Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Commentaren"

Een zware last, bewogenheid… (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019, 8:40 door Dirk

Ik ervaar een last die almaar zwaarder wordt. Bewogenheid met medegelovigen die vleugellam zijn geworden door hun geloof in de opname van de gemeente. Sommigen bevestigen dit, erkennen het. Die – te zwartwit gezegd, jazeker – als het ware zitten te wachten tot ze de lucht ingaan om te ontsnappen aan alle ellende op deze aarde. Lees meer »

‘De Bijbel in je hoofd en in je hart kan nooit worden afgepakt’ (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 juni 2019, 8:44 door Dirk

De eerste zondag na Pinksteren is het de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Te vaak vergeten wij onze vervolgde broeders en zusters. Eén van de landen waar de situatie voor christenen verslechtert, is China. Een Chinese christen, die vrijkwam uit de gevangenis, vertelt dat hij in de gevangenis de Bijbel uit zijn hoofd leerde. Niet dat hij een Bijbel had in de gevangenis, maar hij gebruikte teksten van de Bijbel op kleine papiertjes die de gevangenis werden binnen gesmokkeld. ‘Wat verborgen in je hart zit, kunnen ze nooit van je afnemen,’ merkt hij op. ‘Die Bijbel is veilig.’ Lees meer »

Pinksterfeest = Zendingsfeest (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 juni 2019, 17:05 door Dirk

God wil de wereld redden. Daarom is de Heere Jezus gekomen, om Zijn leven te geven aan het kruis als losprijs voor velen. Daarom is de Heilige Geest gekomen, om bange volgelingen van de Heere Jezus te veranderen in krachtige getuigen van het Evangelie. Al op die eerste dag van Zijn komst komen in Jeruzalem drieduizend mensen tot geloof. Pinksterfeest = Zendingsfeest. Lees meer »

Troost en bemoediging van de hemelvaart (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 mei 2019, 10:18 door Dirk

Stelt u zich voor: Je staat op de Olijfberg en opeens gaat degene die naast je staat de lucht in… Tegen alle wetten van de zwaartekracht in. Zo ging de Heere Jezus naar de hemel. Hebreeën 9 zegt daarover: ‘Christus is (…) binnengegaan in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons’ (vers 9). Lees meer »

‘Wie naar de bidstond gaat, krijgt een ouderling op bezoek…’ (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 mei 2019, 11:35 door Dirk

Veel aangrijpende, persoonlijke en ontroerende reacties ontving ik van u op mijn vraag in de Nieuwsbrief of u wilde vertellen over de bidstonden in uw gemeente. Pijn en verdriet klinken door bij hen die in een gemeente zitten waar het verboden is een bidstond te hebben. ‘Als je het wel doet, krijg je een ouderling op bezoek die je komt vermanen.’ Omdat men bang is voor uitwassen, voor afwijkingen in de leer.
Gelukkig zijn er veel gemeenten waar wel één of meer gebedsgroepen zijn, die, zoals ik al vermoedde, helaas maar door weinig mensen worden bezocht. Beseffen we nog wel het belang van het gebed, vraagt menigeen zich af.
Lees meer »

Ben je op 12000 meter hoogte dichter bij de hemel? (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2019, 16:37 door Dirk

Het is op bijna 12000 meter hoogte dat ik deze woorden schrijf. Met een snelheid van zo’n 900 kilometer vliegen we hoog boven de Oceaan. Je voelt je klein, zo hoog in de lucht, in een toch wel heel groot vliegtuig. Voor de kenners: een Boeing 747-400. We zijn al lang onderweg. Op Frankfurt hadden we maar liefst elf uur oponthoud, vanwege vertraging van de vlucht. Lees meer »

Geen schittering van woorden, maar kracht van God! (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 april 2019, 9:48 door Dirk

‘Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig’, getuigt Paulus in 2 Korinthe 12:10. Zwak in zichzelf, machtig in de Heere. En elders merkt hij op: ‘Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht’ (1 Korinthe 4:20). Ik vrees wel eens dat we onze geestelijke zwakheid proberen te verbloemen met verbale kracht. De één denkt het nog beter te weten dan de ander. Kijk maar op tal van christelijke websites – helaas soms ook op deze – en in allerlei christelijke bladen naar de reacties en de ingezonden brieven. Lees meer »

De Heere Jezus verscheen als eerste aan een vrouw… (13 reacties)

Geplaatst op zaterdag 20 april 2019, 15:03 door Dirk

Weet u aan wie de Heere Jezus het eerst verscheen na Zijn opstanding? Als wij daarover mochten beslissen, hadden we wellicht gekozen voor Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Of voor Maria, Zijn moeder. Petrus lag niet zo voor de hand, omdat hij Hem immers drie maal had verloochend. Toch verscheen de Heere Jezus als eerste aan iemand anders. En nog wel aan een vrouw. Bijzonder! Zij wordt de eerste verkondigster van het opstandings-Evangelie. Lees meer »

De dag van het Kruis (40 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 april 2019, 22:03 door Dirk

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst. Lees meer »