Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Algemeen"

Voor U, voor U alleen! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 december 2017, 14:11 door Dirk

Sommige lezers hebben misschien wel eens gehoord van evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). Deze week las ik een uitspraak van hem, die hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had doorgebracht met God, in plaats van druk te zijn met preken en alle andere dingen om de wereld te veranderen, zou ik een andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill was al iemand met een intens gebedsleven. Hele dagen bracht hij soms door in gebed. Lees meer »

Blaas de sjofar! (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 november 2017, 11:05 door Dirk

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. Oppervlakkig gezien lijkt het redelijk goed te gaan, maar schijn bedriegt. De situatie is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij. Lees meer »

Soms doet Gods liefde pijn… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 november 2017, 11:10 door Dirk

U vindt het misschien een vreemde titel boven dit commentaar. Toch is het een bewuste keuze. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een absoluut Bijbelse waarheid is, die allen die de Heere Jezus kennen en van harte liefhebben, zullen herkennen in hun eigen leven met Hem. Lees meer »

Heilig en rein, zonder smet en rimpel (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 november 2017, 13:05 door Dirk

Veel christenen gaan er misschien wel stiekem vanuit dat God een soort toverstokje zal gebruiken bij de wederkomst van de Heere Jezus of bij hun sterven om hen heilig te maken. Ze zijn er ‘simpelweg’ nog niet klaar voor. O ja, ze hopen behouden te worden door hun geloof in Hem, maar hun leven onderscheidt zich vrijwel in niets van dat van ongelovigen. Velen leven wereldsgezind, zijn lauw in het geloof, zijn gericht op aardse zegeningen. Terwijl hun schat in de hemel is. Lees meer »

Een vaste burcht is onze God (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 oktober 2017, 12:04 door Dirk

Vijfhonderd jaar geleden ging er een schokgolf door de (geestelijke) wereld, teweeg gebracht door zijn 95 stellingen tegen de aflaat die Maarten Luther wereldkundig maakte aan de Slotkapel van Wittenberg. De start van de Reformatie. Daarom is 2017 een jaar van vieren en gedenken, maar ook een jaar van verlangen naar een nieuw geestelijk herleven, een opwekking. Lees meer »

Profeet, sta op! (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017, 12:30 door Dirk

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Lees meer »

Heb elkaar lief… (54 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017, 13:11 door Dirk

‘Een nieuw gebod geef Ik u namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (woorden van de Heere Jezus, Johannes 13:34 en 35).
Van de eerste gemeente wordt in Handelingen 2:47 gezegd: ‘Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’
Lees meer »

Hemel op aarde? (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 september 2017, 10:52 door Dirk

Komende zondag, 1 oktober, wordt in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israel. Het is de zogenaamde Israelzondag. Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers dit ook doen. Israel verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israel verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israel is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst. Lees meer »

Eén weg tot God (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 september 2017, 14:24 door Dirk

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen? Lees meer »