Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (130 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood… (1 reactie)

Geplaatst op donderdag 28 april 2016, 20:08 door Dirk

Wellicht herkent u Psalm 23 in bovenstaande woorden. ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood…’ (Psalm 23:4). Dat kan gebeuren in ons leven. Dat je in zo’n crisissituatie bent, dat je niet meer weet hoe het verder moet. Door ziekte, zorgen, problemen, moeilijkheden, spanningen, angsten, stress. Misschien ben je verlaten door je man of door je vrouw. Misschien voel je je in je kerk volkomen onbegrepen. Of in welke moeilijke situatie u zich ook bevindt… Lees meer »

Strijdbare held (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2016, 13:24 door Dirk

Vervuld door Gods Geest riep Gideon het volk Israel ten strijde tegen de Midianieten. Met een legertje van slechts 300 man ging hij de strijd aan met een groot en machtig leger. In Gods kracht. Gewapend met horens, fakkels en kruiken. ‘Voor de Heere en voor Gideon’, klonk het aan het begin van de strijd. ‘O Heere, roep en zend ook vandaag Gideons.’ Lees meer »

Israel of Jezus? (57 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016, 13:55 door Dirk

In een poging onze liefde voor Israel een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Afgelopen week gebeurde het nog. Iemand schreef, in reactie op mijn vorige commentaar: ‘De liefde van Van Genderen voor Israel en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.’ Lees meer »

Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel (63 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2016, 10:21 door Dirk

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israel in het RD. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israel zegt. Vandaar dat ik erop reageer. Lees meer »

Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 31 maart 2016, 18:44 door Dirk

Enkele uren nadat ik u in de Nieuwsbrief van vorige week had opgeroepen te bidden voor de christenen in Pakistan, vond de verschrikkelijke aanslag plaats van een islamitische zelfmoordterrorist op een grote groep christenen in een park in de stad Lahore. Daarbij kwamen minstens 72 mensen om het leven, onder wie veel christenen. Alle slachtoffers die de Heere Jezus kenden en liefhadden, juichen nu voor de troon in de hemel, in Zijn onmiddellijke nabijheid. Lees meer »

Gezegende Paasdagen gewenst (35 reacties)

Geplaatst op woensdag 23 maart 2016, 22:48 door Dirk

‘De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ Woorden vol van troost en bemoediging uit 1 Korinthe 15:54-57. Woorden die gezegd kunnen worden omdat de Heere Jezus dood en graf heeft overwonnen. Hij leeft! Lees meer »

Waarom horen wij dit nooit? (36 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 maart 2016, 23:55 door Dirk

‘Dit is nieuw voor ons. Hier horen wij bijna nooit iets over in onze kerk. Waarom niet? We willen dit zo graag weten. Er gaat echt een nieuwe wereld voor ons open.’
Bijna altijd zijn er soortgelijke reacties na een spreekbeurt over de eindtijd of over Israel. De profeten spreken toch geen geheimtaal… Velen weten er geen raad mee, ook veel predikanten en voorgangers niet. En dan zwijgen we maar…
Lees meer »

Laat je zorgen los (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2016, 23:47 door Dirk

Misschien maakt u zich veel zorgen, hebt u last van angsten, bent u onrustig. Zorgen over uw gezondheid, uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw werk, uw financiële situatie, over de toestand in de wereld. Zorgen drukken je terneer, kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen. Lees meer »