Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (122 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Zet je voet op het water… (5 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 juli 2015, 21:49 door Dirk

‘Kom.’ In een vliegende storm spreekt de Heere Jezus dit woord met kracht tot Petrus. En Petrus stapt overboord. Zet zijn voet op het water. En loopt naar de Heere Jezus toe. Op het water. In de storm. Over de golven. Wat een wonder! Dat geloof je toch niet. En toch is het waar! Petrus loopt op het water… Lees meer »

Veroordeeld… afgeschreven… (6 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 juli 2015, 11:39 door Dirk

Wat oordelen christenen soms onbarmhartig over hun broeders en -zusters. Ze weten vaak precies hoe men behoort te denken, te geloven en doen, en o wee, als iemand iets doet, zegt of gelooft wat daarbuiten valt. Dan is het soms direct over en uit. Veroordeeld. Afgeschreven. Lees meer »

Intimiteit met God (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 juli 2015, 8:48 door Dirk

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze dierbare Heere Jezus Christus. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we Hem kennen met ons hoofd, hoe belangrijk dat ook is, maar dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Lees meer »

Ga niet zitten wachten op de oordelen van God… (38 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 juli 2015, 14:38 door Dirk

Wellicht kent u de geschiedenis van Abraham in Genesis 18, wanneer Hij de Heere probeert te bewegen Sodom te sparen van de ondergang. Hieraan moest ik denken toen ik op internet las hoe diverse Amerikaanse christelijke leiders tekeer gaan tegen het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het homohuwelijk toe te staan. Lees meer »

Ingeschakeld door God (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juni 2015, 8:47 door Dirk

Wie van u kan God roepen om ingezet te worden in Zijn Koninkrijk? Ik vraag het u in alle ernst. En ook al bent u al door God ingeschakeld, staat u dan open voor nieuwe wegen die Hij misschien wel met u wil gaan? Lees meer »

Nooit bestond er een Palestijnse staat (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 juni 2015, 21:34 door Dirk

De Palestijnen willen zo snel mogelijk een zelfstandige staat. De wereld wil dat ook. De Palestijnen beroepen zich op hun historische rechten op Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza. Ten onrechte, overigens. Immers, in de geschiedenis heeft er nog nooit een Palestijnse staat bestaan. De wereld wil dit kennelijk niet weten. Maar het is wel de waarheid! Een waarheid die heel de wereld en zeker de media zou moeten weten. Lees meer »

Door IS komen moslims tot geloof (23 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 juni 2015, 22:17 door Dirk

Volgens zendelingen in de moslimwereld zijn er de afgelopen veertien jaar meer moslims tot geloof in de Heere Jezus gekomen dan in alle veertien eeuwen daarvoor, vanaf het ontstaan van de islam. Het is buitengewoon opmerkelijk dat er momenteel zoveel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. Wellicht speelt de opkomst van de Islamitische Staat (IS) hierin een belangrijke rol. En: het is Gods werk, alsof Hij, voor de wederkomst van de Heere Jezus, nog zoveel mogelijk moslims wil redden. Lees meer »

Waarzeggerij via Charlie Charlie? (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 juni 2015, 16:24 door Dirk

Wereldwijd is er een nieuwe rage gaande onder de jeugd: de Charlie Charlie Challenge. Het is minder onschuldig dan op het eerste gezicht lijkt.
Twee potloden worden kruislings op een papier gelegd, dat in vieren is gedeeld, met twee ja-vakken en twee nee-vakken. Dan wordt de geest Charlie opgeroepen, die met behulp van de potloden antwoord geeft op de vragen die worden gesteld.
Lees meer »

Veel meer dan 7000… (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 mei 2015, 10:42 door Dirk

Sommigen beweren dat God Nederland verlaten heeft of bezig is te verlaten. Ons land is zo zondig geworden, dat wij ieder moment Gods oordeel kunnen verwachten. Door zo te denken en zo te spreken, doen wij de Heere enorm tekort. Lees meer »