Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (122 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites worden slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Als een lam werd Hij ter slachting geleid… (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2015, 12:03 door Dirk

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Heere Jezus beschreven. Een lijden, zo diep en zo zwaar, dat wij het niet kunnen bevatten. De komende week staan we erbij stil, in verwondering en dankbaarheid. Hij ging die weg, Hij koos het lijden, om ons te redden. Wat een liefde! ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (Jesaja 53:7). Lees meer »

‘God zet koningen af en stelt koningen aan’ (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2015, 8:28 door Dirk

Doordat de verkiezingen in ons land een dag na de verkiezingen in Israel plaatsvonden, hebben we weinig meegekregen van de spectaculaire uitslag in Israel. Ik zie het als een ingrijpen van God dat Benjamin Netanyahu – in absolute tegenstelling tot de verwachtingen – een grote overwinning behaalde. In zijn dankwoord citeerde hij Joel 3:20: ‘Juda zal eeuwig blijven en Jeruzalem van generatie op generatie.’ Lees meer »

Laat Mijn baby’s leven… (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 maart 2015, 10:49 door Dirk

Elk ongeboren kind wordt wonderbaar door God geweven in de moederschoot, lezen we in Psalm 139. Het is een prachtig kunstwerk, van de grote Schepper, gemaakt op het veiligste plekje op aarde… Ooit, maar nu allang niet meer. De massamoord op dit ongeboren babyvolk moet stoppen. Zoals God ooit door Mozes tot de Farao zei: ‘Laat Mijn volk gaan…’ zo zegt Hij nu – zo stel ik me voor -: ‘Laat Mijn baby’s leven…’ Lees meer »

Licht en duisternis (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 maart 2015, 10:03 door Dirk

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?
Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.
Lees meer »

‘Voordat de 21 Egyptische christenen werden onthoofd, beleden ze hun geloof en riepen ze Jezus Christus aan’ (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 februari 2015, 20:42 door Dirk

Buitengewoon indrukwekkend is het gesprek met de Egyptische Koptische christen Beshir Estafanos Kamel. Twee van zijn broers werden door ISIS-terroristen onthoofd op het strand van Libië. ‘De Bijbel zegt ons dat we onze vijanden lief moeten hebben en dat we moeten zegenen wie ons vervloeken. Ik bid dat God hun ogen opent, dat ze zullen stoppen waarmee ze bezig zijn en dat ze gered zullen worden.’ In deze woorden proef je de Geest van de Heere Jezus. Beshir verlangt ernaar dat de terroristen Jezus zullen leren kennen. Dat is genade, als je dat kunt zeggen. Lees meer »

Apocalyptische beelden (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 februari 2015, 10:47 door Dirk

De moordpartijen van ISIS worden steeds gruwelijker. Enkele dagen geleden verscheen een professionele filmopname op internet van de onthoofding van 21 Egyptische Koptische christenen in buurland Libië, ergens aan de kust. ‘Dit is een boodschap getekend met bloed voor de landen van het kruis,’ klinkt het. De gruwelijke moorden van ISIS en andere extremistische islamitische terreurgroepen beginnen apocalyptische vormen aan te nemen. Lees meer »

Verlangen naar Gods heerlijkheid (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015, 11:30 door Dirk

Het is mijn verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar gaat worden in ons land. Dat we in onze samenkomsten Zijn aanwezigheid zullen ervaren. Dat als we Zijn Woord lezen, we het zeker weten: Hij is er en Hij spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Dat we misschien wel middenin de nacht wakker worden en onze naam horen, van God zelf, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Onze verwachting is van de Heere alleen. Lees meer »

Hoe zal het gaan in de eindtijd? (44 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 februari 2015, 13:20 door Dirk

Veel christenen zijn er wel van overtuigd dat we in de eindtijd leven. Maar wat dat inhoudt, weten ze niet. Wel koppelen ze de eindtijd aan de wederkomst van de Heere Jezus, maar verder is het voor veel gelovigen tamelijk vaag. Het is hoog tijd voor meer duidelijkheid. Lees meer »

Een Godsman voor Israel… (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015, 12:05 door Dirk

Het gaat er heftig aan toe richting de verkiezingen op 17 maart aanstaande in Israel. Een topmedewerker uit het campagneteam van de Amerikaanse president Obama is sinds kort in Israel actief om de herverkiezing van premier Netanyahu te voorkomen. Het betreft Jeremy Bird. In Israel werkt hij samen met de beweging V15 (Victory 2015), die fel anti-Netanyahu is en financieel gesteund wordt door de linkse Amerikaanse organisatie ‘One Voice’. Er woedt een geestelijke strijd om de leiding van Israel. God is echter veel machtiger dan Jeremy Bird, of wie dan ook. Lees meer »

Op de knieën (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 januari 2015, 13:29 door Dirk

Gaat u mee op de knieën voor de Heere God? Het is nu noodzakelijker dan ooit om tot Hem te gaan, persoonlijk, maar misschien ook wel in samenkomsten van verootmoediging en gebed. De wereld verkeert in crisis en in diverse kerkelijke gemeenten is het ook crisistijd. Bidt u mee? Juist in deze week, de Week van Gebed, nu in veel kerken en gemeenten – ook interkerkelijk – extra gebedsbijeenkomsten plaatsvinden. ‘Van U alleen is onze verwachting, Heere.’ Lees meer »