Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Sta op voor Jeruzalem! (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 juli 2017, 11:11 door Dirk

De Arabische wereld speelt met vuur door het conflict om de Tempelberg op scherp te zetten. Doelbewust! En Israel staat alleen. Geen land ter wereld neemt het op voor het Joodse volk. Laten wij het dan doen, als volgelingen van de God van Israel. Lees meer »

De biddende Hyde (2) (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 juli 2017, 14:47 door Dirk

Zijn gebedsleven, waaraan John Hyde – ook wel ‘De biddende Hyde’ genoemd – al zijn tijd en kracht gaf en nog zoveel meer dingen opofferde die anderen genoten, was een kwestie van gehoorzaamheid. Bij iedere stap onderwierp hij zich aan de leiding van de Heilige Geest. Hij was zich er diep van bewust dat hij zich in zijn gebedstijd bevond in de aanwezigheid van de heilige God. Als men hem riep voor de maaltijd, wees hij dit vaak vriendelijk af met een ‘Dank u, ik heb momenteel geen behoefte aan eten.’ Zijn hemelse Vader had werk voor hem. Lees meer »

De biddende Hyde (1) (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2017, 10:21 door Dirk

John Hyde. Hij stond bekend als de biddende Hyde. God riep hem om zendeling te worden in India. Veel van zijn collega’s vonden dat hij niet vaak genoeg met hen erop uitging om het Evangelie te brengen. Hij bleef dan bidden. Dat was zijn ‘geheime’ wapen. Als hij het gebed verwaarloosde, verdween Gods zegen. Maar vanaf het moment dat hij zich totaal wijdde aan het gebed, schonk de Heere Zijn zegen. Overvloedig. Lees meer »

Handen vouwen tijdens de preek (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017, 9:38 door Dirk

Deze week wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te ontbranden naar wat de Heere kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. Vaak kunnen we zoveel leren van medegelovigen, deze keer van bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torry en Jonathan Edwards. Lees meer »

‘God van de legermachten, breng ons terug bij U’ (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017, 12:24 door Dirk

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst je opeens raakt. Dan is het alsof de Heere de woorden in zo’n tekst rechtstreeks tot je spreekt. Dat gebeurde bij mij toen ik Psalm 80 weer eens las. Het waren de woorden in vers 19: ‘Behoud ons in het leven – (of wat je ook kunt lezen: ‘Doe ons herleven’) – dan zullen wij Uw Naam aanroepen.’ Opeens werden die woorden als het ware ‘levend’ voor mij. Lees meer »

Is Gods hand zichtbaar in de ontwikkelingen in politiek Nederland? (46 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 juni 2017, 13:32 door Dirk

In de aanloop naar de laatste verkiezingen gingen veel gelovige landgenoten op de knieën. In verootmoediging voor de Heere God. Met bidden en smeken of Hij Zich over ons land wilde ontfermen. Dat er een halt wordt toegeroepen aan de afbraak van Bijbelse normen en waarden. Een ‘leger bidders’. Hun invloed is groter dan velen denken. ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand,’ zegt Jakobus 5:16 immers. Lees meer »

Laat D66 buiten de nieuwe regering! (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017, 11:04 door Dirk

D66, die zo doelbewust de ChristenUnie buiten een nieuwe regering wil houden, verdient het niet om zelf in de regering te komen. D66 kiest de dood boven het leven. Een samenleving die de dood gaat omarmen, zal op den duur ten onder gaan Lees meer »

De zegen van de hemelvaart van de Heere Jezus (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 mei 2017, 11:51 door Dirk

De hemel ging – menselijkerwijze gesproken – open op Hemelvaartsdag. De Heere Jezus ging de hemel binnen. Met Zijn bloed ging Hij het heiligdom binnen, waardoor Hij een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht, zegt Hebreeën 9:12.
Hij kreeg een ereplaats, op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. En allen die Hem kennen, mogen in de Geest ook al daar zijn. God heeft ons met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (Efeze 2:6). Voor Gods aangezicht, in Zijn tegenwoordigheid. Wat een geestelijke rijkdom, wat een voorrecht.
Lees meer »