Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (148 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Ben je op 12000 meter hoogte dichter bij de hemel? (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2019, 16:37 door Dirk

Het is op bijna 12000 meter hoogte dat ik deze woorden schrijf. Met een snelheid van zo’n 900 kilometer vliegen we hoog boven de Oceaan. Je voelt je klein, zo hoog in de lucht, in een toch wel heel groot vliegtuig. Voor de kenners: een Boeing 747-400. We zijn al lang onderweg. Op Frankfurt hadden we maar liefst elf uur oponthoud, vanwege vertraging van de vlucht. Lees meer »

Geen schittering van woorden, maar kracht van God! (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 april 2019, 9:48 door Dirk

‘Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig’, getuigt Paulus in 2 Korinthe 12:10. Zwak in zichzelf, machtig in de Heere. En elders merkt hij op: ‘Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht’ (1 Korinthe 4:20). Ik vrees wel eens dat we onze geestelijke zwakheid proberen te verbloemen met verbale kracht. De één denkt het nog beter te weten dan de ander. Kijk maar op tal van christelijke websites – helaas soms ook op deze – en in allerlei christelijke bladen naar de reacties en de ingezonden brieven. Lees meer »

De Heere Jezus verscheen als eerste aan een vrouw… (13 reacties)

Geplaatst op zaterdag 20 april 2019, 15:03 door Dirk

Weet u aan wie de Heere Jezus het eerst verscheen na Zijn opstanding? Als wij daarover mochten beslissen, hadden we wellicht gekozen voor Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Of voor Maria, Zijn moeder. Petrus lag niet zo voor de hand, omdat hij Hem immers drie maal had verloochend. Toch verscheen de Heere Jezus als eerste aan iemand anders. En nog wel aan een vrouw. Bijzonder! Zij wordt de eerste verkondigster van het opstandings-Evangelie. Lees meer »

De dag van het Kruis (40 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 april 2019, 22:03 door Dirk

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst. Lees meer »

Kerk in crisis (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 april 2019, 9:49 door Dirk

Het is crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken, lees ik in de media. Dit woord ‘crisis’ werd zelfs in de mond genomen door professor Selderhuis, één van de hoogleraren op de theologische universiteit van deze kerken in Apeldoorn. Dan is er dus echt wel sprake van een crisis. Dit wordt ook binnen de kerken breder gevoeld, in de zondagse diensten wordt hiervoor gebeden. Lees meer »

Veel wereld – weinig hemel (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 maart 2019, 11:12 door Dirk

Wat zijn christenen vaak gericht op de wereld. Terwijl de Bijbel zegt dat wij hemelburgers zijn. De Heere Jezus mag – eerbiedig gezegd – blij zijn als Hij ook nog een beetje aandacht van ons krijgt. En vaak zijn dat niet de ‘beste uurtjes’ van de dag. Helaas. Lees meer »

‘Zie je die engelen in witte kleding dan niet, die voor ons vechten?’ (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 maart 2019, 11:51 door Dirk

De kinderen in de groep vertelden dat ze die nacht de Heere Jezus hadden gezien, Die hun vertelde: ‘Alles komt goed’. Ze hoefden niet te vrezen, Hij zou hen beschermen. De volgende morgen zetten de terroristen hen tegen een muur en vertelden de vier moeders dat ze hun kinderen konden redden als ze Jezus Christus zouden verloochenen en terug zouden keren naar de islam. De vier moeders weigerden… Lees meer »

Geestelijke strijd om de Tempelberg (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2019, 10:52 door Dirk

Wat is er toch aan de hand met de Tempelberg in Jeruzalem? De spanningen lopen op. Het aantal incidenten op en rond de Tempelberg neemt toe. Het lijkt erop dat de Palestijnen erop uit zijn het hele complex in handen te krijgen. Stond er in 1967 nog maar één moskee op de Tempelberg, inmiddels scheelt het niet veel of de vijfde wordt in gebruik genomen, op het terrein vóór de dichtgemetselde Gouden Poort. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke strijd woedt om de Tempelberg. Lees meer »

Als er een speer naar je wordt geworpen… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 maart 2019, 10:17 door Dirk

Vorige week stonden we stil bij David en Goliath. David was niet bang voor de geweldig grote speer van Goliath, omdat hij wist dat de Heere voor hem streed. Het was ook niet de eerste keer dat er een speer op hem werd gericht. Eerder wierp koning Saul al een speer naar hem. Ook toen spaarde de Heere zijn leven. Lees meer »