Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kerk in crisis (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 april 2019, 9:49 door Dirk

Het is crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken, lees ik in de media. Dit woord ‘crisis’ werd zelfs in de mond genomen door professor Selderhuis, één van de hoogleraren op de theologische universiteit van deze kerken in Apeldoorn. Dan is er dus echt wel sprake van een crisis. Dit wordt ook binnen de kerken breder gevoeld, in de zondagse diensten wordt hiervoor gebeden. Lees meer »

Veel wereld – weinig hemel (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 maart 2019, 11:12 door Dirk

Wat zijn christenen vaak gericht op de wereld. Terwijl de Bijbel zegt dat wij hemelburgers zijn. De Heere Jezus mag – eerbiedig gezegd – blij zijn als Hij ook nog een beetje aandacht van ons krijgt. En vaak zijn dat niet de ‘beste uurtjes’ van de dag. Helaas. Lees meer »

‘Zie je die engelen in witte kleding dan niet, die voor ons vechten?’ (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 maart 2019, 11:51 door Dirk

De kinderen in de groep vertelden dat ze die nacht de Heere Jezus hadden gezien, Die hun vertelde: ‘Alles komt goed’. Ze hoefden niet te vrezen, Hij zou hen beschermen. De volgende morgen zetten de terroristen hen tegen een muur en vertelden de vier moeders dat ze hun kinderen konden redden als ze Jezus Christus zouden verloochenen en terug zouden keren naar de islam. De vier moeders weigerden… Lees meer »

Geestelijke strijd om de Tempelberg (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2019, 10:52 door Dirk

Wat is er toch aan de hand met de Tempelberg in Jeruzalem? De spanningen lopen op. Het aantal incidenten op en rond de Tempelberg neemt toe. Het lijkt erop dat de Palestijnen erop uit zijn het hele complex in handen te krijgen. Stond er in 1967 nog maar één moskee op de Tempelberg, inmiddels scheelt het niet veel of de vijfde wordt in gebruik genomen, op het terrein vóór de dichtgemetselde Gouden Poort. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke strijd woedt om de Tempelberg. Lees meer »

Als er een speer naar je wordt geworpen… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 maart 2019, 10:17 door Dirk

Vorige week stonden we stil bij David en Goliath. David was niet bang voor de geweldig grote speer van Goliath, omdat hij wist dat de Heere voor hem streed. Het was ook niet de eerste keer dat er een speer op hem werd gericht. Eerder wierp koning Saul al een speer naar hem. Ook toen spaarde de Heere zijn leven. Lees meer »

Gods Bijbelschool (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2019, 8:44 door Dirk

Het is een voorrecht om op Gods Bijbelschool te zitten, of dat nu op een echte Bijbelschool is, een theologische universiteit of ‘gewoon’ in het leven van elke dag. Om van Hem te leren, door Hem onderwezen te worden. Om te leren in alles volledig afhankelijk te zijn van de Heere Jezus, te vertrouwen op Hem. Dat je weet: wat er ook gebeurt, Hij gaat mee, Hij zorgt, Hij verandert mij naar Zijn beeld en Hij wil mij inschakelen in Zijn dienst. Lees meer »

Geen tienden, maar alles… (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019, 9:49 door Dirk

Sommige predikers willen ons laten geloven dat we rijk door de Heere gezegend zullen worden als we maar trouw onze tienden geven. Velen doen dat ook, elke maand. Anderen voelen zich erdoor gemanipuleerd. De grote vraag is wat de Bijbel ons hierover zegt. Een zoektocht. Lees meer »

Laat Mijn kinderen leven! (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019, 10:27 door Dirk

Hoelang kan de Heere nog aanzien wat er in ons land gebeurt? Ik weet het: Hij is zeer barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Deze week kwam deze vraag enorm op mij af, toen ik Psalm 106 las, vers 37 en 38. ‘Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd’, waarna Gods oordeel over het land en het volk kwam en zij in de handen van heidenvolken werden gegeven. Lees meer »

Toen de Holocaust losbarstte, telde Europa meer dan 100.000 Messiasbelijdende Joden (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 februari 2019, 11:57 door Dirk

Afgelopen zondag werd op tal van plaatsen wereldwijd de Holocaust herdacht. Terwijl ik daarover nadacht en erover las, kwam ik een artikel tegen over de Joodse zendeling/evangelist Jakob Jocz. In de jaren voorafgaande aan de Holocaust bracht hij het Evangelie aan zijn volksgenoten in Europa, met name in Polen. Velen kwamen tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua. Het viel hem op dat er een grote openheid was voor het Evangelie. Hij spreekt zelfs over minstens 100.000 Joodse mensen in Europa die in die tijd in Yeshua geloofden. Lees meer »