Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemel op aarde? (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 september 2017, 10:52 door Dirk

Komende zondag, 1 oktober, wordt in veel kerken en gemeenten in de prediking en in de gebeden extra aandacht besteed aan Israel. Het is de zogenaamde Israelzondag. Ik hoop dat veel predikanten en voorgangers dit ook doen. Israel verdient onze betrokkenheid, ons gebed, onze steun. Immers, op de vraag in Romeinen 11:1 of God Zijn volk Israel verstoten heeft, klinkt het ondubbelzinnige antwoord: ‘Volstrekt niet!’ Israel is nog steeds Gods volk, met rijke Bijbelse beloften voor de toekomst. Lees meer »

Eén weg tot God (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 september 2017, 14:24 door Dirk

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen? Lees meer »

Ons lichaam: een tempel van de Heilige Geest (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 september 2017, 11:44 door Dirk

In Haggaï 1:9 werd ik geraakt door de woorden ‘Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis.’ Dit hoofdstuk is een krachtige aansporing van de Heere om de tempel te herbouwen. De tempel ligt nog steeds in puin, ook al zijn de Joden alweer teruggekeerd uit de ballingschap. Ze wonen in hun fraai overdekte huizen, zoals het in vers 4 staat, terwijl het huis van de Heere verwoest is. Lees meer »

Waarom laat God dit toe? (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 september 2017, 15:08 door Dirk

Toen ik de verschrikkelijke verwoestingen zag, die de orkaan Irma had aangericht op Sint-Maarten, vroeg ik me af: ‘Waarom laat God dit toe?’ Er zullen toch zeker christenen zijn geweest die de Heere gesmeekt hebben om bescherming van het eiland… Hij Die de wind gebiedt, had de koers van de orkaan toch af kunnen buigen? Lees meer »

Crisisdreiging (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 september 2017, 11:28 door Dirk

We leven in spannende tijden. Afgelopen week lanceerde Noord-Korea weer een raket, die een eindje voorbij Japan in zee verdween. Israel is zeer alert met het oog op de naar de Golan oprukkende Iraanse milities. En zowel Amerika als Azië wordt zeer zwaar getroffen door bijzonder ernstige overstromingen. Kunnen we dit duiden? Wat gaat er gebeuren? En wat betekent dit voor ons leven van elke dag? Het is crisistijd. Lees meer »

Laatste halve uur (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017, 10:43 door Dirk

‘Het moeilijkste gedeelte van het geloof is het laatste halve uur, voordat Gods antwoord komt,’ schreef iemand mij. Wellicht kennen we dit wel uit ons eigen leven, en ook de Bijbel laat zien dat niet iedereen het volhoudt om dit laatste halve uur te blijven geloven. Lees meer »

Het is bijna 23 september 2017 en dan… (86 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017, 8:12 door Dirk

Een deel van de christelijke wereld is in rep en roer. Het is namelijk bijna 23 september: de datum waarop het beeld waarover Openbaring 12:1 spreekt, zichtbaar zal worden aan de hemel. Althans, dat geloven velen. Ze verwachten iets bijzonders op die datum: de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gemeente of iets opzienbarends voor Israel. Lees meer »

Geestelijke strijd om Noord-Korea (2) (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017, 14:03 door Dirk

De geestelijke strijd om Noord-Korea wordt steeds heftiger. Wereldwijd wordt er al jarenlang indringend en aanhoudend voor het land en zijn inwoners gebeden. Juist nu zijn onze gebeden meer dan ooit nodig, nu Amerika en Noord-Korea balanceren op de rand van een nucleaire oorlog. Algemeen wordt aangenomen dat Noord-Korea in staat is zijn raketten uit te rusten met kernkoppen. Nu wordt gedreigd die in te zetten, is voor Amerika een rode grens overschreden. Lees meer »

Sta op voor Jeruzalem! (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 juli 2017, 11:11 door Dirk

De Arabische wereld speelt met vuur door het conflict om de Tempelberg op scherp te zetten. Doelbewust! En Israel staat alleen. Geen land ter wereld neemt het op voor het Joodse volk. Laten wij het dan doen, als volgelingen van de God van Israel. Lees meer »