Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (147 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Leven met de dood voor ogen (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 november 2018, 10:33 door Dirk

Veel vervolgde christenen leven met de dood voor ogen. Negen jaar lang leefde Asia Bibi zo. En dat is van toepassing op al die andere christenen die hun geloof niet mogen belijden, die worden vervolgd, die in de gevangenis zitten, in het strafkamp. Die worden gemarteld… Lees meer »

Contemplatief gebed? Nee! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 november 2018, 10:57 door Dirk

Regelmatig ontvang ik vragen over contemplatief bidden en contemplatief Bijbellezen. Jaren terug had ik daarmee een eerste ervaring. Met een groep collega’s moesten we contemplatief aan de gang met een Psalm. Je moest deze Psalm eerst lezen, vervolgens je denken stopzetten en af en toe een woord of een vers uit de Psalm eindeloos herhalen, als een mantra, en dan alert zijn op wat er opkwam in je gedachten.
Het voelde bij mij niet goed, ik ervaarde een soort weerstand, alsof ik geestelijk werd gewaarschuwd daar niet aan mee te doen. Tijd om er eens dieper in te duiken.
Lees meer »

Laodicea: geestelijke noodsituatie! – 7e brief (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 oktober 2018, 8:36 door Dirk

De brief aan Laodicea is misschien wel de meest aangrijpende van de zeven brieven. In deze laatste brief wordt wel heel treffend de situatie geschetst waarin veel kerken en gemeenten, met name in Europa en Amerika, zich momenteel bevinden. Niet koud, niet heet, maar lauw. ‘Daarom zal ik u uit Mijn mond spuwen,’ zegt de Heere Jezus in Openbaring 3:16. Lees meer »

Filadelfia: broederliefde en rijke beloften – 6e brief (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 oktober 2018, 16:15 door Dirk

Wat een voorrecht is het om als gemeente zo’n brief te krijgen als de kleine gemeente in Filadelfia ontvangt. Evenals eerder de gemeente in Smyrna ontvangt ook deze gemeente alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk, de gemeente, er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn! Lees meer »

Sardis: U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood – 5e brief (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 oktober 2018, 16:29 door Dirk

De gemeente van Sardis zal behoorlijk geschrokken zijn van de brief die ze kreeg van ‘Hem, Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft’. De boodschap is duidelijk: ‘Sardis, Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.’
‘U hebt de naam dat u leeft…’ Misschien wordt er zo ook wel naar ons gekeken, naar mij, naar onze gemeente. Ik hoorde een gastpredikant in een preek zeggen: ‘Gemeente, u staat bekend als een levende gemeente…’ Wat een compliment, maar of het ook klopt…? De Heere ziet ons hart aan, ook het hart van onze gemeente. Hoe kijkt Hij naar ons, naar onze gemeente? Roept Hij ons wellicht ook dringend op tot bekering, net als de gemeente van Sardis?
Lees meer »

Thyatira: waarschuwing en aansporing – 4e brief (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018, 9:53 door Dirk

Toen ik de brief aan de gemeente aan Thyatira las, raakte ik geëmotioneerd. Vanwege de geweldige heerlijkheid en majesteit van de Heere Jezus, in de woorden waarmee Hij wordt beschreven: ‘Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper’ (Openbaring 2:18). Maar ook omdat de valse profeet Izebel alle ruimte krijgt om deze gemeente te verleiden. Waarom is er niemand die haar stopt? Daarom gaat de Heere Zelf ingrijpen om het kwaad te stoppen en uit te roeien. Gelukkig zijn er ook getrouwen in deze gemeente, de overwinnaars. Zij ontvangen bij de komst van de Heere Jezus de morgenster en mogen dan delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken. Lees meer »

Pergamum: waarheid en leugen – 3e brief (8 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 september 2018, 14:18 door Dirk

Van Pergamum (= hoogte) zijn alleen nog maar ruïnes over. In die stad – toen de hoofdstad van Asia – was ooit een groot altaar voor de Griekse goden, onder meer voor Zeus en Asclepios. Vandaar wellicht dat vers 13 van Openbaring 2 zegt dat de troon van de satan daar staat. De stad was een centrum van afgoderij. Lees meer »

Smyrna: arm en toch rijk! – 2e brief (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 september 2018, 11:41 door Dirk

De naam Smyrna is afgeleid van mirre, een plant met een bittere smaak, maar die fijngemalen een heerlijk ruikende geur verspreidt. Dat is een beeld van deze gemeente. Een gemeente waar men de pijn van vervolgingen vanwege het geloof in de Heere Jezus kent, maar waar aan het einde de kroon van het leven wacht. Lees meer »

Brief aan Efeze: schokkend en bemoedigend – 1e brief (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018, 11:38 door Dirk

Wanneer je de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 leest en nogmaals leest, dringt de vraag zich op: ‘Wat zou de boodschap van de Heere Jezus zijn wanneer Hij een brief aan onze gemeente zou schrijven?’ Het is wel zeker dat de gemeente van Efeze geschokt moet zijn geweest door de inhoud van de brief. Lees meer »