Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Thyatira: waarschuwing en aansporing – 4e brief (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018, 9:53 door Dirk

Toen ik de brief aan de gemeente aan Thyatira las, raakte ik geëmotioneerd. Vanwege de geweldige heerlijkheid en majesteit van de Heere Jezus, in de woorden waarmee Hij wordt beschreven: ‘Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper’ (Openbaring 2:18). Maar ook omdat de valse profeet Izebel alle ruimte krijgt om deze gemeente te verleiden. Waarom is er niemand die haar stopt? Daarom gaat de Heere Zelf ingrijpen om het kwaad te stoppen en uit te roeien. Gelukkig zijn er ook getrouwen in deze gemeente, de overwinnaars. Zij ontvangen bij de komst van de Heere Jezus de morgenster en mogen dan delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken. Lees meer »

Pergamum: waarheid en leugen – 3e brief (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 september 2018, 14:18 door Dirk

Van Pergamum (= hoogte) zijn alleen nog maar ruïnes over. In die stad – toen de hoofdstad van Asia – was ooit een groot altaar voor de Griekse goden, onder meer voor Zeus en Asclepios. Vandaar wellicht dat vers 13 van Openbaring 2 zegt dat de troon van de satan daar staat. De stad was een centrum van afgoderij. Lees meer »

Smyrna: arm en toch rijk! – 2e brief (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 september 2018, 11:41 door Dirk

De naam Smyrna is afgeleid van mirre, een plant met een bittere smaak, maar die fijngemalen een heerlijk ruikende geur verspreidt. Dat is een beeld van deze gemeente. Een gemeente waar men de pijn van vervolgingen vanwege het geloof in de Heere Jezus kent, maar waar aan het einde de kroon van het leven wacht. Lees meer »

Brief aan Efeze: schokkend en bemoedigend – 1e brief (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018, 11:38 door Dirk

Wanneer je de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 leest en nogmaals leest, dringt de vraag zich op: ‘Wat zou de boodschap van de Heere Jezus zijn wanneer Hij een brief aan onze gemeente zou schrijven?’ Het is wel zeker dat de gemeente van Efeze geschokt moet zijn geweest door de inhoud van de brief. Lees meer »

De vreze des Heeren (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2018, 13:34 door Dirk

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.
Lees meer »

Wees radicaal! (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2018, 10:35 door Dirk

Velen hadden tien, twintig jaar geleden niet gedacht dat de gelovigen, de gemeente van de Heere Jezus, nu nog op aarde zouden zijn. Ze zouden spoedig worden opgenomen, waarna de grote verdrukking los zou barsten. Met grote verdrukking worden christenen in vele landen inmiddels wel geconfronteerd, maar ook zij zijn niet opgenomen. Ze moeten er dwars doorheen en velen van hen worden gedood, vaak op gruwelijke wijze. Lees meer »

Even geen commentaar… (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018, 8:52 door Dirk

Deze keer, bijna alweer aan het einde van de vakantie, heb ik even geen commentaar. Niet op de situatie in christelijk Nederland en ook niet op de situatie in de wereld of in Israel. Een moment van bezinning, om de Heere te zoeken in de stilte van de zomer en nieuwe kracht en visie te ontvangen voor de komende tijd. Lees meer »

Heere, schenk ons Uw bewogenheid, wijs ons Uw weg… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018, 11:29 door Dirk

‘Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn’ (Galaten 1:10).
Voor degenen die Gods Woord brengen – of dat nu is via (s)preekbeurten of via geschreven teksten – is er altijd de verleiding een woord te brengen waarvan je weet dat mensen ervan genieten. De vraag die speelt, is: wil je mensen behagen of God?
Lees meer »

Het wolkje van Buren… (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018, 8:48 door Dirk

Afgelopen woensdag, op de terugweg van de gebedssamenkomst in Buren naar huis, moest ik denken aan de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. We hadden een gezegende gebedssamenkomst in de openlucht, onder een open hemel, met wel zo’n 50 mensen. Het was een voorrecht om erbij te mogen zijn.
Tijdens de bijeenkomst in Buren zag ik een klein wolkje aan de lucht. En het was alsof de Heere mij door dat wolkje hoop gaf. Hoop voor Nederland en hoop op regen.
Lees meer »