Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

O, o, o… Nederland, Nederland, Nederland… (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 december 2018, 14:16 door Dirk

Ik aarzel niet langer om de houding van de Nederlandse regering anti-Israel te noemen. Na steun aan eerdere anti-Israel resoluties in de Verenigde Naties, was het vorige week weer raak in een hele serie anti-Israel resoluties.
Nadat in deze Nieuwsbrief eerder al werd gemeld dat Nederland tegen Israel stemde bij soortgelijke resoluties, zette dat SGP en CU aan tot vragen aan de minister. Er kwamen toezeggingen, maar het bleken opnieuw loze beloften. Hier kan geen zegen op rusten.
Lees meer »

Magnetiseur: ja of nee? (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 november 2018, 10:05 door Dirk

Het gebeurde in de opleiding van een groep verpleegkundigen. Ze wilden graag informatie over alternatieve geneeswijzen. Het vormingsinstituut nodigde een magnetiseur uit om iets over ‘zijn werk’ te vertellen. Op die bewuste avond gebeurde er iets vreemds. De magnetiseur werd gehinderd in zijn werk omdat er een biddende christen aanwezig was. Lees meer »

‘Heere, red mijn kind, bekeer mijn kleinkind’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 november 2018, 8:33 door Dirk

Het is een groot verdriet voor veel ouders en grootouders wanneer hun kind, hun kleinkind niets meer van het geloof wil weten. Ik ontmoet ze regelmatig, ouders die mij aanspreken, grootouders, soms met tranen in de ogen. Een ouder echtpaar vertelde mij: ‘Onze dochter en schoonzoon hebben ons verboden met onze kleinkinderen over de Heere Jezus te spreken.’ Lees meer »

De bidders van Argentinië (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 november 2018, 12:42 door Dirk

Als Gods Geest komt, kan niemand Zijn werk meer tegenhouden. Dan gaan mensen bidden, zich verootmoedigen en blijven ze bidden en tot de Heere roepen, zolang Hij hen leidt. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat inhoudt, zolang we het niet zelf hebben meegemaakt. Lees wat Edward Miller daarover schrijft in zijn boek ‘Cry for ME Argentina’. Lees meer »

Leven met de dood voor ogen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 november 2018, 10:33 door Dirk

Veel vervolgde christenen leven met de dood voor ogen. Negen jaar lang leefde Asia Bibi zo. En dat is van toepassing op al die andere christenen die hun geloof niet mogen belijden, die worden vervolgd, die in de gevangenis zitten, in het strafkamp. Die worden gemarteld… Lees meer »

Contemplatief gebed? Nee! (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 november 2018, 10:57 door Dirk

Regelmatig ontvang ik vragen over contemplatief bidden en contemplatief Bijbellezen. Jaren terug had ik daarmee een eerste ervaring. Met een groep collega’s moesten we contemplatief aan de gang met een Psalm. Je moest deze Psalm eerst lezen, vervolgens je denken stopzetten en af en toe een woord of een vers uit de Psalm eindeloos herhalen, als een mantra, en dan alert zijn op wat er opkwam in je gedachten.
Het voelde bij mij niet goed, ik ervaarde een soort weerstand, alsof ik geestelijk werd gewaarschuwd daar niet aan mee te doen. Tijd om er eens dieper in te duiken.
Lees meer »

Laodicea: geestelijke noodsituatie! – 7e brief (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 oktober 2018, 8:36 door Dirk

De brief aan Laodicea is misschien wel de meest aangrijpende van de zeven brieven. In deze laatste brief wordt wel heel treffend de situatie geschetst waarin veel kerken en gemeenten, met name in Europa en Amerika, zich momenteel bevinden. Niet koud, niet heet, maar lauw. ‘Daarom zal ik u uit Mijn mond spuwen,’ zegt de Heere Jezus in Openbaring 3:16. Lees meer »

Filadelfia: broederliefde en rijke beloften – 6e brief (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 oktober 2018, 16:15 door Dirk

Wat een voorrecht is het om als gemeente zo’n brief te krijgen als de kleine gemeente in Filadelfia ontvangt. Evenals eerder de gemeente in Smyrna ontvangt ook deze gemeente alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk, de gemeente, er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn! Lees meer »

Sardis: U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood – 5e brief (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 oktober 2018, 16:29 door Dirk

De gemeente van Sardis zal behoorlijk geschrokken zijn van de brief die ze kreeg van ‘Hem, Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft’. De boodschap is duidelijk: ‘Sardis, Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.’
‘U hebt de naam dat u leeft…’ Misschien wordt er zo ook wel naar ons gekeken, naar mij, naar onze gemeente. Ik hoorde een gastpredikant in een preek zeggen: ‘Gemeente, u staat bekend als een levende gemeente…’ Wat een compliment, maar of het ook klopt…? De Heere ziet ons hart aan, ook het hart van onze gemeente. Hoe kijkt Hij naar ons, naar onze gemeente? Roept Hij ons wellicht ook dringend op tot bekering, net als de gemeente van Sardis?
Lees meer »

Thyatira: waarschuwing en aansporing – 4e brief (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018, 9:53 door Dirk

Toen ik de brief aan de gemeente aan Thyatira las, raakte ik geëmotioneerd. Vanwege de geweldige heerlijkheid en majesteit van de Heere Jezus, in de woorden waarmee Hij wordt beschreven: ‘Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper’ (Openbaring 2:18). Maar ook omdat de valse profeet Izebel alle ruimte krijgt om deze gemeente te verleiden. Waarom is er niemand die haar stopt? Daarom gaat de Heere Zelf ingrijpen om het kwaad te stoppen en uit te roeien. Gelukkig zijn er ook getrouwen in deze gemeente, de overwinnaars. Zij ontvangen bij de komst van de Heere Jezus de morgenster en mogen dan delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken. Lees meer »