Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (146 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal één keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

‘Het is soms zwaar, heel zwaar…’ (6 reacties)

Geplaatst op zaterdag 21 april 2018, 14:53 door Dirk

Gelet op de soms aangrijpende reacties die ik ontving op het bericht in de Nieuwsbrief van vorige week over de ‘zwaarte’ van het predikantschap, plaats ik dit bericht nu in een meer uitgebreide versie als commentaar. Het vorige artikel stond ook helemaal aan het einde van de Nieuwsbrief, waardoor wellicht niet iedereen het gezien heeft. Lees meer »

Op de bres voor het gezin! (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 april 2018, 9:39 door Dirk

Het gezin ligt onder vuur en moet worden gered! Dat is de inzet van het Pro Family Platform (in oprichting). Het platform wordt ondersteund door (bekende) personen uit verscheidene kerken en organisaties, met wortels in de SGP, de CU, en van de Gereformeerde Gemeenten tot aan de Rooms Katholieke Kerk aan toe. Een gezin omschrijven ze als: ‘…één man en/of één vrouw en één of meer kinderen’. Lees meer »

Juist nu heeft Israel onze steun nodig… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 april 2018, 14:12 door Dirk

De Palestijnse terreurorganisatie Hamas is momenteel bezig met een buitengewoon kwalijke terreuractie tegen Israel. Het beeld dat de internationale media schetst, is als volgt: ‘Vreedzame Palestijnen demonstreren bij de grens tussen Israel en Gaza en Israëlische militairen hebben al 15 demonstranten gedood en honderden onschuldige Palestijnen verwond. Israel moet wel de schuldige zijn.’ Dit beeld is echter vals en leugenachtig. Daarom verdient Israel onze steun! En ik roep op tot gebed. Laten we de Heere bidden om vrede, dat de protesten zullen stoppen. Lees meer »

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 maart 2018, 10:59 door Dirk

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (Johannes 11:25). Woorden van de Heere Jezus, in het verhaal over de opwekking van Lazarus uit de dood. Zijn opwekking schetst al een plaatje van de opstanding van de Heere Jezus, korte tijd daarna, een opstanding die echter veel heerlijker en krachtiger is. Lees meer »

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018, 10:34 door Dirk

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Heere Jezus. Woorden die ons raken, nu we aan de vooravond staan van Goede Vrijdag. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis. Lees meer »

Teveel ellende in het Journaal? (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 maart 2018, 12:12 door Dirk

Is de wereld, is onze samenleving, er echt zo ellendig aan toe als het Journaal het ons laat zien? Is er daarom zoveel angst, zoveel onzekerheid, zoveel wantrouwen? Is er dan geen goed nieuws meer? En waarom krijgen we dat nauwelijks te zien? Goed nieuws is geen nieuws, zeggen veel mediamensen. Daar zitten de mensen niet op te wachten… denkt men… Lees meer »

Een pad door de zee (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 maart 2018, 10:17 door Dirk

Wat een voorrecht, wat een genade is het om door de Heere een man of vrouw Gods genoemd te worden. In Psalm 90:1 wordt dat van Mozes gezegd: ‘Mozes, de man Gods’. En in 1 Samuel 13:14 wordt David een man naar Gods hart genoemd. Lees meer »

Danken voor een leeg bord (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018, 11:55 door Dirk

Bij ‘toeval’, door de Heere geleid, vond ik een Engelstalig boek, met de titel ‘The life of George Müller’. Het boek is is al meer een eeuw oud en geeft een indrukwekkend verslag van het leven van deze gedreven Godsman, die ruim tweehonderd jaar geleden werd geboren en 92 jaar later stierf. Het levensverhaal van George Müller (1805-1893) is één van de meest treffende getuigenissen van de betrouwbaarheid van God die de wereld ooit heeft gezien. Lees meer »

Leugens van de Palestijnen (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 februari 2018, 21:49 door Dirk

‘Wij zijn de nakomelingen van de Kanaänieten, die 5000 jaar geleden in het land Palestina woonden, en wij wonen er nog steeds,’ stelde de Palestijnse leider Abbas afgelopen dinsdag in de VN. Hij herhaalde de leugen dat de Palestijnen de nakomelingen van de Kanaänieten zijn, terwijl onderzoek aantoont dat de voorvaders van de huidige Palestijnen afkomstig zijn uit het Arabisch Schiereiland. Abbas probeert hiermee de Palestijnen tot eigenaar van heel Israel te bestempelen. Enkele weken geleden stond hij nog voor een landkaart van Israel, en zei: ‘Dit hele gebied is Palestina.’ Lees meer »

’s Morgens om 5.00 uur samen bidden in de kerk (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 februari 2018, 16:37 door Dirk

De Olympische sporters die momenteel in Zuid-Korea zijn voor de Winterspelen, worden daar zeker geconfronteerd met de aanwezigheid van het christelijk geloof in het land. Ze zullen de vele lichtgevende kruisen op de talrijke kerken zien en wellicht ontvangen ze ook een Bijbel, die tijdens de Spelen in grote aantallen worden uitgedeeld.


Heel bijzonder om in Seoul zoveel kruisen te zien.

Zuid-Koreaanse christenen zijn zendelingen. Zuid-Korea staat in de top van landen die de meeste zendelingen uitzenden. In 1974 hadden de Zuid-Koreaanse kerken nog maar 24 zendelingen uitgezonden. Nu, ruim 40 jaar later, zijn er maar liefst 27436 Zuid-Koreaanse zendelingen actief in 170 landen.

Wat er de afgelopen anderhalve eeuw in Korea is gebeurd, is werkelijk een wonder. In 1885 was nog maar 1,5 procent van de Koreaanse bevolking christen. Korea was toen nog één land.
Aan het begin van de vorige eeuw brak de opwekking uit in het noordelijke deel van Korea, met Pyongyang, de huidige hoofdstad van Noord-Korea als centrum van de opwekking. Pyongyang werd wel het ‘Jeruzalem van het Oosten’ genoemd. Later brak de opwekking ook uit in Zuid-Korea.
Er wordt geschat dat nu één op de vier Zuid-Koreanen christen is. Het aantal christenen in Noord-Korea wordt geschat op zo’n 400.000, van wie er rond de 50.000 in strafkampen en gevangenissen zitten.

Laten we ons verbonden voelen met onze Noord-Koreaanse broeders en zusters, die zwaar vervolgd worden omdat ze in de Heere Jezus geloven en Hem liefhebben. Laten we voor hen bidden.
Veel Noord-Koreaanse christenen zijn ervan overtuigd dat God zal ingrijpen en dat er op een dag een einde zal komen aan de vervolgingen van de christenen in het land. Ze bereiden zich er nu al op voor om dan als zendelingen de wereld in te gaan. Ik hoorde dit van iemand die in Noord-Korea door een wonder in contact was gekomen met een paar christenen, die dit haar hadden verteld.

Seoul telt meer megakerken dan enige andere stad ter wereld. Zes van de tien grootste kerken in de wereld vinden we in Zuid-Korea. Bij een telling in 2012 door de Zuid-Koreaanse overheid werden in totaal 77.000 kerken geteld.
Toch zijn er ook zorgen onder de Koreaanse christenen. Ze zien dat steeds meer jongeren zich onttrekken aan het religieuze leven. De secularisatie wint ook daar terrein.

De Koreaanse opwekking was een gebedsopwekking, waarbij veel nadruk lag op de belijdenis van zonde en schuld. Deze kenmerken zijn nog steeds zichtbaar in de Koreaanse kerk. Het is een traditie in veel kerken in Zuid-Korea om nog steeds ’s morgens vroeg om 5.00 uur samen te komen om te bidden, voordat de mensen naar hun werk gaan. Sommige kerken doen dit één of enkele kerken per week, er zijn ook kerken waar elke ochtend vroeg de bidders samenkomen. Stel zoiets in Nederland eens voor… Eén ding weet ik dan zeker: God zal dat zegenen.

‘Christenen kunnen niet leven zonder geloof en gebed, zelfs niet voor een moment,’ vertelde Seon Gyoo Kim, een kerkoudste van de Myungsung Kerk aan CBN News. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het vroege ochtendgebed een speciale zegen van God is voor ons.’

Gebed is het geheim van de opwekking van Korea. Gebed is ook het geheim van de krachtige stroom zendelingen die vanuit Zuid-Korea de wereld ingaat. Juist tijdens de vroege gebedsuren krijgen veel Koreaanse christenen de overtuiging dat God hen roept in Zijn dienst, om de wereld in te gaan met het Evangelie. En ze gaan, soms zelfs zonder te weten waar ze terecht zullen komen.

Opmerkelijk is ook dat de kerken in Zuid-Korea hun leden aanmoedigen om de zending in te gaan. Voor de jeugd worden er in de zomervakanties speciale zendingsreizen georganiseerd, om zo te kunnen ‘proeven’ aan de zending. Opmerkelijk veel jonge christenen weten zich na zo’n trip door de Heere geroepen om Zijn roepstem te volgen en de zending in te gaan. Het is zichtbaar in de Zuid-Koreaanse kerken dat de betrokkenheid bij de zending groter is wanneer een gemeente meer zendelingen in het buitenland heeft.

Als Nederlandse kerken en gemeenten kunnen we hier veel van leren. Er zijn kerken en gemeenten waar nooit wordt gesproken over en gebeden om nieuwe zendingswerkers.
Ik hoop en bid dat de Heere ook onder ons een nieuw verlangen geeft om het Evangelie door te geven, in onze eigen omgeving, maar misschien ook wel verder, tot aan de einden van de aarde. Er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen.
Beseffen we dat er alleen behoud is door geloof in de Heere Jezus Christus. Er is één weg tot God, er is één deur die toegang biedt tot de hemel. Die weg en die deur zijn dezelfde. Het is de Heere Jezus.

Dirk van Genderen