Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (146 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Rust en vrede (0 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 mei 2018, 14:09 door Dirk

Misschien maakt u zich veel zorgen, hebt u last van angsten, bent u onrustig. Zorgen over uw gezondheid, uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw werk, uw financiële situatie, over de toestand in de wereld. Zorgen drukken je terneer, kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen. Lees meer »

Altijd wijst de Heilige Geest op de Heere Jezus (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 mei 2018, 9:04 door Dirk

Ik denk aan die bijzondere bijeenkomst van een aantal mensen van een zendingswerk onder de Zoeloes, in Zuid-Afrika. Ze waren al verscheidene jaren bezig en zagen nauwelijks vrucht op hun arbeid. Ze wisten niet meer hoe ze verder moesten. Op een dag kwamen ze bij elkaar om zich te verootmoedigen voor de Heere en baden of Hij Zijn Heilige Geest wilde zenden en krachtig wilde werken onder de Zoeloes. Ze baden de eerste woorden van Jesaja 64: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen’. Lees meer »

Hemelvaart: met eer en heerlijkheid gekroond (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 mei 2018, 20:16 door Dirk

Deze week vieren we de hemelvaart van de Heere Jezus. Zijn hemelvaart betekende Zijn troonsbestijging in de hemel. De troon waarop de satan zijn zinnen had gezet. Dat laat het enorm grote belang van de hemelvaart zien. Zijn hemelvaart is veel belangrijker dan wij vaak denken. Hij heeft de totale overwinning behaald. Lees meer »

Heilig vuur (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 april 2018, 21:27 door Dirk

‘Als zelfs grote Godsmannen als David en Hizkia zo de fout in gingen, dan is er ook voor mij nog hoop.’ Zo wordt er vaak gesproken over hun zonden die de Bijbel vermeldt. Alsof hun misstappen voor ons tot bemoediging zouden zijn… Ik ben ervan overtuigd dat wij die dieptepunten dan misbruiken. Soms bijna als een vrijbrief om te zondigen. Lees meer »

‘Het is soms zwaar, heel zwaar…’ (9 reacties)

Geplaatst op zaterdag 21 april 2018, 14:53 door Dirk

Gelet op de soms aangrijpende reacties die ik ontving op het bericht in de Nieuwsbrief van vorige week over de ‘zwaarte’ van het predikantschap, plaats ik dit bericht nu in een meer uitgebreide versie als commentaar. Het vorige artikel stond ook helemaal aan het einde van de Nieuwsbrief, waardoor wellicht niet iedereen het gezien heeft. Lees meer »

Op de bres voor het gezin! (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 april 2018, 9:39 door Dirk

Het gezin ligt onder vuur en moet worden gered! Dat is de inzet van het Pro Family Platform (in oprichting). Het platform wordt ondersteund door (bekende) personen uit verscheidene kerken en organisaties, met wortels in de SGP, de CU, en van de Gereformeerde Gemeenten tot aan de Rooms Katholieke Kerk aan toe. Een gezin omschrijven ze als: ‘…één man en/of één vrouw en één of meer kinderen’. Lees meer »

Juist nu heeft Israel onze steun nodig… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 april 2018, 14:12 door Dirk

De Palestijnse terreurorganisatie Hamas is momenteel bezig met een buitengewoon kwalijke terreuractie tegen Israel. Het beeld dat de internationale media schetst, is als volgt: ‘Vreedzame Palestijnen demonstreren bij de grens tussen Israel en Gaza en Israëlische militairen hebben al 15 demonstranten gedood en honderden onschuldige Palestijnen verwond. Israel moet wel de schuldige zijn.’ Dit beeld is echter vals en leugenachtig. Daarom verdient Israel onze steun! En ik roep op tot gebed. Laten we de Heere bidden om vrede, dat de protesten zullen stoppen. Lees meer »

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018, 10:59 door Dirk

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (Johannes 11:25). Woorden van de Heere Jezus, in het verhaal over de opwekking van Lazarus uit de dood. Zijn opwekking schetst al een plaatje van de opstanding van de Heere Jezus, korte tijd daarna, een opstanding die echter veel heerlijker en krachtiger is. Lees meer »

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018, 10:34 door Dirk

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Heere Jezus. Woorden die ons raken, nu we aan de vooravond staan van Goede Vrijdag. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis. Lees meer »