Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Eindtijd"

Tekenen aan zon, maan en sterren (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 april 2014, 9:07 door Dirk

De laatste weken hebben diverse mensen mij gevraagd wat ik denk over de vier bloedrode manen die dit jaar en volgend jaar op Joodse feestdagen zichtbaar zullen zijn. Kan dit natuurverschijnsel een bijzondere betekenis hebben voor Israel en voor de wereld, zoals sommigen menen? Lees meer »

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (1) (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 maart 2014, 9:29 door Dirk

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Here is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Here Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Here Jezus vandaan. Lees meer »

Bent u een schaap of een bok? (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 februari 2014, 14:41 door Dirk

Vorige week schreef ik over luisterende oren, open ogen en helpende handen. Daarover gaat het ook in Mattheus 25, waar de Zoon des mensen, de Here Jezus, bij Zijn komst de volken die voor Zijn troon zullen worden gebracht, zal scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De rechtvaardigen, die zich ingezet hebben voor de geringste broeders van de Here Jezus, zullen dan het Koninkrijk beërven dat voor hen is bestemd vanaf de grondlegging van de wereld. Lees meer »

Als de opwekking komt… (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 januari 2013, 12:02 door Dirk

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, 250 jaar geleden. Lees meer »

Aantoonbaar onjuist (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012, 9:57 door Dirk

De afgelopen dagen was het weer eens zover. In de christelijke wereld ging een mail rond met de melding dat de laatste 819 Joden uit Noorwegen zijn vertrokken vanwege hevig antisemitisme in dat Scandinavische land. De situatie zou onhoudbaar zijn geworden. De ene na de andere website nam dit bericht over, zonder te controleren op het waarheidsgehalte. Lees meer »

Heftige eindtijdprofetieën (51 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012, 10:07 door Dirk

Wie de profetische sites en de zogenaamde eindtijdpredikers in de christelijke wereld een beetje volgt, stuit op tal van heftige eindtijdprofetieën. De verwoesting van Amerika zou op het punt staan plaats te vinden. Een Derde Wereldoorlog kan ieder moment uitbreken. Het totale economische systeem zal in elkaar storten. Weer anderen voorzeggen juist een grote wereldwijde opwekking. Lees meer »

De onzichtbare wereld (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 november 2011, 9:17 door Dirk

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?
Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.
Lees meer »

Opname leidt tot verdeeldheid (63 reacties)

Geplaatst op woensdag 28 september 2011, 21:26 door Dirk

Wordt de gemeente – allen die de Here Jezus door genade mogen kennen als hun Heiland en Verlosser – wel of niet opgenomen in de hemel voor de wederkomst van de Here Jezus? Helaas veroorzaken verschillen van inzicht hierover nogal wat verdeeldheid onder christenen. Af en toe wordt dit ook op deze site zichtbaar. Een pleidooi voor mildheid naar elkaar toe, ook als we er niet hetzelfde over denken. Lees meer »