Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De tafel van de verzoening (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018, 10:57 door Dirk

Eén van de bekendste en mooiste psalmen vind ik Psalm 23, geschreven door David. Als herder van een grote kudde schapen, zet hij deze Psalm in met de bekende woorden ‘De Heere is mijn Herder. Zoals David zorgde voor zijn schapen, zo zorgde de Heere voor hem. En zo wil Hij ook voor ons zorgen! Wat een troost, wat een bemoediging! Lees meer »

Israel zal leven! (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2018, 15:23 door Dirk

Deze week las ik dat het aantal Joodse mensen in Israel dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israel tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. Lees meer »

Indrukwekkende oproep van #MeToo-slachtoffer aan dader (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2018, 17:15 door Dirk

U hebt vast wel van #MeToo (spreek uit: hashtag Me Too) gehoord. Wie een #MeToo plaatst op Twitter of andere sociale media, geeft daarmee aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken te hebben gehad. Duizenden vrouwen en ook mannen hebben inmiddels kenbaar gemaakt dat zij het slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. De daders hadden/hebben vaak een machtspositie over hun slachtoffers. Lees meer »

Nog 15 minuten… (47 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 januari 2018, 10:23 door Dirk

‘Ballistische raketaanval gericht op Hawaii. Zoek zo snel mogelijk een schuilplaats. Dit is geen oefening.’ Wat zou u doen, wat zou ik doen als we zo’n heftig bericht ontvangen? Deze plotselinge dreiging deed wel iets met de Hawaiianen. De afgelopen zondag zaten de kerken veel voller dan normaal en ik zag ook berichten over mensen die hun zonden beleden, ruzies en conflicten oplosten en tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Lees meer »

Gebed opent de hemel (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 januari 2018, 19:19 door Dirk

Deze week – één week vóór de landelijke Week van Gebed – wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te laten ontbranden naar wat de Heere kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. We luisteren naar bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torrey en Jonathan Edwards. Lees meer »

Een wonder tijdens Kerst! (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 december 2017, 11:50 door Dirk

Het klinkt als een geweldige jubel in Titus 2:11 – ‘De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…’ Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). De Heere Jezus is gekomen naar deze aarde, als mens, hoewel Hij God bleef. Om ons te redden. We herdenken het deze kerstdagen opnieuw. Lees meer »

Voor U, voor U alleen! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 december 2017, 14:11 door Dirk

Sommige lezers hebben misschien wel eens gehoord van evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). Deze week las ik een uitspraak van hem, die hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had doorgebracht met God, in plaats van druk te zijn met preken en alle andere dingen om de wereld te veranderen, zou ik een andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill was al iemand met een intens gebedsleven. Hele dagen bracht hij soms door in gebed. Lees meer »

Jeruzalem: de stad van God (43 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 december 2017, 12:32 door Dirk

Jeruzalem is de stad van God. Dat is oneindig veel belangrijker dan de officiële erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel, hoe belangrijk dat ook is. In de loop van enkele jaren zal ook de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem worden verplaatst. Waarom dat nog zo lang moet duren… dat zal wel politiek zijn… De burgemeester van Jeruzalem gaf immers aan maar enkele uren nodig te hebben om de Amerikanen een geschikte locatie te kunnen aanbieden. Lees meer »