Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (150 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Stop de geestelijke burgeroorlogen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019, 16:05 door Dirk

We maken ons vaak zo druk over onze kerkelijke verschillen. We strijden over liederen, bidstonden, de doop, de feestdagen, de toekomst, Israel… We zijn zo verdeeld… Laten we stoppen met onze geestelijke burgeroorlogen, lieve mensen. Juist nu, in deze laatste dagen, hebben we elkaar als gelovigen harder nodig dan ooit. Lees meer »

Biddend strijden (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019, 13:24 door Dirk

Voorbede is misschien wel de ‘zwaarste’ vorm van bidden. Voorbidders ervaren vaak dat voorbede strijden is. Het is een geestelijke strijd, omdat de satan zo’n gebed haat. En van de bidder zelf vraagt voorbede volharding. Lees meer »

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (2) (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019, 13:19 door Dirk

De waarschuwing in het commentaar van vorige week tegen valse profeten en valse leraars heeft veel reacties opgeroepen: via de website, maar ook in persoonlijke reacties via de e-mail. De reacties varieerden van instemming met de inhoud van het artikel tot afkeuring ervan. En zorg of zo’n artikel niet zou leiden tot het afwijzen van alle gaven en werkingen van de Heilige Geest in deze tijd. Lees meer »

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (1) (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 september 2019, 8:37 door Dirk

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Heere is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Heere Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Heere Jezus vandaan. Lees meer »

Het klimaat: de nieuwe religie (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 september 2019, 11:45 door Dirk

Ik verbaas me erover dat mensen er alles voor over hebben om het klimaat te ‘redden’. Het is een nieuwe religie geworden, een heidense religie. Het schepsel wordt aanbeden, in plaats van de Schepper. Het mag geld kosten, veel geld, tijd, inzet. Hadden christenen maar zoveel over voor hun geloof in de Heere Jezus. Lees meer »

Ingeschakeld door een heilig God (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 september 2019, 22:22 door Dirk

Wie van u kan God roepen om door Hem ingezet te worden in Zijn dienst? Ik vraag het u in alle ernst. En ook al bent u al door Hem ingeschakeld, staat u dan open voor nieuwe wegen die Hij misschien wel met u wil gaan? Lees meer »

‘Het gaat niet zo goed met mij’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2019, 14:28 door Dirk

Vaak wordt er gevraagd hoe het met je gaat. Soms uit oprechte belangstelling, maar meestal uit gewoonte. Naar het antwoord wordt over het algemeen nauwelijks geluisterd. En als je zegt dat het niet zo goed met je gaat, weet de ander vaak niet hoe hij of zij daarop moet reageren. Lees meer »

Donald Trump: ‘Ik ben de Uitverkorene’ (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 augustus 2019, 19:15 door Dirk

Ik kon mijn oren en ogen afgelopen week nauwelijks geloven toen ik naar de Amerikaanse president Donald Trump keek en luisterde. Hij beantwoordde een vraag van een journalist of de president hoop heeft op een snelle oplossing van het ernstige handelsconflict met China. Hoop heeft hij zeker, gaf hij aan, omdat… Toen volgde een verbijsterende opmerking. ‘I’m the chosen One,’ in het Nederlands: ‘Ik ben de Uitverkorene’, waarbij hij omhoog keek, alsof de hemel wel zou instemmen met deze woorden. Lees meer »

Als de opwekking komt… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 augustus 2019, 9:46 door Dirk

(Dit artikel is eerder geplaatst, maar omdat er regelmatig naar wordt gevraagd, plaats ik het nogmaals.)

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, bijna 270 jaar geleden. Lees meer »