Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heftige eindtijdprofetieën (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2012, 10:07 door Dirk A A

Wie de profetische sites en de zogenaamde eindtijdpredikers in de christelijke wereld een beetje volgt, stuit op tal van heftige eindtijdprofetieën. De verwoesting van Amerika zou op het punt staan plaats te vinden. Een Derde Wereldoorlog kan ieder moment uitbreken. Het totale economische systeem zal in elkaar storten. Weer anderen voorzeggen juist een grote wereldwijde opwekking.

‘Rusland en China zullen een gezamenlijke en verwoestende nucleaire aanval uitvoeren op Amerika,’ wist Beast Watch News enkele jaren geleden al te melden. De reden voor de verwoesting werd ook aangegeven: ‘Vanwege de zonde en de trots van Amerika en de houding van Amerika tegenover Israel. God zal deze verwoesting toelaten, omdat Hij de zonde niet langer kan gedogen.’

Ik denk ook aan een website als Xander Nieuws. Soms staan er interessante berichten op, maar de teneur op die site is al jarenlang dat we aan de vooravond staan van de meest verschrikkelijke rampen. Zo’n site veroorzaakt angst en onzekerheid. De opname van de gemeente is al diverse keren aangekondigd, maar de gemeente van de Here Jezus is nog steeds op deze aarde.

Sommige predikers aarzelen niet om hun boodschap over de eindtijd extra spannend en angstaanjagend te maken, door met de feiten te sjoemelen. Dat geeft tegenstanders van het christelijk geloof munitie in handen. Maar ook spotters, die schamper doen over de boodschap van de aanstaande wederkomst van de Here Jezus, zullen zeggen: ‘Zie je wel, jullie knutselen zelf een angstboodschap in elkaar, waar niets van klopt.’

Soms hoor je ook totaal anders getinte profetieën. We zouden aan de vooravond van een ongekend grote opwekking staan. God zou bezig zijn een nieuwe generatie leiders klaar te maken, om een wereldwijde oogst binnen te halen. ‘Zorg dat je erbij bent en laat je inschakelen.’

Wat moeten we aan met deze hedendaagse profeten en profetieën? Er zijn zelfs profetenscholen, waar je kunt leren profeteren. Kunnen we weten of een profetie van God is of niet van God?

Er zijn – oneerbiedig gezegd – veel christenen die kicken op profetieën. En zeker, ik geloof ook dat het gebeurt. Laten we niet bij voorbaat alles aan de kant schuiven, want God spreekt, door Zijn Geest. Krijgt Hij bij ons en in onze gemeenten wel de ruimte om te spreken?

Laten we alle profetieën toetsen aan het Woord van God. Welke G(g)eest ademt een profetie? Is degene die de profetie uitspreekt iemand die met de Here leeft? Kijk naar de vruchten op zijn bediening. Is de profetie tot verheerlijking van de Here Jezus?
Er is ook een andere kant: Soms krijg ik de indruk dat velen vandaag zo gefocust zijn op hedendaagse profetieën, dat ze daardoor de honderden profetieën die de Bijbel bevat van minder waarde gaan achten.

De beste bescherming tegen dwaalleraars en dwaalleringen is door voor 100 procent gericht te zijn op de Here Jezus. Door Zijn Woord en door de Heilige Geest wil Hij ons leiden, zodat we Zijn weg gaan en de verleidingen van de duisternis scherper leren zien.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6). Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we weerstand bieden en stand houden.
Het kan je helpen te onderkennen of iets van God is, door je af te vragen of je eerbied en ontzag proeft voor God, Die heilig is.

Wat we nodig hebben, is de zalving van de Heilige Zelf (1 Johannes 2:27), Die ons alle dingen zal leren. Hij is immers de waarheid en in Hem is geen enkele leugen.
In Zijn Woord waarschuwt de Here Jezus voor verleiders die zullen komen, voor valse profeten en dwaalleraars. De geschiedenis wijst uit dat zulke mensen vaak goed zijn begonnen, maar op een gegeven moment het geestelijk spoor bijster zijn geraakt.
Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals zonden, maar ook het in contact komen met bijvoorbeeld occulte geesten, die geleidelijk de ‘bediening’ van iemand over kunnen nemen.

Ik doe een appèl op alle predikers van het Evangelie. Op sprekers, schrijvers, leiders, op welke plek de Here u ook gesteld heeft. Laten we uitsluitend de waarheid verkondigen en geen verzonnen of gemanipuleerde feiten die onze boodschap moeten versterken. Wees ook terughoudend om elke droom te interpreteren als een boodschap van God. En wees bereid om gecorrigeerd te worden.

De Here Jezus zegt over Zichzelf dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is de Waarheid. Ook wij zijn geroepen enkel de waarheid te verkondigen. Het Evangelie is er veel te heilig voor om door ons vermengd te worden met de leugen.
Dat vraagt veel van ons. We moeten hard kunnen maken wat we zeggen en wat we schrijven. Het is verleidelijk om de dingen mooier te maken dan ze zijn. Dan wordt je boodschap immers interessanter en trek je misschien wel meer mensen.

Het mag ons gebed wel zijn: ‘Here, zet een wacht voor onze lippen, bestuur onze handen als we schrijven, leidt ons, geef ons wijsheid. Dat alles wat we doen, wat we zeggen, wat we schrijven, zal zijn tot Uw eer en tot zegen van velen. Vergeef ons onze zonden, bekeer ons, heilig ons, reinig ons. Hier zijn we, hier is ons leven, de tijd die U ons nog geeft op deze aarde.’

We hoeven niet te vrezen voor de verleidingen die op ons afkomen. Ren niet direct naar deze nieuwe beweging of spreker, of naar die bijzondere happening of kerk, maar ‘ren’ naar de Here Jezus. Hij wil ons beschermen en toerusten voor de tijd waarin de verleidingen toe zullen nemen. In Zijn kracht zullen we staande kunnen blijven en met Zijn liefde en vrede wil Hij ons vervullen.

Ondertussen mogen we vol verwachting uitzien naar de wederkomst van de Here Jezus en naar het geestelijke herstel van het Joodse volk.
Romeinen 11:16 zegt: ‘En zo zal heel Israel zalig worden.’

En in Openbaring 22:1-21 lezen we:
‘En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.’

Dirk van Genderen

53 Reacties

 1. mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 mei 2013 om 15:19

  Hoi Dirk, het is correct dat we meer dan ooit in een tijd die past in het eindtijdscenario zoals de bijbel die beschrijft, en we moeten nuchter en waakzaam zijn, en zeker niet onze ogen sluiten voor datgene wat er nu om ons heen gebeurt. Helaas bemerk ik dat wel bij velen. Zo wordt veel nieuws niet gerapporteert, zoals dat Rusland Israël gewaarschuwd heeft weg te blijven uit Syrië en niet meer militair aan te vallen of Rusland zal het heft in eigen handen nemen. Netanyahu was een paar dagen geleden in Rusland, en het nieuws was niet goed.

  Rusland heeft besloten om de S-300 raketten te verkopen aan Syrië, en misschien hebben ze dat al gedaan Als deze oorlog snel zal plaatsvinden, denk ik dat deze haak het ingrijpen van Israël in Syrië om de S-300 raketten te stoppen zou kunnen zijn. Als deze raketten al in Syrië zijn of op hun weg er naar toe zoals sommigen hebben gesuggereerd, dan zal Israël niet werkeloos zitten en toestaan dat zijn vijanden een sterkere militaire vuurkracht in het bezit krijgen.

  Ik denk dat het goed is om te proberen niet te sensationeel te zijn. We moeten gewoon blijven kijken en wachten wat er gaat gebeuren.

 2. Marijke Vos zegt:
  Geplaatst op zondag 3 augustus 2014 om 19:11

  Hallo Dirk…. geweldig artikel van jou en er zijn inderdaad zoveel sites met allerlei onheilspredikingen, dat je er duizelig van wordt. Nieuws kijk ik nog zelden…. want stond er niet ergens geschreven: gij zult u geen beeltenissen maken? Voor mij valt daar ook de mainstream media onder maar ook de alternatieve. Ze kunnen manipuleren zoveel ze maar willen en in vele gevallen komt de waarheid over iets niet aan het licht. Vind het prettig dat ik op dit artikel van jou gestuit ben, het zet alles en iedereen die hier wat op uit zou doen weer met beide benen op de grond. Dank voor dit goede artikel. Groetjes Marijke Vos

 3. Ruud Phaf zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 maart 2015 om 16:53

  God heeft een waarschuwing voor zijn lichaam.
  neem het ter harte.
  God zegt tot ons, Mijn Hart is voor u, maar is uw hart voor Mij.
  God bless,
  Ruud Phaf

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden