Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (131 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

De Laatste Reformatie? (45 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 mei 2016, 8:46 door Dirk

Enkele weken geleden schreef ik over ‘Verlangen naar opwekking’. Diverse mensen stuurden mij vervolgens de film ‘The Last Reformation’ toe, van de Deen Torben Søndergaard. Informatie over hem was ik al eerder tegengekomen. De vraag werd gesteld: Is dit de verwachte wereldwijde opwekking? En velen zetten al een uitroepteken achter deze vraag, in plaats van een vraagteken. Dit is het! Maar is dat wel zo? Lees meer »

Let op deze paus (61 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 mei 2016, 18:18 door Dirk

Het is een beetje een hachelijk onderwerp waarover ik deze keer schrijf, maar toch wil ik dit met u delen. Omdat ik verontrust ben over bepaalde ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk dat de paus steeds positiever over de islam spreekt. Lees meer »

Pinksteren – Opwekking (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 mei 2016, 23:12 door Dirk

Bij het Pinksterfeest denk ik aan de uitstorting van de Heilige Geest en de grote opwekking, die op die dag plaatsvond in Jeruzalem. Weet u, dat is mijn diepste verlangen. Een herleving, een opwekking. Nu. ‘Heere, doe het, opnieuw, in ons land, in onze kerken en gemeenten…’ Lees meer »

Psalm 43, gezongen door ter dood veroordeelden (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 mei 2016, 12:00 door Dirk

Deze week vierden we de Bevrijding en herdachten we allen die hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog. Meer dan honderdduizend Nederlandse Joden, militairen, verzetsmensen, Geallieerden en nog zoveel meer. Onder hen waren ook achttien mannen, die op donderdag 13 maart 1941 werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte, nabij Den Haag. Kort daarvoor hadden ze onder dramatische omstandigheden Psalm 43 gezongen. Lees meer »

Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood… (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 april 2016, 20:08 door Dirk

Wellicht herkent u Psalm 23 in bovenstaande woorden. ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood…’ (Psalm 23:4). Dat kan gebeuren in ons leven. Dat je in zo’n crisissituatie bent, dat je niet meer weet hoe het verder moet. Door ziekte, zorgen, problemen, moeilijkheden, spanningen, angsten, stress. Misschien ben je verlaten door je man of door je vrouw. Misschien voel je je in je kerk volkomen onbegrepen. Of in welke moeilijke situatie u zich ook bevindt… Lees meer »

Strijdbare held (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2016, 13:24 door Dirk

Vervuld door Gods Geest riep Gideon het volk Israel ten strijde tegen de Midianieten. Met een legertje van slechts 300 man ging hij de strijd aan met een groot en machtig leger. In Gods kracht. Gewapend met horens, fakkels en kruiken. ‘Voor de Heere en voor Gideon’, klonk het aan het begin van de strijd. ‘O Heere, roep en zend ook vandaag Gideons.’ Lees meer »

Israel of Jezus? (57 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016, 13:55 door Dirk

In een poging onze liefde voor Israel een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Afgelopen week gebeurde het nog. Iemand schreef, in reactie op mijn vorige commentaar: ‘De liefde van Van Genderen voor Israel en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.’ Lees meer »

Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel (63 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2016, 10:21 door Dirk

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israel in het RD. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israel zegt. Vandaar dat ik erop reageer. Lees meer »

Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 31 maart 2016, 18:44 door Dirk

Enkele uren nadat ik u in de Nieuwsbrief van vorige week had opgeroepen te bidden voor de christenen in Pakistan, vond de verschrikkelijke aanslag plaats van een islamitische zelfmoordterrorist op een grote groep christenen in een park in de stad Lahore. Daarbij kwamen minstens 72 mensen om het leven, onder wie veel christenen. Alle slachtoffers die de Heere Jezus kenden en liefhadden, juichen nu voor de troon in de hemel, in Zijn onmiddellijke nabijheid. Lees meer »

Gezegende Paasdagen gewenst (35 reacties)

Geplaatst op woensdag 23 maart 2016, 22:48 door Dirk

‘De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ Woorden vol van troost en bemoediging uit 1 Korinthe 15:54-57. Woorden die gezegd kunnen worden omdat de Heere Jezus dood en graf heeft overwonnen. Hij leeft! Lees meer »