Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het wolkje van Buren… (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018, 8:48 door Dirk

Afgelopen woensdag, op de terugweg van de gebedssamenkomst in Buren naar huis, moest ik denken aan de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. We hadden een gezegende gebedssamenkomst in de openlucht, onder een open hemel, met wel zo’n 50 mensen. Het was een voorrecht om erbij te mogen zijn.
Tijdens de bijeenkomst in Buren zag ik een klein wolkje aan de lucht. En het was alsof de Heere mij door dat wolkje hoop gaf. Hoop voor Nederland en hoop op regen.
Lees meer »

We gaan bidden… Komt u ook? (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018, 11:14 door Dirk

‘Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, of kan de hemel regendruppels geven? Bent U dat niet, de HEERE, onze God? Wij zien naar U uit, want al deze dingen doet U!’ (Jeremia 14:22).
Na het commentaar van vorige week over de aanhoudende droogte gebeurde er iets bijzonders. Verschillende lezers van de Nieuwsbrief lieten weten aangesproken te zijn. God legde door Zijn Geest een verlangen in hun hart om samen te komen om ons samen voor de Heere te verootmoedigen en Hem te smeken ons genadig te zijn. Een echtpaar uit de Betuwe stelde spontaan hun zorgboerderij ter beschikking om in samen te komen. U bent hartelijk uitgenodigd om mee te komen bidden.
Lees meer »

De aarde verwelkt… (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018, 13:07 door Dirk

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst telkens weer in je gedachten komt. Daar moet je dan iets mee, de Heere heeft een boodschap voor je, wil je iets duidelijk maken. Afgelopen week was dat bij mij zo. Elke dag werd ik bepaald bij Jesaja 24, en dan met name bij de woorden ‘Het land treurt, het land verwelkt’ (vers 4). We zien dit in Nederland om ons heen gebeuren. In de meeste landen om ons heen valt regelmatig regen, maar bij ons is het droog, zeer droog. Heeft de Heere ons hiermee iets te zeggen? Ik meen van wel. Lees meer »

Die éne zonde… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2018, 12:19 door Dirk

‘Heere Jezus, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me.’ Toch gaat het een week later weer mis. Opnieuw val je in diezelfde zonde. En misschien durf je bijna niet meer naar de Heere toe te gaan. ‘Wees mij alstUblieft genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Je vindt jezelf zo slecht. Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er niets van. Lees meer »

Voormalig satanist ontmaskert werken van de duisternis (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 juli 2018, 12:12 door Dirk

De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. John Ramirez, voormalig aanbidder van de satan, licht een tipje op van de sluier. Soms is het heftig wat hij vertelt. Om ons te doen beseffen hoe reëel de geestelijke strijd is. Denk aan Efeze 5:11: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’ Lees meer »

Spreek altijd de waarheid over de eindtijd! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 juni 2018, 15:18 door Dirk

Voor iedereen en zeker voor christenen is het belangrijk altijd de waarheid te spreken en te schrijven. Helaas moet ik constateren dat christenen en christelijke organisaties weleens een loopje nemen met de waarheid. Dat mag niet – ik zeg het ook tegen mezelf. Ik deze bijdrage geef ik enkele voorbeelden. Ook als het gaat over Israel, over de eindtijd en over aantallen nieuwe gelovigen en genezingen worden soms leugens verteld. Lees meer »

Zonde als we elkaar niet liefhebben (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 juni 2018, 11:11 door Dirk

Als je in veel gemeenten komt, zoals ik, hoor je wel eens het een en ander. Als het gaat over wat de Heere Jezus doet in levens van mensen, geeft dat grote vreugde en blijdschap. Wat is Hij goed, wat is Hij groot! En in veel gemeenten is zichtbaar en hoorbaar dat Hij werkt en Zijn zegen schenkt.
Maar soms hoor je ook andere dingen. Over onenigheid, verdeeldheid. Dat doet pijn, dat geeft verdriet. Wat staan mensen – ook christenen – soms op hun strepen. Dan bid ik wel eens: ‘Heere, laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf’ (Filippenzen 2:3).
Lees meer »

Koreaanse christenen willen met het Evangelie naar Jeruzalem (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 juni 2018, 12:06 door Dirk

Wat zijn wij toch vaak kleingelovig als het gaat over wat God kan doen. Ik zeg dit allereerst tegen mezelf. Denkend aan Noord-Korea. Geloof ik echt dat God verandering kan geven in dat land waar christenen zo zwaar worden vervolgd? Waar misschien wel 60.000 christenen in gevangenissen en strafkampen zitten. Jazeker, ik geloof dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Ik zie uit naar wat Hij gaat doen. In verwachting. Hoopvol. In de overtuiging dat het lijden van de Noord-Koreaanse christenen tot zegen zal zijn voor de wereld en zeker voor Israel. Lees meer »

In het vuur… (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 juni 2018, 10:50 door Dirk

Ons vertrouwen op God wordt soms behoorlijk op de proef gesteld. Zeker niet altijd weten we vooraf dat Hij ons uit een bepaalde situatie zal redden. Juist dan komt het aan op geloof. Om in de diepste duisternis en de grootste nood op de Heere Jezus te vertrouwen en ons zonder reserve over te geven aan Hem. Lees meer »

In wat voor wereld leven wij… (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 juni 2018, 14:06 door Dirk

Tijdens mijn zoektocht naar berichten voor de Nieuwsbrief van deze week, kwam ik nogal wat tegen dat mij raakte. En ik vroeg mij af: In wat voor wereld leven wij? Oppervlakkig gezien kun je denken dat het redelijk goed gaat. Veel internationaal dreigende conflicten lopen met een sisser af. Deskundigen stellen dat de wereld steeds veiliger wordt. Maar ondertussen gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Waar gaat het heen? Gelukkig mogen we weten dat de Heere regeert. Ons leven en ook de levens van onze geliefden zijn in Zijn hand. Lees meer »