Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (136 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Geestelijke strijd om Noord-Korea (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 april 2017, 14:35 door Dirk

De spanningen om Noord-Korea zijn de afgelopen dagen verder opgelopen. Amerikaanse oorlogsschepen zijn onderweg naar het zeegebied rondom het schiereiland. De strijdkrachten van Zuid-Korea, China, Rusland en Japan zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid van een kernoorlog. Noord-Korea dreigt zelfs met het gebruik van kernwapens. Op de achtergrond van de strijd om Noord-Korea meen ik een geestelijke strijd te zien. Lees meer »

Opstanding? Gegarandeerd! (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 april 2017, 15:15 door Dirk

Vol vreugde mogen we het elkaar op de Paasmorgen toeroepen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft!’ Als geliefden overlijden die de Heere Jezus mogen kennen, hoeven we niet te treuren zoals degenen die geen hoop hebben. Natuurlijk zijn we dan heel verdrietig, maar op hetzelfde moment dat iemand zijn ogen voor het laatst sluit op aarde, slaat hij zijn of haar ogen op bij de Heere Jezus en wordt daar bekleed met witte klederen. Lees meer »

Eén ding… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 april 2017, 10:35 door Dirk

Zes Bijbelteksten met het woord ‘één’ erin heb ik voor u op een rijtje gezet. Dit woord wijst op iets heel belangrijks. Iets wat op de eerste plaats staat of moet staan in ons leven. Met de vraag eraan gekoppeld: Wat staat er in ons leven op de eerste plaats? Lees meer »

Dominee: ‘Niemand is bekeerd, dus we vieren geen avondmaal’ (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017, 9:53 door Dirk

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2017, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie? Lees meer »

Het – nu nog – ‘onzichtbare’ volk van God (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 maart 2017, 13:08 door Dirk

Het is belangrijk om het eens te hebben over het – voor de meesten – ‘onzichtbare’ volk van God. De gemeente van de Heere Jezus Christus, hier op aarde. De gelovigen, uit Joden en heidenvolken, verspreid over de hele wereld. Samen vormen ze één volk. Sommigen verstoppen zich, alsof ze duikboot-christenen zijn, anderen zijn veel meer zichtbaar. Maar de Heere weet wie de Zijnen zijn. Lees meer »

Zondag gebedsdag voor de verkiezingen (44 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 maart 2017, 21:44 door Dirk

Er staat veel op het spel bij de verkiezingen aanstaande week. Daarom roep ik alle predikanten en voorgangers op om in de samenkomsten te bidden voor de verkiezingen. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek en een nog vrijere abortuswetgeving – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Een stemadvies geef ik niet, laat ieder stemmen voor Gods aangezicht. Lees meer »

Wie Joden minacht, vervloekt hen al (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017, 12:09 door Dirk

Komende week viert het Joodse volk het Poerimfeest, waarop wordt gevierd dat het volk werd gered van de totale vernietiging. In deze tijd van toenemend antisemitisme is het zeer zinvol om stil te staan bij de heldendaad van de Joodse koningin Esther tegenover de gluiperige antisemiet Haman. Lees meer »

Christus alleen! (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017, 9:33 door Dirk

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:6 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Lees meer »

Engelen, speciaal voor u en mij (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017, 10:13 door Dirk

‘Engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven,’ zegt Hebreeën 1:4. God zet Zijn engelen, die Hij geschapen heeft, in om de gelovigen te dienen. Ze worden door Hem uitgezonden en eren Hem, voor de troon, zoals we uitgebreid in Openbaring lezen. Lees meer »