Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De zegen van de hemelvaart van de Heere Jezus (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017, 11:51 door Dirk

De hemel ging – menselijkerwijze gesproken – open op Hemelvaartsdag. De Heere Jezus ging de hemel binnen. Met Zijn bloed ging Hij het heiligdom binnen, waardoor Hij een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht, zegt Hebreeën 9:12.
Hij kreeg een ereplaats, op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. En allen die Hem kennen, mogen in de Geest ook al daar zijn. God heeft ons met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeze 2:6). Voor Gods aangezicht, in Zijn tegenwoordigheid. Wat een geestelijke rijkdom, wat een voorrecht.
Lees meer »

‘Gaat het wel goed met u?’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 mei 2017, 11:58 door Dirk

Vaak wordt er gevraagd hoe het met je gaat. Soms uit oprechte belangstelling, maar vaak uit gewoonte. Naar het antwoord wordt nauwelijks geluisterd. En als je dan zegt dat het niet zo goed met je gaat, weet de ander vaak niet hoe hij of zij daarop moet reageren. Lees meer »

Een biddende moeder (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 mei 2017, 19:20 door Dirk

Veel moeders zullen deze zondag worden verrast met cadeautjes. Moeder mag wel eens in het zonnetje worden gezet. Haar inzet voor haar kind/kinderen (en haar man) wordt vaak niet op waarde gezet.
Ik wil deze week een moeder uit de Bijbel centraal stellen, moeder Hanna, de moeder van Samuel. Ze is getrouwd met Elkana. We lezen over haar in 1 Samuel 1. Omdat zij kinderloos blijft, neemt Elkana nog een tweede vrouw, Peninna. Zo ging dat in die tijd. Peninna krijgt wel kinderen, Hanna niet.
Lees meer »

500 jaar Reformatie: oproep tot verootmoediging (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017, 10:18 door Dirk

Vorige week schreef ik in de Nieuwsbrief over ‘500 jaar Reformatie’. Ik stelde dat ik niet alleen maar de behoefte heb om nu feest te gaan vieren – hoewel er grote dankbaarheid is – maar dat verootmoediging meer voor de hand ligt. Denk aan de pijnlijke kerkscheuringen in de afgelopen eeuwen, denk aan allen die God en de Heere Jezus niet meer kennen of niet meer willen kennen. Lees meer »

Zvi Kalisher: Holocaust overlevende, discipel van de Heere Jezus (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 april 2017, 9:56 door Dirk

Zvi Kalisher vond de Heere Jezus nadat hij zijn hele familie was kwijtgeraakt door de Holocaust. Zijn leven was een getuigenis van Gods genade. Het was zijn diepste verlangen het Goede Nieuws over de Heere Jezus bekend te maken aan Joden en heidenen, aan iedereen die naar hem wilde luisteren.
In deze bijzondere week van 4 en 5 mei, van herdenken en vieren, leest u hier het verhaal van Zvi Kalisher. Als een getuigenis, als een herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, van de Holocaust. Dat nooit meer!
Lees meer »

Geestelijke strijd om Noord-Korea (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 april 2017, 14:35 door Dirk

De spanningen om Noord-Korea zijn de afgelopen dagen verder opgelopen. Amerikaanse oorlogsschepen zijn onderweg naar het zeegebied rondom het schiereiland. De strijdkrachten van Zuid-Korea, China, Rusland en Japan zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid van een kernoorlog. Noord-Korea dreigt zelfs met het gebruik van kernwapens. Op de achtergrond van de strijd om Noord-Korea meen ik een geestelijke strijd te zien. Lees meer »

Opstanding? Gegarandeerd! (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 april 2017, 15:15 door Dirk

Vol vreugde mogen we het elkaar op de Paasmorgen toeroepen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft!’ Als geliefden overlijden die de Heere Jezus mogen kennen, hoeven we niet te treuren zoals degenen die geen hoop hebben. Natuurlijk zijn we dan heel verdrietig, maar op hetzelfde moment dat iemand zijn ogen voor het laatst sluit op aarde, slaat hij zijn of haar ogen op bij de Heere Jezus en wordt daar bekleed met witte klederen. Lees meer »

Eén ding… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 april 2017, 10:35 door Dirk

Zes Bijbelteksten met het woord ‘één’ erin heb ik voor u op een rijtje gezet. Dit woord wijst op iets heel belangrijks. Iets wat op de eerste plaats staat of moet staan in ons leven. Met de vraag eraan gekoppeld: Wat staat er in ons leven op de eerste plaats? Lees meer »

Dominee: ‘Niemand is bekeerd, dus we vieren geen avondmaal’ (44 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017, 9:53 door Dirk

Sommigen schijnen er een behagen in te hebben om te zeggen dat het Joodse volk verblind is voor het Evangelie en voor de Messias. Het is trouwens onjuist om dat zo algemeen te stellen over het gehele Joodse volk. De hele geschiedenis door is er een overblijfsel geweest – soms klein, soms groter – dat wel in de Heere Jezus geloofde. Ook nu, anno 2017, gelooft een deel van het Joodse volk wel in Hem en dat zal zo blijven tot op het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:25 en 26). Maar beseffen we wel dat ook de heidenen verblind zijn voor het Evangelie? Lees meer »