Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Algemeen"

Smyrna: arm en toch rijk! – 2e brief (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 september 2018, 11:41 door Dirk

De naam Smyrna is afgeleid van mirre, een plant met een bittere smaak, maar die fijngemalen een heerlijk ruikende geur verspreidt. Dat is een beeld van deze gemeente. Een gemeente waar men de pijn van vervolgingen vanwege het geloof in de Heere Jezus kent, maar waar aan het einde de kroon van het leven wacht. Lees meer »

Brief aan Efeze: schokkend en bemoedigend – 1e brief (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018, 11:38 door Dirk

Wanneer je de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 leest en nogmaals leest, dringt de vraag zich op: ‘Wat zou de boodschap van de Heere Jezus zijn wanneer Hij een brief aan onze gemeente zou schrijven?’ Het is wel zeker dat de gemeente van Efeze geschokt moet zijn geweest door de inhoud van de brief. Lees meer »

De vreze des Heeren (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2018, 13:34 door Dirk

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.
Lees meer »

Wees radicaal! (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2018, 10:35 door Dirk

Velen hadden tien, twintig jaar geleden niet gedacht dat de gelovigen, de gemeente van de Heere Jezus, nu nog op aarde zouden zijn. Ze zouden spoedig worden opgenomen, waarna de grote verdrukking los zou barsten. Met grote verdrukking worden christenen in vele landen inmiddels wel geconfronteerd, maar ook zij zijn niet opgenomen. Ze moeten er dwars doorheen en velen van hen worden gedood, vaak op gruwelijke wijze. Lees meer »

Even geen commentaar… (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018, 8:52 door Dirk

Deze keer, bijna alweer aan het einde van de vakantie, heb ik even geen commentaar. Niet op de situatie in christelijk Nederland en ook niet op de situatie in de wereld of in Israel. Een moment van bezinning, om de Heere te zoeken in de stilte van de zomer en nieuwe kracht en visie te ontvangen voor de komende tijd. Lees meer »

Heere, schenk ons Uw bewogenheid, wijs ons Uw weg… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018, 11:29 door Dirk

‘Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn’ (Galaten 1:10).
Voor degenen die Gods Woord brengen – of dat nu is via (s)preekbeurten of via geschreven teksten – is er altijd de verleiding een woord te brengen waarvan je weet dat mensen ervan genieten. De vraag die speelt, is: wil je mensen behagen of God?
Lees meer »

We gaan bidden… Komt u ook? (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018, 11:14 door Dirk

‘Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, of kan de hemel regendruppels geven? Bent U dat niet, de HEERE, onze God? Wij zien naar U uit, want al deze dingen doet U!’ (Jeremia 14:22).
Na het commentaar van vorige week over de aanhoudende droogte gebeurde er iets bijzonders. Verschillende lezers van de Nieuwsbrief lieten weten aangesproken te zijn. God legde door Zijn Geest een verlangen in hun hart om samen te komen om ons samen voor de Heere te verootmoedigen en Hem te smeken ons genadig te zijn. Een echtpaar uit de Betuwe stelde spontaan hun zorgboerderij ter beschikking om in samen te komen. U bent hartelijk uitgenodigd om mee te komen bidden.
Lees meer »

De aarde verwelkt… (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018, 13:07 door Dirk

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst telkens weer in je gedachten komt. Daar moet je dan iets mee, de Heere heeft een boodschap voor je, wil je iets duidelijk maken. Afgelopen week was dat bij mij zo. Elke dag werd ik bepaald bij Jesaja 24, en dan met name bij de woorden ‘Het land treurt, het land verwelkt’ (vers 4). We zien dit in Nederland om ons heen gebeuren. In de meeste landen om ons heen valt regelmatig regen, maar bij ons is het droog, zeer droog. Heeft de Heere ons hiermee iets te zeggen? Ik meen van wel. Lees meer »

Die éne zonde… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2018, 12:19 door Dirk

‘Heere Jezus, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me.’ Toch gaat het een week later weer mis. Opnieuw val je in diezelfde zonde. En misschien durf je bijna niet meer naar de Heere toe te gaan. ‘Wees mij alstUblieft genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Je vindt jezelf zo slecht. Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er niets van. Lees meer »

Voormalig satanist ontmaskert werken van de duisternis (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 juli 2018, 12:12 door Dirk

De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. John Ramirez, voormalig aanbidder van de satan, licht een tipje op van de sluier. Soms is het heftig wat hij vertelt. Om ons te doen beseffen hoe reëel de geestelijke strijd is. Denk aan Efeze 5:11: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’ Lees meer »