Voormalig satanist ontmaskert werken van de duisternis

De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. John Ramirez, voormalig aanbidder van de satan, licht een tipje op van de sluier. Soms is het heftig wat hij vertelt. Om ons te doen beseffen hoe reëel de geestelijke strijd is. Denk aan Efeze 5:11: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’

John groeide op in een gewelddadige omgeving, met veel moorden, in de South Bronx, een wijk in New York. Zijn vader en ook de familie van zijn vader was actief en hekserij en tovenarij. ‘Toen ik een jaar of 8, 9 was, mocht ik met mijn vader mee naar de ruimte waar de duivel werd vereerd en aanbeden. Ik zag daar zijn aanwezigheid.’

In tongen tot de duivel bidden
John vertelt dat hij vader hele nachten doorbracht in het aanbidden van de duivel. Dan sprak hij in tongen, demonische tongen. Ik ging regelmatig met hem mee naar de satanskerk en kreeg speciale trainingen om actief te worden in hekserij en tovenarij. Ik leerde de duivel kennen en ook hoe ik geestelijke machten in de lucht opdrachten kon geven. En om met de duivel te kunnen spreken, moet je eerst jezelf aan hem toewijden.’

Toen John een keer met vrienden op een schoolpleintje aan het spelen was, kwam er een band met een dominee, om een optreden te verzorgen, met muziek en een toespraak. ‘De sfeer was er geweldig, dat kende ik niet. De dominee sprak over de Bijbel en over God. “Misschien houdt God ook wel van mij”, dacht ik. De dominee en ook andere medewerkers gingen de rijen langs om met mensen te bidden, maar mij sloegen ze over. Mijn conclusie was: “Jezus houdt niet van mij”.’

Voodoo kettinkje
Een paar weken later vond John een voodoo kettinkje. ‘Ik deed het om, het was mijn eerste contract met de duivel.’
Hij was nog maar 10 jaar toen hij met zijn moeder naar een lezer van tarotkaarten ging. ‘De dame richtte haar ogen op mij en zei: “Deze jongen willen we hebben, om de demonen te dienen”. Tegen mijn moeder zei ze: “U krijgt dertig dagen om hem aan de duivel te geven, anders zal hij blind worden”. Kort daarna werd in een ceremonie geïnitieerd, toegewijd aan de duivel. Ik kreeg vijf kralen om mijn nek, wat betekende dat de vijf hoogste demonen, die direct onder satan staan, mijn geestelijke leiders werden, mijn geleidegeesten. Zij zouden het voortaan voor het zeggen hebben in mijn leven.’

Terugkijkend zegt John nu: ‘Mijn hele jeugd is gestolen, het aanbidden van de duivel stond centraal. Van ‘s avonds zeven uur tot ‘s ochtends vijf uur gingen we af en toe naar de satanskerk, om de satan te aanbidden, om getraind te worden in duistere geestelijke activiteiten.
Toen ik 13 jaar was, leerde is ‘astro-projecting’, hoe ik mijn lichaam kon verlaten en naar andere steden en landen kon gaan, om daar plaatsen, gebieden, steden en dorpen te vervloeken en de geest van prostitutie bevel te geven daar actief te worden, evenals de geest van drugs, de geest van homoseksualiteit, de geest van moord en zelfmoord en andere demonische geesten.’

‘De duivel was mijn vader’
Toen John 15, 16 jaar was, ging naar ziekenhuizen, om daar de dood uit te spreken over sommige patiënten. ‘Ik wilde de belangrijkste duivelaanbidder van New York worden. Toen mijn vader 33 was, werd hij doodgeschoten in een nachtclub en nu was de duivel mijn vader. Ik sprak gewoon met de duivel, die aan mij verscheen in menselijke gedaante. Hij gaf mij opdrachten, om mensen voor hem te winnen, om mensen de toekomst te voorspellen. Hij gaf mij heel veel demonische krachten. Ik doodde elke week dieren en dronk hun bloed. Soms sneed ik mijzelf en dronk mijn eigen bloed. We waren met een hele groep duivelaanbidders: rechters, dokters, advocaten, burgemeesters, politieofficieren, bekende zangers.’

John geeft ook aan dat hij en z’n collega’s mensen bedreigden. ‘We stapten op mensen af om hen door hekserij te beschadigen. We zeiden soms: “Over dertig dagen ben je dood. Regel je begrafenis maar alvast”.’
Hij had van de duivel macht gekregen over geestelijke machten en overheden in de lucht, die op hun beurt weer de demonen op de aarde opdrachten geven. ‘Ik had de taak gekregen kerken te verwoesten, kerken leeg te krijgen, de groei van de kerk te stoppen, om de geestelijke redding van mensen te stoppen.’
Hij vertelt ook over geestelijk duistere machten, demonen, die het bewind hebben over landen, ‘zoals over Haïti. Zo is er ook een demon die de macht heeft over de islam.’

‘Alleen de Waarheid maakt vrij’
Tussendoor merkt John op: ‘Ik weet nu dat het om de Waarheid gaat. Alleen de Waarheid maakt vrij,’ waarbij hij op het kruis wijst.
Eén ding viel hem altijd op: ‘Iedereen konden we beschadigen, verwonden, tot zonden brengen en soms doden, behalve echte christenen, degenen die een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hadden. Zij waren beschermd, hun konden we niets aandoen. Dat weet de duivel ook.’

Ik had ook een speciaal boek met symbolen van demonen. Er werd in uitgelegd hoe je met hekserij en tovenarij mensen kon doden. Ik was de derde persoon ooit die dit boek kreeg. Dat boek gebruikte ik om mensen hun verstand te laten verliezen, hen ziek te maken, hen kanker te laten krijgen, miskramen, ze tot abortus aan te zetten. Ik was hele nachten wakker om met de duivel te praten en tot hem te bidden. Hele nachten, terwijl christenen een kerkdienst van een uur soms al te lang vinden, en een uur bidden al helemaal.’

‘In die tijd waren veel mensen bang voor mij, ook christenen die geen persoonlijke relatie met de Heere Jezus hadden. Zij baden niet en hadden geen kracht. Zij waren zwak. Zo kon ik mijn macht uitoefenen over die zogenaamde christenen en ook over kerken die de macht van Jezus niet kenden. Er was een grote haat in mij tegen het kruis van Jezus Christus.’

Een muur van vuur
‘De geestelijke wereld is meer reëel dan de natuurlijke wereld,’ aldus John Ramirez. ‘En dat beseffen de meeste mensen niet. Iedereen die niet beschermd is door Jezus Christus is een gemakkelijk doelwit voor de duivel en zijn medewerkers.
Ik herinner me dat we in een wijk in New York waren waar een team van Nicky Cruz was. Ze hadden de naam ‘Waarheid’. Ze traden op met muziek, zang en prediking. Ik deed mijn uiterste best om deze groep uit te schakelen, te stoppen, te vernietigen. Het waren bijna allemaal nog jongeren, 16 tot 20 jaar. Maar ik ontdekte dat er een muur van vuur als bescherming om hen heen was. Daar kon ik niet doorheen dringen.’

‘Nu weet ik dat we als gelovigen veilig en beschermd zijn onder het Bloed van Christus. Dan kan niets ons raken. We kunnen dan demonen uitdrijven in Jezus Naam en dan moet de duivel gaan.’

Een heel jaar blind
John vertelt dat hij eens probeerde een jaar vrij te nemen van de hekserij. ‘Even rust. Maar de duivel strafte mij. Ik werd blind, een jaar lang. De medici begrepen er niets van. Mijn moeder zorgde dat hele jaar voor mij. Maar pas toen ik mijn leven teruggaf aan de duivel, na zeven operaties, kon ik weer zien. In die wereld leefde ik. Als je strijdt met de duivel wil hij je doden, jou en je familie.
Veel christenen spreken alleen maar over genade. Maar als je iets doet wat de duivel niet wil, dan wil hij de doden. Of hij doodt een familielid van je.’

‘Op een avond kwam ik thuis na een bezoek aan een nachtclub. Ik zette de tv aan en keek naar een show van Jerry Springer. Ik moest hard lachen. Toen hoorde ik een duidelijke stem die zei: “Zoon, Ik kom spoedig, wat doe je met je leven”? Het was een hoorbare stem, die uit alle hoeken van de kamer leek te komen. Deze stem kende ik niet, wel de stem van de duivel. Ik kende iedere demon, elke boze macht in de lucht, degenen die leiding gaven aan het occulte, hekserij, new age, boeddhisme, islam, spiritisme. Maar deze stem was zo anders. De Stem!’

Een visioen
John vertelt over een bijzonder visioen dat hij kreeg, wat de Heere gebruikte om hem te bevrijden. Hij vertelt erover: ‘In dat visioen was de lucht vol vuur, mensen probeerden zich te verbergen, maar dat kon niet. Ik zat in een trein vol met mensen. Met een sneltreinvaart reden we de hel binnen. Het was er verschrikkelijk, de angst, de hitte, de vreselijke stank, de pijn, het schreeuwen van pijn. Ik probeerde te vluchten, maar er was nergens een uitgang.
Toen was daar opeens de duivel, die zei: “Ik ben je vader, ik gaf je alles wat je nodig had. Ik gaf je kracht, ik beschermde je, ik doodde mensen die het op jou gemunt hadden. Ik gebruikte je voor mijn koninkrijk. En nu wil je mij verlaten?” Hij begon in demonische tongen tegen mij te spreken en ik sprak terug in demonische tongen en zei tegen hem: “Ik ga niet bij je weg.” Maar hij reageerde: “Ik weet dat je weggaat en dat je mijn religie openbaar gaat maken en dat je informatie over mij naar buiten gaat brengen. Ik heb je dingen geleerd die ik aan niemand anders heb geleerd”.”

De duivel probeerde John vast te grijpen, maar toen verscheen daar in het visioen opeens het kruis van Jezus. ‘Ik kon niet begrijpen hoe het mogelijk was dat er in de hel dat kruis verscheen, maar het gebeurde in het visioen. Ik pakte dat kruis vast en sloeg er de duivel mee bij mij vandaan, waarna ik bij hem wegvluchtte. Ik was zo bang. Het was hier zo totaal anders dan het in de hemel moet zijn. Een plaats van duisternis, pijniging, wroeging, in plaats van een plaats van licht, vrede, vreugde, blijdschap.
Maar even later was de duivel er weer. “We gaan je vernietigen”, dreigde hij. “Je bent van mij, ik ben je eigenaar. Je zult leven voor mij of anders moet je dood.”

‘De duivel wilde mij opnieuw grijpen,’ gaat John verder. ‘En toen verscheen weer het kruis van Jezus Christus. Er is geen grotere liefde dan het Kruis dat verschijnt voor een zondaar zoals ik. Zoals David al zei: “Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie U bent daar” (Psalm 139:8).
Genade en goedheid voor mij, daar in de hel. Voor mij, die zo zondig, zo occult, zo demonisch bezig was. Voor mij, die in feite in de hel leefde.
Jezus Christus zocht mij op, toonde Zijn liefde aan zo’n mislukkeling. Hij maakte mij duidelijk dat Hij een plan voor mij had. “Ik hou van je, meer dan je je voor kunt stellen”. Dat maakte Hij mij duidelijk in dat visioen.’

Op de knieën
Toen John wakker werd na het visioen boog hij zijn knieën voor Jezus Christus. ‘Ik had voor 100.000 dollar aan spullen van hekserij en occultisme in huis. Ik gooide dat allemaal weg.
Er ontstond een geweldig zware geestelijke strijd. Mijn vroegere collega’s in de hekserij en in het occulte en ook de demonen dreigden mij te zullen doden omdat ik teveel wist van hun wereld en omdat ze wisten dat ik niet meer bij hen hoorde.
Dertig dagen lang martelden de demonen mij. Ze grepen mij bij mijn nek, gooiden mij uit bed. Demonen bestaan echt! Het werd ijskoud in mijn kamer, ik voelde dat ze in mijn bed kropen. Het was de duivel zelf die mij probeerde terug te winnen, mij gek te maken, mij uit te schakelen.
Ik schreeuwde het uit: “Jezus, Jezus, Jezus!” Ik wist nog niet hoe ik moest bidden. Ik had mijn zus vroeger in de kerk horen bidden. Ik ging ook zo bidden, vocht voor mijn leven.’

Evangelist
‘Ik ging naar de kerk en vroeg aan de Heere: “Heere, waarom laat U dit gebeuren”? En toen op een dag hoorde ik Zijn stem opnieuw: “Ik wil zien hoeveel je van Mij houdt, hoezeer je Mij vertrouwt”.
Dat werd het grote keerpunt. Vanaf dat moment was de duivel verdwenen en werd ik een evangelist in dienst van de Heere Jezus. Al veertien jaar mag ik Hem nu dienen. Niets kan me meer scheiden van Hem. En ik weet dat Hij ook voor mij een plaats bereid heeft in de hemel, aan de Hallelujah Boulevard. Op een dag zal Hij zeggen: “Welkom thuis, wel gedaan, getrouwe dienstknecht”. Hij is mijn Heere. Hij is mijn begin en mijn einde. Geen wapen tegen mij gericht, zal zegevieren. Ik zal sterven wanneer Jezus mij naar Huis roept. Niet door een heks die mij zal doden, of door voodoo, niets kan mij scheiden van de liefde van God.’

‘Ik hou van het kruis, ik heb de Heere Jezus lief. Ooit was ik vervloekt, nu ben ik gezegend, omdat Degene Die mij zegent, de Heere Jezus, een vervloekte werd aan het kruis voor mij.
Mijn Vader in de hemel houdt meer van mij dan ik me kan voorstellen. Die liefde kan ik nu aan mijn dochter geven. Zij mag ook de Heere Jezus kennen. Zij is een afgestuurde psycholoog en ik geloof dat God ook haar gaat gebruiken.
En voordat John Ramirez deze aarde verlaat, zullen de mensen weten dat Hij een machtig God dient.’

John Ramirez sloot zich na zijn bekering aan bij de Times Square Kerk in New York City. Hij werd daar begeleid door David Wilkerson, de voorganger van deze kerk, tot die enkele jaren geleden overleed.
John trekt nu als evangelist de wereld rond om de werken van de duisternis te ontmaskeren en de mensen op de Heere Jezus te wijzen.’ (Meer info: johnramirez.org[1])

Dirk van Genderen

Verwijzingen:
  1. johnramirez.org: https://johnramirez.org