Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (146 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Teveel ellende in het Journaal? (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 maart 2018, 12:12 door Dirk

Is de wereld, is onze samenleving, er echt zo ellendig aan toe als het Journaal het ons laat zien? Is er daarom zoveel angst, zoveel onzekerheid, zoveel wantrouwen? Is er dan geen goed nieuws meer? En waarom krijgen we dat nauwelijks te zien? Goed nieuws is geen nieuws, zeggen veel mediamensen. Daar zitten de mensen niet op te wachten… denkt men… Lees meer »

Een pad door de zee (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 maart 2018, 10:17 door Dirk

Wat een voorrecht, wat een genade is het om door de Heere een man of vrouw Gods genoemd te worden. In Psalm 90:1 wordt dat van Mozes gezegd: ‘Mozes, de man Gods’. En in 1 Samuel 13:14 wordt David een man naar Gods hart genoemd. Lees meer »

Danken voor een leeg bord (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018, 11:55 door Dirk

Bij ‘toeval’, door de Heere geleid, vond ik een Engelstalig boek, met de titel ‘The life of George Müller’. Het boek is is al meer een eeuw oud en geeft een indrukwekkend verslag van het leven van deze gedreven Godsman, die ruim tweehonderd jaar geleden werd geboren en 92 jaar later stierf. Het levensverhaal van George Müller (1805-1893) is één van de meest treffende getuigenissen van de betrouwbaarheid van God die de wereld ooit heeft gezien. Lees meer »

Leugens van de Palestijnen (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 februari 2018, 21:49 door Dirk

‘Wij zijn de nakomelingen van de Kanaänieten, die 5000 jaar geleden in het land Palestina woonden, en wij wonen er nog steeds,’ stelde de Palestijnse leider Abbas afgelopen dinsdag in de VN. Hij herhaalde de leugen dat de Palestijnen de nakomelingen van de Kanaänieten zijn, terwijl onderzoek aantoont dat de voorvaders van de huidige Palestijnen afkomstig zijn uit het Arabisch Schiereiland. Abbas probeert hiermee de Palestijnen tot eigenaar van heel Israel te bestempelen. Enkele weken geleden stond hij nog voor een landkaart van Israel, en zei: ‘Dit hele gebied is Palestina.’ Lees meer »

’s Morgens om 5.00 uur samen bidden in de kerk (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 februari 2018, 16:37 door Dirk

De Olympische sporters die momenteel in Zuid-Korea zijn voor de Winterspelen, worden daar zeker geconfronteerd met de aanwezigheid van het christelijk geloof in het land. Ze zullen de vele lichtgevende kruisen op de talrijke kerken zien en wellicht ontvangen ze ook een Bijbel, die tijdens de Spelen in grote aantallen worden uitgedeeld.


Heel bijzonder om in Seoul zoveel kruisen te zien.

Zuid-Koreaanse christenen zijn zendelingen. Zuid-Korea staat in de top van landen die de meeste zendelingen uitzenden. In 1974 hadden de Zuid-Koreaanse kerken nog maar 24 zendelingen uitgezonden. Nu, ruim 40 jaar later, zijn er maar liefst 27436 Zuid-Koreaanse zendelingen actief in 170 landen.

Wat er de afgelopen anderhalve eeuw in Korea is gebeurd, is werkelijk een wonder. In 1885 was nog maar 1,5 procent van de Koreaanse bevolking christen. Korea was toen nog één land.
Aan het begin van de vorige eeuw brak de opwekking uit in het noordelijke deel van Korea, met Pyongyang, de huidige hoofdstad van Noord-Korea als centrum van de opwekking. Pyongyang werd wel het ‘Jeruzalem van het Oosten’ genoemd. Later brak de opwekking ook uit in Zuid-Korea.
Er wordt geschat dat nu één op de vier Zuid-Koreanen christen is. Het aantal christenen in Noord-Korea wordt geschat op zo’n 400.000, van wie er rond de 50.000 in strafkampen en gevangenissen zitten.

Laten we ons verbonden voelen met onze Noord-Koreaanse broeders en zusters, die zwaar vervolgd worden omdat ze in de Heere Jezus geloven en Hem liefhebben. Laten we voor hen bidden.
Veel Noord-Koreaanse christenen zijn ervan overtuigd dat God zal ingrijpen en dat er op een dag een einde zal komen aan de vervolgingen van de christenen in het land. Ze bereiden zich er nu al op voor om dan als zendelingen de wereld in te gaan. Ik hoorde dit van iemand die in Noord-Korea door een wonder in contact was gekomen met een paar christenen, die dit haar hadden verteld.

Seoul telt meer megakerken dan enige andere stad ter wereld. Zes van de tien grootste kerken in de wereld vinden we in Zuid-Korea. Bij een telling in 2012 door de Zuid-Koreaanse overheid werden in totaal 77.000 kerken geteld.
Toch zijn er ook zorgen onder de Koreaanse christenen. Ze zien dat steeds meer jongeren zich onttrekken aan het religieuze leven. De secularisatie wint ook daar terrein.

De Koreaanse opwekking was een gebedsopwekking, waarbij veel nadruk lag op de belijdenis van zonde en schuld. Deze kenmerken zijn nog steeds zichtbaar in de Koreaanse kerk. Het is een traditie in veel kerken in Zuid-Korea om nog steeds ’s morgens vroeg om 5.00 uur samen te komen om te bidden, voordat de mensen naar hun werk gaan. Sommige kerken doen dit één of enkele kerken per week, er zijn ook kerken waar elke ochtend vroeg de bidders samenkomen. Stel zoiets in Nederland eens voor… Eén ding weet ik dan zeker: God zal dat zegenen.

‘Christenen kunnen niet leven zonder geloof en gebed, zelfs niet voor een moment,’ vertelde Seon Gyoo Kim, een kerkoudste van de Myungsung Kerk aan CBN News. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het vroege ochtendgebed een speciale zegen van God is voor ons.’

Gebed is het geheim van de opwekking van Korea. Gebed is ook het geheim van de krachtige stroom zendelingen die vanuit Zuid-Korea de wereld ingaat. Juist tijdens de vroege gebedsuren krijgen veel Koreaanse christenen de overtuiging dat God hen roept in Zijn dienst, om de wereld in te gaan met het Evangelie. En ze gaan, soms zelfs zonder te weten waar ze terecht zullen komen.

Opmerkelijk is ook dat de kerken in Zuid-Korea hun leden aanmoedigen om de zending in te gaan. Voor de jeugd worden er in de zomervakanties speciale zendingsreizen georganiseerd, om zo te kunnen ‘proeven’ aan de zending. Opmerkelijk veel jonge christenen weten zich na zo’n trip door de Heere geroepen om Zijn roepstem te volgen en de zending in te gaan. Het is zichtbaar in de Zuid-Koreaanse kerken dat de betrokkenheid bij de zending groter is wanneer een gemeente meer zendelingen in het buitenland heeft.

Als Nederlandse kerken en gemeenten kunnen we hier veel van leren. Er zijn kerken en gemeenten waar nooit wordt gesproken over en gebeden om nieuwe zendingswerkers.
Ik hoop en bid dat de Heere ook onder ons een nieuw verlangen geeft om het Evangelie door te geven, in onze eigen omgeving, maar misschien ook wel verder, tot aan de einden van de aarde. Er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen.
Beseffen we dat er alleen behoud is door geloof in de Heere Jezus Christus. Er is één weg tot God, er is één deur die toegang biedt tot de hemel. Die weg en die deur zijn dezelfde. Het is de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

De tafel van de verzoening (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018, 10:57 door Dirk

Eén van de bekendste en mooiste psalmen vind ik Psalm 23, geschreven door David. Als herder van een grote kudde schapen, zet hij deze Psalm in met de bekende woorden ‘De Heere is mijn Herder. Zoals David zorgde voor zijn schapen, zo zorgde de Heere voor hem. En zo wil Hij ook voor ons zorgen! Wat een troost, wat een bemoediging! Lees meer »

Israel zal leven! (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2018, 15:23 door Dirk

Deze week las ik dat het aantal Joodse mensen in Israel dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israel tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. Lees meer »

Indrukwekkende oproep van #MeToo-slachtoffer aan dader (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2018, 17:15 door Dirk

U hebt vast wel van #MeToo (spreek uit: hashtag Me Too) gehoord. Wie een #MeToo plaatst op Twitter of andere sociale media, geeft daarmee aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken te hebben gehad. Duizenden vrouwen en ook mannen hebben inmiddels kenbaar gemaakt dat zij het slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. De daders hadden/hebben vaak een machtspositie over hun slachtoffers. Lees meer »

Nog 15 minuten… (47 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 januari 2018, 10:23 door Dirk

‘Ballistische raketaanval gericht op Hawaii. Zoek zo snel mogelijk een schuilplaats. Dit is geen oefening.’ Wat zou u doen, wat zou ik doen als we zo’n heftig bericht ontvangen? Deze plotselinge dreiging deed wel iets met de Hawaiianen. De afgelopen zondag zaten de kerken veel voller dan normaal en ik zag ook berichten over mensen die hun zonden beleden, ruzies en conflicten oplosten en tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Lees meer »

Gebed opent de hemel (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 januari 2018, 19:19 door Dirk

Deze week – één week vóór de landelijke Week van Gebed – wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te laten ontbranden naar wat de Heere kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. We luisteren naar bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torrey en Jonathan Edwards. Lees meer »