Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (133 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Christus alleen! (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017, 9:33 door Dirk

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:6 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Lees meer »

Engelen, speciaal voor u en mij (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017, 10:13 door Dirk

‘Engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven,’ zegt Hebreeën 1:4. God zet Zijn engelen, die Hij geschapen heeft, in om de gelovigen te dienen. Ze worden door Hem uitgezonden en eren Hem, voor de troon, zoals we uitgebreid in Openbaring lezen. Lees meer »

De stelling ‘God bestaat niet’ is nepnieuws (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017, 8:46 door Dirk

Er is veel nepnieuws, vaak aangeduid met de Engelse term ‘fake news’. Nieuws dat echt lijkt, maar nep is. Ook in de Bijbel komen we nepnieuws tegen. In Genesis 3 is het de satan die als eerste via de slang nepnieuws de wereld inslingert. Eva en Adam geloven hem, de gevolgen zijn verschrikkelijk.
Het is het begin van een eeuwenlange strijd tussen waarheid en leugen. In het hele Oude Testament lezen we over valse profeten, die Israel telkens weer op een dwaalweg leiden, bij God vandaan. Tot op vandaag wordt de gemeente van de Heere Jezus bedreigd door dwaalleraars met hun fake news. Je kunt zelfs zeggen dat iedereen die beweert dat God niet bestaat, nepnieuws brengt.
Lees meer »

Lijden loutert (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017, 15:50 door Dirk

De afgelopen tijd heb ik een boekje geschreven. Over de vervolgde christenen. Over onze verbondenheid met hen. Maar ook over wat wij van hen kunnen leren. Soms moest ik huilen terwijl ik aan het schrijven was.
Het boekje bevat een aantal korte hoofdstukjes, met gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk. Af en toe plaats ik een hoofdstukje als commentaren plaatsen. Het boekje is trouwens niet verkrijgbaar.
Lees meer »

Problemen met de website (3 reacties)

Geplaatst op zaterdag 28 januari 2017, 18:32 door Dirk

Beste mensen,

De Nieuwsbrief van deze week staat voor u klaar, maar door technische problemen lukt het niet deze te verzenden. Ik zal maandag hulp moeten inroepen om de storing te verhelpen, zodat de Nieuwsbrief hopelijk alsnog kan worden verzonden.

Groet en zegen,
Dirk van Genderen

Acht de ander uitnemender dan jezelf (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 januari 2017, 15:10 door Dirk

We leven in spannende tijden. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. En zoveel mensen kennen Hem nog niet als hun Heiland en Verlosser. Ondertussen vechten we ons soms kapot in onze eigen kerk of gemeente. Dat kan toch nooit Gods bedoeling zijn! Onlangs hoorde ik het weer. Een kerkenraadslid was naar een vergadering geweest van de gezamenlijke kerken van zijn kerkverband in zijn stad. Het was een harde, zakelijke en kille vergadering. Lees meer »

God zoekt naar mensen die in de bres staan (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 januari 2017, 20:36 door Dirk

Deze week werd ik geraakt door de woorden uit Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’
Ongeveer dezelfde woorden lezen we in Ezechiël 13:5: ‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israel wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.’
Ik vroeg mij af: hoeveel van zulke voorbidders zullen er in ons land zijn? Bidders, strijders, die een muur kunnen optrekken voor Gods aangezicht, die in de bres staan voor ons land…
Lees meer »

ALARM voor Israel! (78 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 januari 2017, 8:24 door Dirk

Dit commentaar is een noodkreet. Alarm! Met het oog op de conferentie in Parijs, deze zaterdag en zondag, waar meer dan zeventig landen, inclusief Nederland – een vertegenwoordiging van de hele wereld – zullen aansturen op de vorming van een Palestijnse staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Ik schreef er vorige week al over in mijn Nieuwsbrief. De verwachting is dat vooral Israel zwaar onder druk zal worden gezet om op korte termijn een zelfstandige Palestijnse staat te accepteren, op grondgebied dat God aan Zijn volk Israel heeft gegeven. Laten we de, Heere aanroepen om Zijn volk te beschermen, Bijbelteksten proclameren en op onze knieën gaan. Lees meer »

Goede voornemens voor 2017 (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 januari 2017, 10:39 door Dirk

Toen ik nadacht over mijn ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar kwam Daniël 1 mij in gedachten. Daar lees je Daniëls goede voornemen. Vers 8 zegt: ‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen’. En de Heere zegende deze keuze. Daniël koos ervoor zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren (Jakobus 1:27) Lees meer »

Israel verraden door de wereld (59 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 december 2016, 14:38 door Dirk

Vrijdag 23 december, vlak voor het begin van het Joodse Chanoekafeest, werd Israel verraden door de wereld en in het bijzonder door de Amerikaanse president Obama. De Veiligheidsraad van de VN nam resolutie 2334 aan, met 14 stemmen voor en één onthouding, van Amerika. Amerika weigerde het vetorecht in te zetten om de resolutie te blokkeren. In zo’n situatie is een onthouding niet anders dan een vóór-stem. De resolutie verbiedt Israel nog langer te bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem en noemt de nederzettingen daar illegaal. Deze resolutie ontneemt Israel zelfs Oost-Jeruzalem. De Tempelberg, de Klaagmuur, het hoort niet langer bij Israel, volgens deze resolutie. Zacharia 12 wordt werkelijkheid. De volken vertillen zich aan Jeruzalem. Daardoor zullen ze zichzelf diepe sneden toebrengen, zegt vers 3. Maar God, Die in de hemel woont, lacht (Psalm 2). Lees meer »