees meer »

De vreze des Heeren (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014, 23:45 door Dirk

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.
Lees meer »

Kijk vaker omhoog (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014, 9:25 door Dirk

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen, samenzweringen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen. Lees meer »

Heel de wereld viert straks het Loofhuttenfeest (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 oktober 2014, 12:53 door Dirk

Israel viert momenteel het Loofhuttenfeest (Soekot). Ook veel Joodse mensen elders in de wereld vieren het feest, evenals duizenden gelovigen uit de volken. Duizenden van hen zijn juist deze dagen in Israel om daar het feest mee te vieren. Als een bemoediging voor Israel, als een getuigenis. Lees meer »

De rijkdom van de Grote Verzoendag (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014, 18:12 door Dirk

Op 4 oktober viert het Joodse volk Grote Verzoendag, ofwel Yom Kippoer, op 10 Tisjri. Het is de afsluiting van tien dagen van berouw en inkeer die begonnen met de Dag van de Bazuinen, Rosj Hasjana, de Joodse nieuwjaarsdag. De Grote Verzoendag is voor het Joodse volk de belangrijkste feestdag van het jaar. Lees meer »

Laat je geen angst aanjagen door IS (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 september 2014, 21:42 door Dirk

Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van IS (Islamitische Staat), willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6). Lees meer »

Een dag voor God (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 september 2014, 14:34 door Dirk

Vijf broeders hadden een doordeweekse dag vrijgemaakt in hun agenda’s en apart gezet als ‘Een dag voor God’. Op een stille plaats. Het was een voorrecht erbij te mogen zijn. In de rust, met een open Bijbel, voor de Heere. Zulke ontmoetingen zijn goud waard en gun ik iedereen. Lees meer »