Nederland zet verhouding met Israel op scherp…

De afgelopen week heb ik me ten opzichte van Israel ervoor geschaamd Nederlander te zijn. Het ene incident volgde op het andere rond en tijdens het bezoek van premier Mark Rutte, de ministers Timmermans en Ploumen en een handelsdelegatie aan Israel. De Nederlandse media deden daar bewust of onbewust aan mee, door Israel de schuld in de schoenen te schuiven van de incidenten. Volstrekt ten onrechte overigens. Het is mijn gebed, mijn belijdenis: ‘Here, vergeef ons onze kritische houding jegens Uw volk.’

Er waren drie grote incidenten rond en tijdens dit bezoek. Eerst de feiten.

1. Premier Mark Rutte wilde een door Nederland geschonken containerscanner bij de grensovergang Keren Shalom van Gaza naar Israel, feestelijk in gebruik stellen. Maar dit plan ging niet door omdat Israel niet akkoord ging met het voorstel van Nederland om die scanner te gaan gebruiken voor de uitvoer van producten uit Gaza naar de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria

Het is helemaal niet vreemd dat Israel hier vanuit veiligheidsoogpunt niet mee kon instemmen. Vanuit Gaza mogen producten overal heen worden vervoerd, alleen niet naar de andere Palestijnse gebieden. Dan zou het heel simpel worden om bijvoorbeeld wapens naar de Westbank te brengen. De praktijk wijst immers uit dat Hamas, de heersende groepering in Gaza, niet te vertrouwen is. Cement bijvoorbeeld, wat uit Israel werd ingevoerd in Gaza, werd tegen de afspraken in gebruikt voor geheime tunnels onder de grens door naar Israel toe.

De in totaal twee containerscanners waren een geschenk van de vorige regering Rutte om de export van Palestijnse goederen vanuit de Westelijke Jordaanoever naar Jordanië te laten groeien. Het contract werd vorig jaar zomer getekend door minister Rosenthal. Met de scanner zou de controle van vrachtwagens veel sneller kunnen.

2. Een tweede incident was de afzegging door minister Timmermans van zijn bezoek aan Hebron, waar hij de voormalige Arabische markt wilde bezoeken. Deze markt ligt in het gebied waar 800 Joden wonen te midden van de Palestijnen. Kennelijk wist de minister niet dat de IDF, het Israëlische leger, verantwoordelijk is voor de veiligheid en de handhaving van de orde, juist in dat gebied. Dat is door Israel en de Palestijnse Autoriteit vastgelegd in het Wye akkoord. In de rest van Hebron is de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk voor de orde en veiligheid.

De minister weigerde het bezoek door te zetten als dat zou betekenen dat hij bescherming zou krijgen van de IDF. Kwam zijn weigering misschien voort uit politieke overwegingen? Israel hield zich strikt aan de veiligheidsafspraken die met de Palestijnen zijn gemaakt en valt dus niets te verwijten.

3. Het derde incident betrof het schrappen van een bezoek van minister Ploumen aan het Israëlische waterbedrijf Mekorot, omdat het grootste waterbedrijf van het land ook actief is in de betwiste gebieden Judea en Samaria. Kennelijk boycot Nederland al Israëlische bedrijven en diensten die actief zijn in Judea en Samaria.

Daar kwam een paar dagen geleden nog het verbreken bij door het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens van een contract met het genoemde Israëlische waterbedrijf Mekorot. Nog maar een maand geleden was dat contract afgesloten. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat waterprojecten in Israel politiek gevoelig liggen. Wij willen graag neutraal blijven,’ aldus een woordvoerder van het bedrijf.
Waterbedrijf Vitens is eigendom van diverse gemeenten en provincies. Inmiddels beginnen vanuit verscheidene gemeenten en provincies kritische geluiden te klinken over het besluit van Vitens. Met name vertegenwoordigers van SGP, CU en CDA laten weten het niet eens te zijn met het besluit van Vitens, dat overigens wel actief is in het Gaza-gebied. Dat kan kennelijk wel…

Ik noem dit een absurd besluit. Het moet wel zo zijn dat de Nederlandse regering Nederlandse bedrijven die op de één of andere manier betrokken zijn bij Israëlische bedrijven die ook actief zijn in de betwiste gebieden, dringend adviseert de samenwerking te beëindigen. Enkele weken geleden trok het Nederlandse ingenieursbedrijf Royal Haskoning zich al terug van een waterzuiveringsproject in die gebieden. Het was nota bene een project waar ook de Palestijnen van zouden profiteren.

Het is voor mij totaal onbegrijpelijk dat Vitens de samenwerking met Mekorot per direct heeft beëindigd. Juist deze week heeft dit Israëlische bedrijf in samenwerking met de Wereldbank een belangrijk waterakkoord gesloten met Jordanië en de Palestijnse Autoriteit. Juist met zo’n bedrijf zouden we moeten samenwerken.

Inmiddels heeft Israel de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding zijn ‘vage verklaringen’ van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, die zouden bijdragen aan een ‘boycotsfeer’, aldus de Jerusalem Post. Volgens Israel zaait het ministerie angst onder Nederlandse bedrijven door hen te waarschuwen voor juridische problemen die kunnen ontstaan als ze zaken doen met bedrijven die actief zijn in ‘bezet gebied’.

Op kritische vragen vanuit de Tweede Kamer ontkende Timmermans met klem dat hij Vitens onder druk had gezet om het contract met Mekorot te verbreken. Timmermans hanteert de groene lijn als grens van Israel, de wapenstilstandslijn van 1949. Alle Joodse steden en dorpen en huizen die daarbuiten liggen, zijn in de ogen van Timmermans illegaal. In zijn visie geldt dat dan voor heel Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.

Het lijkt erop dat de visie van Timmermans de visie van het hele kabinet is geworden, inclusief de boycot van producten en diensten uit die gebieden. Het is de hoogste tijd dat de Tweede Kamer op de rem gaat staan!
Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij juist die partijen die het huidige kabinet in het zadel houden, waarbij ik expliciet aan de CU en de SGP denk.

Ik zie uit naar de dag dat Nederland weer achter Israel zal gaan staan. Het huidige beleid kan nooit tot zegen van ons land en volk zijn. Wie Israel zegent, zal gezegend worden. Israel is Gods oogappel.
Ik bid dat God in gaat grijpen. Hoe? Dat weet ik niet. Dat vul ik ook niet in. Dat is in handen van Hem, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.
Tegelijk moet deze ontwikkeling ons niet verbazen. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Israel steeds meer alleen zal komen te staan in de eindtijd. Ik bid dat Israel het gaat leren om niet langer vertrouwen te stellen op het leger, ook niet op Amerika of welk ander land dan ook, maar dat ze hun vertrouwen leren stellen op de God van Israel en dat hun ogen open gaan voor de Messias, Jeshoea, Jezus Christus.

Dirk van Genderen