Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Bijbelstudie"

Schatrijke christenen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017, 13:57 door Dirk

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.’ Lees meer »

Onderstreepte teksten in een oud Bijbeltje (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 november 2015, 7:49 door Dirk

In een oud Bijbeltje, in de Statenvertaling, dat ik kreeg bij het verlaten van de basisschool, heb ik ooit duizenden teksten aangestreept, die mij aanspraken toen ik dat Bijbeltje in de loop van enkele jaren een paar keer helemaal doorlas, van Genesis tot Openbaring. De potloodstreepjes zijn vaag geworden, het Bijbeltje heeft z’n beste tijd gehad, maar regelmatig sla ik het open en word ik bemoedigd door de onderstreepte teksten. Lees meer »

Zet je voet op het water… (12 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 juli 2015, 21:49 door Dirk

‘Kom.’ In een vliegende storm spreekt de Heere Jezus dit woord met kracht tot Petrus. En Petrus stapt overboord. Zet zijn voet op het water. En loopt naar de Heere Jezus toe. Op het water. In de storm. Over de golven. Wat een wonder! Dat geloof je toch niet. En toch is het waar! Petrus loopt op het water… Lees meer »

Nederland zet verhouding met Israel op scherp… (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 december 2013, 8:40 door Dirk

De afgelopen week heb ik me ten opzichte van Israel ervoor geschaamd Nederlander te zijn. Het ene incident volgde op het andere rond en tijdens het bezoek van premier Mark Rutte, de ministers Timmermans en Ploumen en een handelsdelegatie aan Israel. De Nederlandse media deden daar bewust of onbewust aan mee, door Israel de schuld in de schoenen te schuiven van de incidenten. Volstrekt ten onrechte overigens. Het is mijn gebed, mijn belijdenis: ‘Here, vergeef ons onze kritische houding jegens Uw volk.’ Lees meer »

De Heilige Geest wijst op de Here Jezus (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 juni 2011, 8:37 door Dirk

Tijdens de Pinksterdagen werd in veel kerken en gemeenten en op conferenties meer gesproken over de gaven en de kracht van de Heilige Geest dan over wat de Here Jezus in Johannes 16:8 zegt over de Heilige Geest: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’. Deze woorden zijn anno 2011 niet erg populair in christelijke/evangelische kring. Helaas. Want zonder dit werk van de Heilige Geest ontstaat een oppervlakkig christendom. Lees meer »

De rijkdom van het Pinksterfeest (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 juni 2011, 15:46 door Dirk

Voor een juist begrip van het Pinksterfeest is het belangrijk dat we de lijnen ontdekken die lopen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is prachtig om te zien dat wat op het Pinksterfeest gebeurde, tot in details herinnert aan de wetgeving op de Sinaï. God gaf daar Zijn wet – juister gezegd: Zijn onderwijzing – op stenen tafelen, die Hijzelf had beschreven, met Pinksteren schreef Hij dat in de harten van de gelovigen. Lees meer »

Het Lam van God (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 april 2011, 11:01 door Dirk

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Here Jezus beschreven. ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (vers 7). Het is opmerkelijk dat juist dit hoofdstuk in de lezingen in de Joodse synagogen wordt overgeslagen. Kennelijk weten ze (nog) geen raad met de inhoud. Maar dat gaat veranderen. De dag breekt aan dat het Joodse volk Hem zal zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10). Lees meer »

De vrucht van het lijden van Job (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 januari 2011, 21:11 door Dirk

In Job 1 ontmoeten we Job, getrouwd en vader van zeven zonen en drie dochters. Er wordt een prachtig getuigenis over hem gegeven: hij was vroom, oprecht, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Het ging Job bijzonder voor de wind. Hij was de rijkste man van alle bewoners van het Oosten. Lees meer »