Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Archief voor de categorie "Israel"

‘Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 september 2016, 14:09 door Dirk

Op het moment van de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde, woont het Joodse volk in Israel en zullen veel Joden in Hem geloven. Dat zegt Mattheus 23:39. Het is een krachtige verklaring tegen de vervangingstheologie. Immers, wanneer Israel zou hebben afgedaan, en de kerk in plaats van Israel zou zijn gekomen, kunnen deze woorden uit Mattheus 23 nooit in vervulling gaan. Lees meer »

Israel of Jezus? (62 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016, 13:55 door Dirk

In een poging onze liefde voor Israel een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Afgelopen week gebeurde het nog. Iemand schreef, in reactie op mijn vorige commentaar: ‘De liefde van Van Genderen voor Israel en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.’ Lees meer »

Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel (64 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 april 2016, 10:21 door Dirk

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israel in het RD. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israel zegt. Vandaar dat ik erop reageer. Lees meer »

Solidair met Israel (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 december 2015, 21:18 door Dirk

Op 19 november jl. werd in Drachten een Israel-manifestatie gehouden, om steun te betuigen aan Israel en het Joodse volk. Tussen de 400 en 500 mensen waren aanwezig. Enkele dagen later verscheen in de Leeuwarder Courant een heftige reactie op de manifestatie van ds. Harmen Jansen, met als kop: ‘Nu even niet solidair met Israel’. Onderstaande reactie heb ik naar de krant gestuurd met het verzoek om plaatsing.
En ik voeg eraan toe: Dat ik solidair ben met Israel, houdt voor mij ook in dat ik bid om de bekering van Israel. Daar zie ik naar uit, naar hun behoud, hun zaligheid. Dat gebeurt nu al, elke keer als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, Jesjoea, en op een dag overvloedig, wanneer heel Israel wat dan leeft, zalig zal worden. Dat zal overvloedige zegen betekenen voor heel de wereld.
Lees meer »

15-jarige Joodse jongen zou hemelse boodschap hebben ontvangen… (51 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 november 2015, 8:13 door Dirk

Er is momenteel een video in omloop met het verhaal van de 15-jarige Joodse jongen Natan, die vertelt over een hemelse boodschap die hij heeft ontvangen tijdens een bijna-doodervaring. Veel mensen zijn er zeer van onder de indruk. Wat hij vertelt, klinkt velen Bijbels in de oren. Ik meen echter dat hier sprake is van een boodschap die haaks staat op de Bijbel. Lees meer »

Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israel? (56 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 oktober 2015, 23:36 door Dirk

Deze week wil ik een actuele kwestie met u bespreken, de profetie die we lezen in Ezechiël 38 en 39, over de aanval van Gog en haar bondgenoten op Israel. Ik heb daar enkele kanttekeningen bij, waarmee u het misschien totaal oneens bent, maar ik doe dit, omdat ik van mening ben dat we onze standpunten soms te gemakkelijk overnemen van anderen, zonder er zelf goed over na te denken. En u weet het: het gaat mij om de waarheid van de Bijbel. Lees meer »

Shalom Israel (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015, 8:40 door Dirk

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde jaarlijkse Israelzondag. Aanstaande zondag dus, 4 oktober. Ik hoop dat ook uw dominee, uw voorganger, preekt over Israel en bidt voor het Joodse volk. En als hij het niet doet, spreek hem er gerust op aan. En als hij het wel doet, vraag hem om het eens wat vaker te doen. Lees meer »