Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (147 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

Geen tienden, maar alles… (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019, 9:49 door Dirk

Sommige predikers willen ons laten geloven dat we rijk door de Heere gezegend zullen worden als we maar trouw onze tienden geven. Velen doen dat ook, elke maand. Anderen voelen zich erdoor gemanipuleerd. De grote vraag is wat de Bijbel ons hierover zegt. Een zoektocht. Lees meer »

Laat Mijn kinderen leven! (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019, 10:27 door Dirk

Hoelang kan de Heere nog aanzien wat er in ons land gebeurt? Ik weet het: Hij is zeer barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Deze week kwam deze vraag enorm op mij af, toen ik Psalm 106 las, vers 37 en 38. ‘Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd’, waarna Gods oordeel over het land en het volk kwam en zij in de handen van heidenvolken werden gegeven. Lees meer »

Toen de Holocaust losbarstte, telde Europa meer dan 100.000 Messiasbelijdende Joden (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 februari 2019, 11:57 door Dirk

Afgelopen zondag werd op tal van plaatsen wereldwijd de Holocaust herdacht. Terwijl ik daarover nadacht en erover las, kwam ik een artikel tegen over de Joodse zendeling/evangelist Jakob Jocz. In de jaren voorafgaande aan de Holocaust bracht hij het Evangelie aan zijn volksgenoten in Europa, met name in Polen. Velen kwamen tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua. Het viel hem op dat er een grote openheid was voor het Evangelie. Hij spreekt zelfs over minstens 100.000 Joodse mensen in Europa die in die tijd in Yeshua geloofden. Lees meer »

Bijbelgetrouw of niet? (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019, 10:06 door Dirk

Afgelopen week verbaasde ik me zeer over de reacties van medechristenen op de Nashville-verklaring. Het lijkt erop dat de vraag of iemand Bijbelgetrouw is of niet op dit moment wordt afgemeten aan zijn/haar standpunt over deze verklaring. Ondertekende je deze verklaring niet, dan ben je voor velen per definitie niet langer Bijbelgetrouw. Aldus wordt deze verklaring boven de Bijbel gesteld in belangrijkheid. Lees meer »

De Nashville-verklaring (49 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019, 8:37 door Dirk

Ook mijn naam was onder de Nashville-verklaring geplaatst, alsof ik één van de ondertekenaars was. Dat is niet zo. Ik heb de tekst niet gezien voordat die werd gepubliceerd. Ik wist dat er aan zo’n verklaring werd gewerkt, maar er was toegezegd de tekst definitief ter goedkeuring voor te leggen. En dat is helaas niet gebeurd. Lees meer »

Een gebed aan het begin van 2019 (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019, 9:34 door Dirk

‘Heere God, trouwe Vader in de hemel, wees ons land en ons volk genadig. Er gebeurt zoveel dat het daglicht niet kan verdragen. Ook in kerken, in gemeenten. Ook onder christenen. Velen keren zich af van U en van Uw Woord. We hebben Uw oordelen verdiend. We belijden U onze zonden. Ontfermt U Zich over ons.’ Lees meer »

Troostrijke woorden bij de jaarwisseling (32 reacties)

Geplaatst op zaterdag 29 december 2018, 14:05 door Dirk

De laatste dagen van het jaar zijn dagen van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we al meer van de Heere Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? En wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Lees meer »

Rijk gezegende kerstdagen gewenst! (10 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 december 2018, 21:26 door Dirk

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, sterke God,
eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David… (Jesaja 9:5 en 6a).
Lees meer »

Aangrijpende brief van gevangen genomen Chinese voorganger (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 december 2018, 11:20 door Dirk

Velen genieten van de Kersttijd. Hoewel… voor veel anderen is de decembermaand helemaal niet zo prettig, door eenzaamheid, ziekte, armoede… En elders zitten gelovigen opgesloten in kale cellen, in de kou, zonder enig comfort. Of zelfs in een strafkamp. Vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Hoezo genieten? Lees meer »