Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als genezing niet plaatsvindt… (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 augustus 2019, 16:59 door Dirk

Het is opmerkelijk dat er in de christelijke bladen en kranten betrekkelijk weinig aandacht is voor mensen die ziek zijn. Maar wanneer er een bijzondere genezing heeft plaatsgevonden, worden er soms pagina’s over vol geschreven en wordt de genezing getoond op allerlei internetfilmpjes. Gezonde mensen verheugen zich over de genezing, maar dit kan heel pijnlijk zijn voor zieken en voor hen die misschien nog maar kortgeleden een geliefde hebben verloren. Lees meer »

Wakende wachter (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 augustus 2019, 9:42 door Dirk

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus. Lees meer »

Binnen VN lijkt blinde haat tegen Israel te heersen (45 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juli 2019, 19:56 door Dirk

Voor mij is nu de grens bereikt. Opnieuw steunde Nederland deze week twee anti-Israelresoluties van de Verenigde Naties. Zoiets zou niet meer gebeuren, zegde de regering toe na een aangenomen SGP-motie eerder hierover. Maar het gebeurt dus wel. De partijen CDA, CU, SGP, VVD, PVV en FVD hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, maar deze zaak acht ik ernstig genoeg om de minister voor terug te roepen naar de Kamer, ook al is het zomerreces. Zeker een partij als de CU kan hier toch geen verantwoordelijkheid meer voor dragen… Lees meer »

Van God of niet van God? (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 juli 2019, 8:34 door Dirk

We leven in een tijd waarin veel verleidingen op ons afkomen. We horen over tekenen en wonderen en denken: dat moet wel van God zijn. Maar de satan en zijn demonen zijn ook in staat wonderen te doen. We mogen de Heere wel voortdurend bidden dat we niet zullen worden verleid. Hoe kunnen we weten of iets van God is of niet? Lees meer »

Als Paulus, Johannes of de Heere Jezus een brief aan uw gemeente zou schrijven… (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 juli 2019, 11:31 door Dirk

Hoe staat het er geestelijk voor in de gemeente waartoe u behoort? Is het u wel eens opgevallen dat Paulus, in het begin van zijn brieven, vaak aangeeft hoe het er geestelijk voorstaat in de gemeente aan wie hij een brief stuurt? Je ziet datzelfde in Openbaring 2 en 3, in de brieven aan de zeven gemeenten. Als onze gemeente een brief van de Heere Jezus zou krijgen, wat zou daar dan in staan? Lees meer »

Zwijg niet langer, sta op, spreek! (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019, 8:59 door Dirk

Het lijden van onze vervolgde broeders en zusters bleef mij, na wat ik er vorige week over schreef, de afgelopen dagen bezighouden. Want terwijl wij genieten van onze vrijheid en misschien wel van onze barbecue of vakantie, lijden onze broeders of zusters in de Heere elders onder vervolging en marteling. Nu, op dit moment, terwijl u dit leest. Zij wachten op u, op mij, op ons meeleven, onze steun, onze stem, ons gebed. Lees meer »

Geen reden tot pessimisme (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019, 22:32 door Dirk

Het is niet tot eer van de Heere wanneer Zijn kinderen op aarde zich grote zorgen maken over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Hij gaat immers met de Zijnen mee. Hij kent hen en weet wat hen te wachten staat. Hij weet precies wat zij nodig hebben. En Hij zegt het met grote nadruk:
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheus 6:34).
Lees meer »

Een zware last, bewogenheid… (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019, 8:40 door Dirk

Ik ervaar een last die almaar zwaarder wordt. Bewogenheid met medegelovigen die vleugellam zijn geworden door hun geloof in de opname van de gemeente. Sommigen bevestigen dit, erkennen het. Die – te zwartwit gezegd, jazeker – als het ware zitten te wachten tot ze de lucht ingaan om te ontsnappen aan alle ellende op deze aarde. Lees meer »

‘De Bijbel in je hoofd en in je hart kan nooit worden afgepakt’ (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 juni 2019, 8:44 door Dirk

De eerste zondag na Pinksteren is het de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Te vaak vergeten wij onze vervolgde broeders en zusters. Eén van de landen waar de situatie voor christenen verslechtert, is China. Een Chinese christen, die vrijkwam uit de gevangenis, vertelt dat hij in de gevangenis de Bijbel uit zijn hoofd leerde. Niet dat hij een Bijbel had in de gevangenis, maar hij gebruikte teksten van de Bijbel op kleine papiertjes die de gevangenis werden binnen gesmokkeld. ‘Wat verborgen in je hart zit, kunnen ze nooit van je afnemen,’ merkt hij op. ‘Die Bijbel is veilig.’ Lees meer »

Pinksterfeest = Zendingsfeest (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 juni 2019, 17:05 door Dirk

God wil de wereld redden. Daarom is de Heere Jezus gekomen, om Zijn leven te geven aan het kruis als losprijs voor velen. Daarom is de Heilige Geest gekomen, om bange volgelingen van de Heere Jezus te veranderen in krachtige getuigen van het Evangelie. Al op die eerste dag van Zijn komst komen in Jeruzalem drieduizend mensen tot geloof. Pinksterfeest = Zendingsfeest. Lees meer »