Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Welkom + gratis nieuwsbrief (131 reacties)

Geplaatst op zaterdag 15 november 2008, 12:03 door Dirk

Hartelijk welkom op deze site. U hebt de mogelijkheid te reageren op de commentaren. Maximaal 350 woorden en maximaal twee keer per commentaar. Reageer a.u.b. niet op elkaar. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan. Ook kunt u zich abonneren op de wekelijkse gratis nieuwsbrief, met veel nieuws over Israel en over wat God doet wereldwijd. Lees meer »

15 vragen en antwoorden (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016, 8:32 door Dirk

Er is veel verwarring in de christelijke wereld. Veel christenen worden onzeker door wat ze horen, lezen en zien. Regelmatig ontvang ik vragen van mensen die niet meer weten of iets van God is of niet van God. Het is hun verlangen om alleen de weg van de Heere te gaan, maar ze zijn onzeker geworden. De oplossing: wees gericht op de Heere Jezus, ga terug naar de Bijbel en toets alles aan het Woord van God. Lees meer »

Oogsttijd (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 14 juli 2016, 16:33 door Dirk

De meesten van u kennen mij langer dan vandaag en weten van mijn verlangen naar opwekking. Vorige week schreef ik er nog over. Er wordt veel gesproken over opwekking, hier zou een opwekking zijn, of daar, maar vaak zijn het slechts – hoe verblijdend ook – rimpelingen in het gemeentelijke leven. En soms worden bepaalde manifestaties gepresenteerd als opwekkingen, terwijl het in werkelijkheid valse opwekkingen zijn. Lees meer »

Opwekking hier, opwekking daar, opwekking… (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 juli 2016, 20:03 door Dirk

‘Deze week is de opwekking begonnen in Frankrijk,’ las ik een paar dagen geleden in een nieuwsbericht, waarin ook nog werd gemeld: ‘Een paar honderd doven kunnen nu weer horen.’ En vorige week in een ander bericht: ‘De opwekking in het westen van Amerika duurt nu al twee maanden. Vele honderden mensen zijn al tot geloof gekomen.’ En een paar maanden geleden: ‘Bijna alle aanwezigen, zo’n duizend Joodse mensen, kwamen in deze bijeenkomst tot geloof.’ Lees meer »

Acht in nederigheid de ander voortreffelijker dan jezelf (42 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 juni 2016, 9:16 door Dirk

Wat geloof jij nu precies? Hoe denk je over genezing? Geloof je in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking? Geloof je in de kinderdoop of in de volwassendoop? Geloof jij dat God machtig is mensen te bevrijden van homoseksualiteit? Geloof je in een Duizendjarig Rijk? Hoe zie je de toekomst van Israel? Dit zijn nog maar enkele van de vragen die de afgelopen weken in gesprekken en via de e-mail op mij werden ‘afgevuurd’. Lees meer »

Je leeft maar één keer… (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 juni 2016, 15:53 door Dirk

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is, de geest van de zondige wereld. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht, die hun destructieve invloed hebben op deze aarde. Lees meer »

Beter dan God… (43 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 juni 2016, 1:10 door Dirk

Tegenwoordig benadrukken veel christenen tamelijk eenzijdig de liefde van God. ‘God is immers liefde’. Maar er is ook een andere kant en daar hoor je ze niet of nauwelijks over, omdat ze daar niet goed raad mee weten, omdat het dan wel heel dichtbij komt. ‘Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft,’ zegt de Heere Jezus in Johannes 14:21. ‘Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen’ (Mattheüs 7:18). God is een heilig God. En Hij haat de zonde. Lees meer »

Ziekte en genezing (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 juni 2016, 2:46 door Dirk

Het is opmerkelijk dat er in de christelijke bladen en kranten betrekkelijk weinig aandacht is voor mensen die ziek zijn. Maar wanneer er een bijzondere genezing heeft plaatsgevonden, worden er vaak pagina’s over vol geschreven en wordt de genezing getoond op allerlei internetfilmpjes. Gezonde mensen verheugen zich over de genezing, maar voor zieken is dit niet altijd makkelijk. Lees meer »

De Laatste Reformatie? (115 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 mei 2016, 8:46 door Dirk

Enkele weken geleden schreef ik over ‘Verlangen naar opwekking’. Diverse mensen stuurden mij vervolgens de film ‘The Last Reformation’ toe, van de Deen Torben Søndergaard. Informatie over hem was ik al eerder tegengekomen. De vraag werd gesteld: Is dit de verwachte wereldwijde opwekking? En velen zetten al een uitroepteken achter deze vraag, in plaats van een vraagteken. Dit is het! Maar is dat wel zo? Lees meer »

Let op deze paus (67 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 mei 2016, 18:18 door Dirk

Het is een beetje een hachelijk onderwerp waarover ik deze keer schrijf, maar toch wil ik dit met u delen. Omdat ik verontrust ben over bepaalde ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk dat de paus steeds positiever over de islam spreekt. Lees meer »