Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Jeruzalem: de stad van God (43 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 december 2017, 12:32 door Dirk

Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiële erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is. In de loop van enkele jaren zal ook de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden. Lees meer »

Intimiteit met de Heere Jezus (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 december 2017, 11:35 door Dirk

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze dierbare Heere Jezus Christus. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we Hem kennen met ons hoofd, hoe belangrijk dat ook is, maar dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Lees meer »

Blaas de sjofar! (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 november 2017, 11:05 door Dirk

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. Oppervlakkig gezien lijkt het redelijk goed te gaan, maar schijn bedriegt. De situatie is veel ernstiger dan we beseffen. ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg’ (Joël 2:1). De bazuin, of zoals er letterlijk staat: de sjofar, moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij. Lees meer »

Soms doet Gods liefde pijn… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 november 2017, 11:10 door Dirk

U vindt het misschien een vreemde titel boven dit commentaar. Toch is het een bewuste keuze. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een absoluut Bijbelse waarheid is, die allen die de Heere Jezus kennen en van harte liefhebben, zullen herkennen in hun eigen leven met Hem. Lees meer »

Heilig en rein, zonder smet en rimpel (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 november 2017, 13:05 door Dirk

Veel christenen gaan er misschien wel stiekem vanuit dat God een soort toverstokje zal gebruiken bij de wederkomst van de Heere Jezus of bij hun sterven om hen heilig te maken. Ze zijn er ‘simpelweg’ nog niet klaar voor. O ja, ze hopen behouden te worden door hun geloof in Hem, maar hun leven onderscheidt zich vrijwel in niets van dat van ongelovigen. Velen leven wereldsgezind, zijn lauw in het geloof, zijn gericht op aardse zegeningen. Terwijl hun schat in de hemel is. Lees meer »

Een vaste burcht is onze God (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 oktober 2017, 12:04 door Dirk

Vijfhonderd jaar geleden ging er een schokgolf door de (geestelijke) wereld, teweeg gebracht door zijn 95 stellingen tegen de aflaat die Maarten Luther wereldkundig maakte aan de Slotkapel van Wittenberg. De start van de Reformatie. Daarom is 2017 een jaar van vieren en gedenken, maar ook een jaar van verlangen naar een nieuw geestelijk herleven, een opwekking. Lees meer »

Schatrijke christenen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017, 13:57 door Dirk

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.’ Lees meer »

Profeet, sta op! (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 oktober 2017, 12:30 door Dirk

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Lees meer »

Heb elkaar lief… (54 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 oktober 2017, 13:11 door Dirk

‘Een nieuw gebod geef Ik u namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (woorden van de Heere Jezus, Johannes 13:34 en 35).
Van de eerste gemeente wordt in Handelingen 2:47 gezegd: ‘Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’
Lees meer »