Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (126 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

De Heere Jezus laten schitteren (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 februari 2016, 19:20 door Dirk

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.
Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een mooi woord uit de oude Statenvertaling te zeggen.
Lees meer »

Als zilver in het vuur… (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 januari 2016, 15:02 door Dirk

Mijn aandacht werd getrokken door een bijzondere tekst uit Maleachi 3:3: ‘Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt…’ Dit is typisch zo’n tekst die je, als je op zoek gaat naar de betekenis ervan, enorm kan bemoedigen. Lees meer »

Wanneer haat ons hart vervult… (48 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 januari 2016, 9:46 door Dirk

‘Sommige mensen in onze gemeente kunnen elkaar niet zien of luchten. Het speelt ook in families. Ze kijken elkaar niet meer aan, maken een omweg om elkaar te ontlopen. Broers en zussen die elkaar negeren, slechte dingen over elkaar vertellen, soms ook over hun ouders of ouders over hun kinderen. Mensen die zich christen noemen. Soms vieren ze ‘gewoon’ het heilig avondmaal alsof er niets aan de hand is, soms blijven ze juist die zondag weg uit de dienst.’ Lees meer »

Tekenen van hoop in het Midden-Oosten (18 reacties)

Geplaatst op woensdag 13 januari 2016, 21:21 door Dirk

Ik las over buitengewoon bemoedigende ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Mijn hart was verheugd. Ik schrijf vaak over Israel en over het Joodse volk. Sommige gelovigen uit de Westerse landen aarzelen om het Evangelie door te geven aan Joodse mensen. God schakelt nu gelovigen uit de Arabische buren in om hun over Jeshua (Jezus) te vertellen. Door Gods genade hebben ze mogen leren hun vroegere vijanden lief te hebben. Lees meer »

Confrontatie tussen God en de afgoden (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 januari 2016, 19:50 door Dirk

Daar staat Elia, op de berg Karmel. Tegenover 450 priester van de Baäl. Een confrontatie tussen God en de afgoden. Elia twijfelt geen moment. Hij staat daar in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van Israel. Het volk kijkt toe. Kiest niet. Wacht af. Eerst zien, en dan geloven. Lees meer »

Hemelse woorden (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 december 2015, 13:58 door Dirk

Luister naar de engelen: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14). In tal van landen is de vrede ver weg. En toch staan deze woorden hier, de woorden van de engelen, met uitroeptekens. Vrede op aarde! Lees meer »

Red onze planeet! (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 december 2015, 19:26 door Dirk

De afgelopen dagen was de wereld bijeen in Parijs voor de klimaattop. ‘We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd. We moeten nu ingrijpen om de aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht.’ Soortgelijke woorden klonken er in Parijs. En het mag wat kosten. Er wordt niet op 100 miljard gekeken om de CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor, zo hoopt men, de temperatuur op aarde minder snel zal stijgen. Lees meer »

Solidair met Israel (36 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 december 2015, 21:18 door Dirk

Op 19 november jl. werd in Drachten een Israel-manifestatie gehouden, om steun te betuigen aan Israel en het Joodse volk. Tussen de 400 en 500 mensen waren aanwezig. Enkele dagen later verscheen in de Leeuwarder Courant een heftige reactie op de manifestatie van ds. Harmen Jansen, met als kop: ‘Nu even niet solidair met Israel’. Onderstaande reactie heb ik naar de krant gestuurd met het verzoek om plaatsing.
En ik voeg eraan toe: Dat ik solidair ben met Israel, houdt voor mij ook in dat ik bid om de bekering van Israel. Daar zie ik naar uit, naar hun behoud, hun zaligheid. Dat gebeurt nu al, elke keer als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, Jesjoea, en op een dag overvloedig, wanneer heel Israel wat dan leeft, zalig zal worden. Dat zal overvloedige zegen betekenen voor heel de wereld.
Lees meer »

15-jarige Joodse jongen zou hemelse boodschap hebben ontvangen… (50 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 november 2015, 8:13 door Dirk

Er is momenteel een video in omloop met het verhaal van de 15-jarige Joodse jongen Natan, die vertelt over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren. Ik meen echter dat hier sprake is van een boodschap die haaks staat op de Bijbel. Lees meer »