Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (117 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden per reactie en maximaal twee keer per commentaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Grootste reddingsoperatie ooit (9 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 december 2014, 9:25 door Dirk

Reddingsoperaties worden altijd zorgvuldig voorbereid. Zeker wanneer er grote belangen op het spel staan. De grootste reddingsoperatie in de geschiedenis werd tweeduizend jaar geleden zichtbaar in de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Duizenden jaren van voorbereidingen waren eraan vooraf gegaan. Lees meer »

Het leven is geen spelletje (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 december 2014, 15:23 door Dirk

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht. Lees meer »

Alleen de waarheid… (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 december 2014, 21:36 door Dirk

Voor iedereen en zeker voor christenen is het belangrijk altijd de waarheid te spreken en te schrijven. Helaas moet ik constateren dat christenen en christelijke organisaties weleens een loopje nemen met de waarheid. Dat mag niet – ik zeg het ook tegen mezelf. Ik deze bijdrage geef ik enkele voorbeelden. Ook als het gaat over Israel, over de eindtijd en over aantallen nieuwe gelovigen en genezingen worden soms leugens verteld. Lees meer »

Niet de mensen behagen, maar God (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 november 2014, 11:58 door Dirk

‘Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn’ (Galaten 1:10).
Voor mensen die Gods Woord brengen – of dat nu is via (s)preekbeurten of via geschreven teksten – is er altijd de verleiding een woord te brengen waarvan je weet dat mensen ervan genieten. De vraag die speelt, is: wil je mensen behagen of God?
Lees meer »

De lucht in Israel is zwanger van dreiging (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 november 2014, 16:33 door Dirk

Vier biddende rabbi’s werden vermoord in een synagoge in Jeruzalem. Groot is de verslagenheid. Machteloos de woede. Intens het verdriet. Ontzettend diep de pijn. Aanhoudend het gebed. ‘Spaar Heere, Uw volk. Troost ze in deze dagen van diepe rouw, beangstigende dreiging, grote onzekerheid.’ Lees meer »

Helder licht en inktzwarte duisternis (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 november 2014, 10:10 door Dirk

De wereld is in nood. En wat doen wij, christenen, volgelingen van de Heere Jezus? We voeren onze onderlinge strijd en kijken toe naar wat er in de wereld gebeurt. Onze verdeeldheid maakt ons machteloos. En ondertussen verkeren miljoenen mensen in nood en dreigen miljarden mensen, die de Heere Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren te gaan. Raakt dit ons nog? Lees meer »

‘Segeningen en weldaaden’ (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 november 2014, 9:41 door Dirk

Afgelopen woensdag werd in veel kerken en gemeenten de dankdag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. In sommige gemeenten gebeurt het deze zondag nog of op een ander moment. Een dankdag, waarop de Heere gedankt wordt voor de ‘segeningen en weldaaden’, zoals de provincie Overijssel dat in 1658 vaststelde. Danken voor voorspoed is niet zo moeilijk, maar danken als het tegenzit, dan komt het erop aan hoe onze relatie met de Heere Jezus is. Lees meer »

31 oktober: De Bijbel is brandend actueel (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014, 8:08 door Dirk

Vandaag, vrijdag 31 oktober, herdenken we de Reformatie. Op deze dag spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. De Bijbel ging weer open.
Als we vandaag onze Bijbel openen, zullen we ontdekken hoe brandend actueel de Bijbel anno 2014 nog steeds is. Tal van Bijbelse profetieën worden momenteel voor onze ogen vervuld.
Lees meer »

De vreze des Heeren (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014, 23:45 door Dirk

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.
Lees meer »

Kijk vaker omhoog (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014, 9:25 door Dirk

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen, samenzweringen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen. Lees meer »