Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Eén ding… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 april 2017, 10:35 door Dirk

Zes Bijbelteksten met het woord ‘één’ erin heb ik voor u op een rijtje gezet. Dit woord wijst op iets heel belangrijks. Iets wat op de eerste plaats staat of moet staan in ons leven. Met de vraag eraan gekoppeld: Wat staat er in ons leven op de eerste plaats? Lees meer »

Dominee: ‘Niemand is bekeerd, dus we vieren geen avondmaal’ (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017, 9:53 door Dirk

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2017, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie? Lees meer »

Het – nu nog – ‘onzichtbare’ volk van God (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 maart 2017, 13:08 door Dirk

Het is belangrijk om het eens te hebben over het – voor de meesten – ‘onzichtbare’ volk van God. De gemeente van de Heere Jezus Christus, hier op aarde. De gelovigen, uit Joden en heidenvolken, verspreid over de hele wereld. Samen vormen ze één volk. Sommigen verstoppen zich, alsof ze duikboot-christenen zijn, anderen zijn veel meer zichtbaar. Maar de Heere weet wie de Zijnen zijn. Lees meer »

Zondag gebedsdag voor de verkiezingen (44 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 maart 2017, 21:44 door Dirk

Er staat veel op het spel bij de verkiezingen aanstaande week. Daarom roep ik alle predikanten en voorgangers op om in de samenkomsten te bidden voor de verkiezingen. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek en een nog vrijere abortuswetgeving – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Een stemadvies geef ik niet, laat ieder stemmen voor Gods aangezicht. Lees meer »

Wie Joden minacht, vervloekt hen al (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017, 12:09 door Dirk

Komende week viert het Joodse volk het Poerimfeest, waarop wordt gevierd dat het volk werd gered van de totale vernietiging. In deze tijd van toenemend antisemitisme is het zeer zinvol om stil te staan bij de heldendaad van de Joodse koningin Esther tegenover de gluiperige antisemiet Haman. Lees meer »

Christus alleen! (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2017, 9:33 door Dirk

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:6 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Lees meer »

Engelen, speciaal voor u en mij (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017, 10:13 door Dirk

‘Engelen zijn dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven,’ zegt Hebreeën 1:4. God zet Zijn engelen, die Hij geschapen heeft, in om de gelovigen te dienen. Ze worden door Hem uitgezonden en eren Hem, voor de troon, zoals we uitgebreid in Openbaring lezen. Lees meer »

De stelling ‘God bestaat niet’ is nepnieuws (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017, 8:46 door Dirk

Er is veel nepnieuws, vaak aangeduid met de Engelse term ‘fake news’. Nieuws dat echt lijkt, maar nep is. Ook in de Bijbel komen we nepnieuws tegen. In Genesis 3 is het de satan die als eerste via de slang nepnieuws de wereld inslingert. Eva en Adam geloven hem, de gevolgen zijn verschrikkelijk.
Het is het begin van een eeuwenlange strijd tussen waarheid en leugen. In het hele Oude Testament lezen we over valse profeten, die Israel telkens weer op een dwaalweg leiden, bij God vandaan. Tot op vandaag wordt de gemeente van de Heere Jezus bedreigd door dwaalleraars met hun fake news. Je kunt zelfs zeggen dat iedereen die beweert dat God niet bestaat, nepnieuws brengt.
Lees meer »

Lijden loutert (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 februari 2017, 15:50 door Dirk

De afgelopen tijd heb ik een boekje geschreven. Over de vervolgde christenen. Over onze verbondenheid met hen. Maar ook over wat wij van hen kunnen leren. Soms moest ik huilen terwijl ik aan het schrijven was.
Het boekje bevat een aantal korte hoofdstukjes, met gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk. Af en toe plaats ik een hoofdstukje als commentaren plaatsen. Het boekje is trouwens niet verkrijgbaar.
Lees meer »