Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Commentaren"

Gebed opent de hemel (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 januari 2018, 19:19 door Dirk

Deze week – één week vóór de landelijke Week van Gebed – wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te laten ontbranden naar wat de Heere kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. We luisteren naar bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torrey en Jonathan Edwards. Lees meer »

Een wonder tijdens Kerst! (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 december 2017, 11:50 door Dirk

Het klinkt als een geweldige jubel in Titus 2:11 – ‘De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…’ Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). De Heere Jezus is gekomen naar deze aarde, als mens, hoewel Hij God bleef. Om ons te redden. We herdenken het deze kerstdagen opnieuw. Lees meer »

Voor U, voor U alleen! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 december 2017, 14:11 door Dirk

Sommige lezers hebben misschien wel eens gehoord van evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). Deze week las ik een uitspraak van hem, die hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had doorgebracht met God, in plaats van druk te zijn met preken en alle andere dingen om de wereld te veranderen, zou ik een andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill was al iemand met een intens gebedsleven. Hele dagen bracht hij soms door in gebed. Lees meer »

Jeruzalem: de stad van God (43 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 december 2017, 12:32 door Dirk

Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiële erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is. In de loop van enkele jaren zal ook de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden. Lees meer »

Intimiteit met de Heere Jezus (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 december 2017, 11:35 door Dirk

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze dierbare Heere Jezus Christus. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we Hem kennen met ons hoofd, hoe belangrijk dat ook is, maar dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Lees meer »

Blaas de sjofar! (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 november 2017, 11:05 door Dirk

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. Oppervlakkig gezien lijkt het redelijk goed te gaan, maar schijn bedriegt. De situatie is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij. Lees meer »

Soms doet Gods liefde pijn… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 november 2017, 11:10 door Dirk

U vindt het misschien een vreemde titel boven dit commentaar. Toch is het een bewuste keuze. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een absoluut Bijbelse waarheid is, die allen die de Heere Jezus kennen en van harte liefhebben, zullen herkennen in hun eigen leven met Hem. Lees meer »