Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (132 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Bidden voor Jeroen Pauw (5 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 december 2016, 10:13 door Dirk

Afgelopen woensdagavond waren dominee Paul Visser van de Noorderkerk in Amsterdam en EO-presentator Tijs van den Brink als gasten aanwezig in het gespreksprogramma ‘Pauw’. Ze hadden allebei een brief geschreven aan Jeroen Pauw, met als inhoud richting de presentator: ‘Je spreekt veel te ongenuanceerd en ondeskundig over de Bijbel en over het christelijk geloof.’ Lees meer »

God is machtig… toch? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 december 2016, 8:55 door Dirk

Wij belijden dat God machtig is, dat voor de Heere niets te wonderlijk is, maar geloven we het eigenlijk wel? ‘Ja,’ zeggen we dan, ‘in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, zien we God aan het werk, maar daarna is het daadkrachtig ingrijpen van God minder geworden. Het gebeurt nog wel op de zendingsvelden, maar hier toch niet…’ Als we zo denken, kleineren we God. Lees meer »

‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn’ (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 november 2016, 15:05 door Dirk

De afgelopen week ontmoette ik iemand met wie ik in gesprek raakte. Ze had mij de mooie tekst Exodus 14:14 horen citeren: ‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ Ik vertelde iets over mijn eigen situatie, over hoe belangrijk deze tekst voor mijzelf is. U mag namelijk wel weten dat tien jaar na de aanrijding die ik heb gehad, waardoor ik mijn werk bij de EO kwijtraakte, er nog steeds een schadezaak speelt. Juist met het oog hierop, blijft deze tekst voor mij heel belangrijk, om niet in opstand te komen, niet zelf te vechten en strijden, maar de HEERE de strijd te laten voeren. Lees meer »

Gods hand in de alledaagse gebeurtenissen… (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 november 2016, 9:47 door Dirk

Velen speuren naar Gods hand in de alledaagse gebeurtenissen. Heeft Hij Donald Trump de nieuwe president van Amerika laten worden? Was er in de krachtige aardbeving in Nieuw-Zeeland van afgelopen zondag iets van God ‘zichtbaar’? En hoe zit het met tegenslagen in ons eigen leven? Lees meer »

Vrijbrief om te zondigen… (45 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 november 2016, 21:58 door Dirk

Een passage in een eerder commentaar over de noodzaak van schuldbelijdenis riep de nodige reacties op. Wat de Bijbel zegt over het belijden van onze zonden, zou volgens sommigen niet bedoeld zijn voor gelovigen. ‘De Heere Jezus heeft immers al voor onze zonden betaald, in het verleden, in het heden en in de toekomst.’ Lees meer »

Zing nog wat harder… (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 november 2016, 11:43 door Dirk

Tijdens de kerkdienst komt de trein knarsend tot stilstand op het spoor vlakbij de kerk. De kerkgangers en de dominee op de kansel zijn even van slag. Wat gebeurt er? Ze horen mensen gillen, in de trein. De dominee aarzelt even, maar gaat toch maar verder met zijn preek. Mooie woorden, maar buiten zijn mensen in nood. En niemand gaat hen helpen.
Na de preek wordt een lied gezongen. Harder en nog harder, zodat de kreten om hulp vanuit de trein niet meer te horen zijn. Een jongen glipt de kerk uit, naar buiten, gevolgd door zijn zus. Maar als ze naar de trein staan te kijken, sturen gewapende Duitse soldaten hen terug, de kerk weer in.
Lees meer »

Verlangen naar een nieuwe reformatie (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016, 10:58 door Dirk

Aanstaande week herdenken we de Reformatie, de Hervorming. Op 31 oktober 1517 kwam Maarten Luther met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel in de Rooms-Katholieke Kerk: op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hoe staat het er bijna 500 jaar later voor in de christelijke wereld? Is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe reformatie? Jazeker! Lees meer »

Gods trainingsschool (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 oktober 2016, 12:09 door Dirk

Wij houden niet van moeilijkheden, lijden of tegenslagen. Dat doet pijn, geeft verdriet, boosheid. Wij willen het liefst voorspoed, gezondheid… Maar God is niet bang om ons door de moeilijkheden heen te laten gaan. Hij kan er Zijn speciale bedoeling mee hebben. De Bijbel is vol van voorbeelden hierover, onder meer in het leven van David. Lees meer »

De Bijbel zegt: ‘U zult niet doden!’ Dit kabinet zegt: ‘U mag uzelf wel doden!’ (50 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 oktober 2016, 19:42 door Dirk

Schokkend. Huiveringwekkend. Verbijsterend. Bizar. Levensbedreigend. Allemaal woorden die van toepassing zijn op het nieuwe voorstel van het kabinet om hulp bij zelfdoding te gaan bieden aan mensen die niet ziek zijn en hun leven voltooid achten.
Ik was woensdagavond in de auto onderweg naar huis toen ik dit schokkende nieuws hoorde. Had ik het goed gehoord? Is het kabinet dit echt van plan? We nemen onze levenstijden in onze eigen handen.
Hoe anders spreekt David in Psalm 31, terwijl hij wordt bedreigd: ‘Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand’ (vers 15 en 16a).
Lees meer »

Een droom over Nederland en Israel (36 reacties)

Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016, 13:24 door Dirk

Ik heb een droom, een droom voor ons land. Een droom over Nederland en Israel. In mijn droom staat Nederland voor 100 procent achter Israel. Er is een wonder gebeurd, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kiest partij voor Israel. Onze ambassade is verplaatst naar Jeruzalem, naar een prominente plaats, vlakbij de Knesset. Onze premier spreekt lovende woorden over de unieke positie van Israel in het Midden-Oosten. De wereld kijkt met verbazing naar Nederland. De wereldwijde media vinden het maar vreemd. Lees meer »